Ποιός ήταν ο Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης, ο άγιος Αυτοκράτορας;

Κωδικός Πόρου: 00285-111968-2392
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04/04/12 20:43
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βυζαντινή Αυτοκρατορία!.., 00285-111968-2392
Περιγραφή:

Ποιός ήταν ο Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης, ο άγιος Αυτοκράτορας;

Ο πρόλογος και η εισαγωγή από ένα ανέκδοτο έργο, που έστειλε στον Άγγελο Π. Σακκέτο, ο γνωστός συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής κ. Ιωάννης Α. Σαρσάκης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Ελληνική ιστορία λόγω του ότι είναι μακραίωνη, χωρίς ακόμα οι ιστορικοί να έχουν καταλήξει για το ιστορικό βάθος στο οποίο απλώνεται, χωρίζεται σε πολλές ιστορικές περιόδους. Οι περίοδοι αυτοί ονομάστηκαν και έμειναν στην ιστορία με βάσει το πολιτισμό που άνθησε σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία. Έτσι έχουμε π.χ. την περίοδο του Μινωικού πολιτισμού του Κυκλαδικού του Μυκηναϊκού την Κλασική Ελλάδα τα Ελληνιστικά χρόνια την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, όπου ¨η Ελλάς κατακτηθείσα διά του σιδήρου, υπέταξε τον αγροίκον κατακτητή και τις τέχνες εισήγαγε στο Λάτιον (Οράτιος 65 – 8 πχ), συνεχίζοντας να ακτινοβολεί πολιτιστικά. Αποκορύφωμα του μπολιάσματος του Ελληνικού πολιτισμού σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, με πρωτεργάτη τον Μέγα Αλέξανδρο, και σε συνδυασμό με τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες όπου δημιουργήθηκε το κοινωνικό υπόβαθρο του Χριστιανισμού, ήταν να δημιουργηθεί μια νέα ιστορική περίοδος για τον ελληνισμό, η λεγόμενη Βυζαντινή αυτοκρατορία σε συνέχεια της Ρωμαϊκής. Υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με το χρόνο ιδρύσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, οι ιστορικές τοποθετήσεις Ξεκινάνε από την περίοδο εξουσίας του Διοκλητιανού 284-305 και καταλήγουν στο έτος 717 επί την δυναστεία των Ισαύρων. Ο μεγάλος ακαδημαϊκός μας Παναγιώτης Κανελλόπουλος στο σύγγραμμα του ¨Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος¨ υποστηρίζει ότι, ο κόσμος του Βυζαντίου άρχισε να γεννιέται από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Επίσης ο όρος Βυζαντινή αυτοκρατορία πρωτοεισήχθη αμέσως μετά την πτώση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους το 1453. Ο πρώτος ιστορικός που χρησιμοποίησε τον όρο Βυζαντινή ιστορία ήταν ο Τζερόνυμο Γουλφ το 1557. Μετά από πολλά χρόνια και αφού τον συγκεκριμένο όρο χρησιμοποίησαν και άλλοι ιστορικοί, το 1680 καθιερώθηκε από τον ιστορικό Κάρολο Ντε Γκέιντζ ο οποίος έγραψε το έργο Ιστορία του Βυζαντίου.

Όπως αναφέραμε η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία πολιτιστικά και πνευματικά στηριζόταν στο Ελληνικό πνεύμα. Φυσικό λοιπόν ήταν όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέφερε την έδρα της αυτοκρατορίας στην ανατολή και συγκεκριμένα στη αρχαία αποικία των Μεγαρέων το Βυζάντιο, με την πάροδο των χρόνων η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία να Ελληνοποιηθεί. Σε αυτό συντέλεσε και ο Χριστιανισμός, ο οποίος μαζί με την Ελληνική φιλοσοφία τα μετέπειτα χρόνια δημιούργησαν την Ελληνοορθοδοξία. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία υπήρξε ο κυματοθραύστης των βορείων και ανατολικών βαρβαρικών φύλλων, που ήθελαν να εισέλθουν στην κεντρική Ευρώπη, για αυτό το λόγο αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Κατόρθωσε όμως να σταθεί όρθια για περίπου 11 αιώνες, και να γίνει ο πρόδρομος του νέου Ελληνικού κράτους.

Η εποχή που θα αναφερθούμε στο παρόν πόνημα εξετάζοντας το βίο του αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη αρχίζει από την άλωση της Βασιλεύουσας το 1204 από τους Φράγκους μέχρι το θάνατο του. Είναι η εποχή όπου η Φράγκικη κατοχή και οι συγκρούσεις των Ελλήνων με τους γύρω λαούς, αφύπνισαν την εθνική τους συνείδηση διαμορφώνοντας το νέο ελληνισμό.