Η Μορφή του Χριστού σε … αερομαχία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου;

Κωδικός Πόρου: 00285-114423-1267
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 01/10/11 22:20
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Παράξενα και Περίεργα!.., 00285-114423-1267
Περιγραφή:

Η Μορφή του Χριστού σε … αερομαχία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου;

Διαβάστε το παρακάτω  κείμενο, αλλά –κυρίως- δείτε μια φωτογραφία όπου σε μία αερομαχία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εμφανίστηκε στα σύννεφα η μορφή του … Ιησού Χριστού, ενώ η φωτογραφία αυτή έκανε τότε τον γύρο του κόσμου!..

Το 1977 κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο: «Ηλί, Ηλί, Λαμα Σαβαχθανί», του Ιακώβου Γεωργ. Σπανουδάκη, το οποίο διέθετε τότε δωρεάν ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο Ονήσιμος».

Ανοίγοντας την δεύτερη σελίδα μένεις έκπληκτος με μία φωτογραφία που δείχνει μία αερομαχία του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, στην Κορέα, όπου τα σύννεφα «έπαιξαν» ένα περίεργο παιχνίδικαι εμφάνισαν την … Μορφή του Ιησού Χριστού!

Διαβάστε, λοιπόν, τι λέει ο συγγραφέας στην δεύτερη σελίδα του βιβλίου αυτού, που βλέπουμε παρακάτω μαζί με την τρίτη σελίδα:

«Αγαπητέ αναγνώστα, προτού προβής εις την ανάγνωση του παρόντος βιβλίου, πρόσεξε με ιδιαίτερον ενδιαφέρον την παρούσαν εικόνα και διάβασε μετά προσοχής την λεζάνταν αυτής.

Ένα καταπληκτικόν φαινόμενον αναγγέλλει η αμερικανική έφημερίς «Άσλαντ Ιντεπέντεντ», η οποία δημοσιεύει την ανωτέρω φωτογραφίαν. Ο πιλότος ενός αμερικανικού αεροπλάνου εις την Κορέαν, «ετράβηξε» την ταινίαν μιας αερομαχίας, την οποίαν παρηκολούθησεν από του αεροπλάνου του και κατόπιν την έστειλεν εις τους οικείους του, εις το Σικάγον, δια να την εμφανίσουν. Η έκπληξις, όμως, εκείνων ήτο μεγίστη, όταν μία εικών της εμφανισθείσης ταινίας, παρουσίαζε την μορφήν του Χριστού. Η μορφή αυτή εσχηματίσθη εις τον ουρανόν από τα σύννεφα, όπως φαίνεται από την δημοσιευομένην εις την αμερικανικήν εφημερίδα φωτογραφίαν, είναι δε πράγματι καταπληκτική η ομοιότης με την εικόνα του Ιησού».

Το λεξικό του εναέριου χώρου

Επειδή μιλήσαμε για αερομαχία, ας διαβάσουμε με την ευκαιρία ένα λεξικό του εναέριου χώρου, έτσι όπως ακριβώς δημοσιεύθηκε στο «Βήμα της Κυριακής», 19 Οκτωβρίου 1997:
* Εθνικός εναέριος χώρος: ο αέρας που υπέρκειται του εδάφους (συμπεριλαμβανομένων και των νήσων) και επεκτείνεται σε έκταση δέκα μιλίων υπεράνω της θάλασσας. Στον χώρο αυτό ασκείται εθνική κυριαρχία.
* FIR (Flight Information Region): ζώνη ευθύνης και ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε αεροσκάφος (πολιτικό ή στρατιωτικό) εισέλθει σε αυτή οφείλει να ζητήσει την άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί. Το FIR Αθηνών ανατολικά συμπίπτει με τα ελληνικά σύνορα.
* Παράβαση (κανόνων εναέριας κυκλοφορίας): οποιοδήποτε αεροπλάνο εισέλθει στο FIR μιας χώρας, χωρίς την άδειά της, δηλαδή την έγκριση του σχεδίου πτήσεώς του, κάνει παράβαση των διεθνών κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.
* Παραβίαση: χαρακτηρίζεται η χωρίς άδεια είσοδος αεροσκάφους στον εθνικό εναέριο χώρο (παραβίαση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων). Είναι κατανοητό ότι με την παραβίαση έχει γίνει και παράβαση.
* Αναχαίτιση: είναι η εναέρια αποστολή που καταλήγει στην ανάσχεση με οποιοδήποτε τρόπο της πορείας ενός αεροσκάφους. Στην ουσία η αναχαίτιση του στόχου μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην κατάρριψή του, στην περίπτωση κατά την οποία ο «εισβολέας» δεν υπακούσει στις οδηγίες του αναχαιτίζοντος. Στις διαδοχικές φάσεις της αναχαίτισης ακολουθείται μια σειρά ελιγμών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσέγγιση του στόχου με συνθήκες τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την εξαπόλυση βλημάτων, στερώντας ταυτόχρονα το πλεονέκτημα αυτό από τον αντίπαλο. Ο «εισβολέας» οφείλει να υπακούσει στις οδηγίες του αναχαιτίζοντος, οδηγίες που δεν είναι τίποτε άλλο από ειδικά σήματα (που μεταφράζονται σε συγκεκριμένες κινήσεις του αεροσκάφους, σε εντολές από τον ασύρματο από την κοινή για όλους συχνότητα κινδύνου, ή ακόμα και με κινήσεις των... χεριών του πιλότου).
* Αναγνώριση: είναι η διαδικασία της πιστοποίησης της ταυτότητας ενός άγνωστου αεροσκάφους που εισέρχεται στο FIR. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις αναγνώρισης: η διακριτική, όταν το αεροσκάφος αναχαίτισης πλησιάσει από απόσταση τον εναέριο «εισβολέα» μόνο και μόνο για να γνωρίσει τον τύπο του αεροσκάφους, και η κανονική, που αποσκοπεί στην καταγραφή περισσότερων στοιχείων, όπως η εθνικότητα του αεροσκάφους, ο αριθμός σειράς του και τα «εξωτερικά του φορτία», δηλαδή ο οπλισμός του.
* Εμπλοκή: αν ο «εισβολέας» αντιδράσει κατά τη φάση της αναχαίτισης με διάφορους ελιγμούς και παραμείνει μέσα στο FIR, ακολουθείται μια σειρά επιθετικών και αμυντικών ελιγμών και από τις δύο πλευρές με σκοπό την απόκτηση, του ενός από τους δύο, του πλεονεκτήματος εξαπόλυσης βλημάτων, ασχέτως αν τελικά εξαπολύονται. Πρόκειται για τις γνωστές «εικονικές αερομαχίες».
* Dog fight(«σκυλοκαβγάς»): η εμπλοκή των αεροσκαφών με σκληρότερες όμως συνθήκες και σε ιδιαίτερα κοντινές αποστάσεις.