Ο Άδραστος ο Αφροδισιεύς και η Αγία Γραφή!..

Κωδικός Πόρου: 00285-114788-799
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 26/07/11 19:42
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Τί Εστιν Αλήθεια;, 00285-114788-799
Περιγραφή:

Ο Άδραστος ο Αφροδισιεύς και η Αγία Γραφή!..

Εκτός από τον Άδραστο ο οποίος καταγόταν από τους Φιλίππους της Μακεδονίας, υπήρξε και ένας άλλος φιλόσοφος, ο Άδραστος ο Αφοδισιεύς. Αλήθεια, όταν μιλούσε για αριστοτελική τάξη πραγμάτων (έγραψε αριστοτελικές ερμηνείες), τι μπορούμε να βρούμε παράλληλα και στην Αγία Γραφή;

Δείγμα αρχαίας γραφής από την Καρία.


ΑΔΡΑΣΤΟΣ Ο ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΥΣ

Φιλόσοφος από την Αφροδισία της Καρίας, τη λεγόμενη Αφροδισιάδα, των μέσων του 3ου αι. μ.Χ. Περιπατητικός. Αφιέρωσε τη δραστηριότητα του στην ερμηνεία παλαιότερων κλασικών συγγραφέων. Χρησιμοποιώντας τον Ποσειδώνιο έγραψε ένα υπόμνημα στον Τίμαιο του Πλάτωνα (το χρησιμοποίησε ο Θέωνας από τη Σμύρνη). Έγραψε επίσης ιστορικο-λεξικογραφικά σχόλια στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη και στα Ηθικά του Θεόφραστου.
Ορισμένοι λένε, ότι έγραψε πολλές ερμηνείες των έργων του Αριστοτέλη όπως αποδεικνύεται από το σύγγραμμά του: “Περί της τάξεως των Αριστοτέλους βιβλίων”.

Θα πρέπει εδώ να πούμε, ότι ο όρος «τάξις», όπως και σήμερα δηλαδή, σημαίνει την κανονική σειρά | τακτοποίηση, διευθέτηση | υπάρχει η φράσις: βάζω σε τάξη, τακτοποιώ, συγυρίζω | η τηρήση των νόμων και των διατάξεων | ομαλή κατάσταση που προκύπτει από την τήρηση των νόμων και των διατάξεων, ευταξία | ευπρέπεια, κοσμιότητα | τρόπος σχηματικής διάταξης στρατιωτικών ομάδων (εξ ου και ο βαθμός του ταξιάρχου) ή ναυτικών δυνάμεων | ομάδα όντων ή πραγμάτων με κοινά γνωρίσματα | σύνολο ατόμων που ανήκουν στο ίδιο κοινωνικό επίπεδο | ιεραρχική διαβάθμιση | κύκλος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος | οι μαθητές που ανήκουν στον ίδιο κύκλο σπουδών | αίθουσα διδασκαλίας | φράσεις: πρώτης τάξεως, σπουδαίος, εξαιρετικός: πρώτης τάξεως παιδί - πρώτης τάξεως ευκαιρία κλπ.

Περί της τάξεως, βεβαίως, το ιερό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης έχει αναφερθεί πολλές φορές, που δεν είναι απαραίτητο να έχουν όλες φιλοσοφικό περιεχόμενο. Και δεν αναφερόμαστε στην Καινή Διαθήκη για να έχουμε έναν πλήρη συγχρονισμό των αρχαίων συγγραφέων και αυτών της Παλαιάς Διαθήκης. Μνεία περί του όρου αυτού, λοιπόν, γίνεται εις τα ακόλουθα χωρία:

 «ανήρ εν τη εαυτού τάξει» (Αρ. 1, 52).
 «εκ της τάξεως αυτού επολέμησαν» (Κριτ. 5, 20).
 «τάξιν μίαν και μέτρον εν πάσαις» (Γ΄Βασιλ. 7, 37).
 «στάντες εν τω αγίω … εν τάξει θύσατε τω πάσχα» (Α΄Εσδρ. 1, 5-6).
 «τι γαρ; μη τάξις εστί ρήμασι πνεύματος;» (Ιώβ 16, 3).
 «υπέρ εμού εξελθόντες την εαυτών τάξιν» (Ιώβ 24, 5).
 «τάξιν έθετο σκότει» (Ιώβ 28, 3).
 «οίδασι δε κοίτης τάξιν» (Ιώβ 36, 28).
 «εωσφόρος δε είδε την εαυτού τάξιν» (Ιώβ 38, 12).
 «συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ» (Ψαλμ. 109 , 4).
 «τάξιν εστείλατο τη γλώσση αυτής (Παρ. 31, 24).
 «η σελήνη εστί εν τη τάξει αυτής» (Αββακ. 3, 11).
 «έως τέλους πολέμου συντετμημένου τάξει» (Δαν. 9, 26).
 «τάξιν έχοντες άνυδρον» (Β΄ Μακκ. 2, 19).
 «τάξας και τους αδελφούς αυτού προηγουμένους εκατέρας τάξεως» (Β΄ Μακκ. 8, 22).
 «έχουσαν ικετηρίας τάξιν» (Β΄ Μακκ. 9, 18).
 «εισδεξάμενοι δε την λοιπήν τάξιν (Β΄ Μακκ. 10, 36).
 «Ρόδοκος εκ της Ιουδαϊκής τάξεως» (Β΄ Μακκ. 13, 21).

Κλείνοντας να θυμηθούμε ότι η φράση «κατά την τάξιν Μελχισεδέκ», που αναφέρει ο Ψαλμωδός, έχουμε κάνει ειδική αναφορά και μέσα στην Ιστοσελίδα μας, αφού αποδεικνύεται ότι ο λεγόμενος «απάτωρ και αμήτωρ» Μελχισεδέκ ήταν «βασιλεύς Ελλήνων»!! Για του λόγου το αληθές διαβάστε:
1. Διαλέξεις και Ομιλίες - Το Άβατον του Αγίου Όρους και η Ιερωσύνη των γυναικών!..
2. Βιβλικές Μελέτες και Έρευνες - Τα ελληνικά ή εξελληνισμένα ονόματα της Παλαιάς Διαθήκης!
3. Βιβλικές Μελέτες και Έρευνες - Λεξικό Ελληνικών Όρων και Εννοιών της Παλαιάς Διαθήκης!..
4. Βιβλικές Μελέτες και Έρευνες - Ποια είναι η καταγωγή του Μελχισεδέκ;