Ποιος άρχισε πρώτος τη συλλογή για τους αρχαίους ποιητές;

Κωδικός Πόρου: 00285-111702-7137
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 16/05/15 20:13
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αρχαία Ελλάδα, 00285-111702-7137
Περιγραφή:

Ποιος άρχισε πρώτος τη συλλογή για τους αρχαίους ποιητές;

Έτσι άρχισε η συλλο­γή όλων των πληροφοριών που έχουμε για τους κλασικούς ποιητές, μια συλλογή που έγινε η βά­ση για τη μεταγενέστερη έρευνα. Στις ενασχολήσεις του όμως αυτές ο συγγραφέας μας εργάσθηκε σε μεγά­λο βαθμό χωρίς κριτική ικανότητα· έτσι άρχι­σαν από τότε να διαμορφώνονται διάφοροι λο­γοτεχνικοί θρύλοι και παραδόσεις!..

ΛΕΝΕ πως ο Χαμαιλέων από την Ηράκλεια (Πόντος: Ηρακλεώτης), ήταν ένας σημαντικός φιλόσοφος γύρω στα 340-270 π.Χ., Περιπατητικός. Πέρα από τις φιλοσοφικές του πραγματείες (Περί θεών, Περί ηδονής, Περί μέ­θης, Λόγος προτρεπτικός) καλλιέργησε - ίσως ως συνέπεια της στενής του σχέσης προς τα έρ­γα του Αριστοτέλη - ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία της λογοτεχνίας και για τις βιογρα­φίες.

Στα πλαίσια αυτά ο Χαμαιλέων έγραψε για το σατυρικό δράμα (Περί σατύρων) και για την αρχαία κω­μωδία (Περί κωμωδίας, βιβλία 6), καθώς και έναν μεγάλο αριθμό βιογραφικών μονογραφιών (για τον Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Στησίχορο, τη Σαπφώ, τον Λάσο, τον Σιμωνίδη, τον Πίνδαρο, τον Θέσπη, τον Αισχύλο).

Έτσι άρχισε η συλλο­γή όλων των πληροφοριών που έχουμε για τους κλασικούς ποιητές, μια συλλογή που έγινε η βά­ση για τη μεταγενέστερη έρευνα. Στις ενασχο­λήσεις του όμως αυτές ο Χαμαιλέων εργάσθηκε σε μεγά­λο βαθμό χωρίς κριτική ικανότητα· έτσι άρχι­σαν από τότε να διαμορφώνονται διάφοροι λο­γοτεχνικοί θρύλοι και παραδόσεις!..

===============

ΠΗΓΗ: Ιστορικό και Δημοσιογραφικό Αρχείο του γράφοντος.