Ποίος ο ρόλος των ιεραποστόλων στην εξερεύνηση της Ασίας;

Κωδικός Πόρου: 00285-117537-4660
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15/09/13 21:48
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χριστιανισμός και Θρησκείες, 00285-117537-4660
Περιγραφή:

Ποίος ο ρόλος των ιεραποστόλων στην εξερεύνηση της Ασίας;

Με τις σταυροφορίες ολόκληροι πληθυσμοί της κε­ντρικής και βόρειας Ευρώπης μετακινήθηκαν προς την Κωνσταντινούπολη, Αντιόχεια, Δαμασκό ή Ιερουσαλήμ. Ήταν θα λέγαμε η πρώτη μαζική επαφή της Ανατολής με τη Δύση. Οι άξεστοι χωρικοί της Φλάνδρας, της Αλσατίας, της Σαξονίας κλπ., γνώρισαν τον πολιτισμό αλλά και τον πλούτο του Βυζαντίου και του Αραβικού κόσμου. Οι πιο τολμηροί από τα στίφη αυτά των σταυροφόρων, δεν επέ­στρεψαν στις εστίες τους, αλλά περιπλανήθηκαν στα βά­θη της Ασίας αναζητώντας καλύτερη τύχη. Ποίος, όμως, ο ρόλος των ιεραποστόλων;

ΕΙΝΑΙ αλήθεια, πως αν σταθούμε λίγο για να υ­πενθυμίσουμε μερικές λεπτομέρειες οι οποίες σχετίζονται με την εξερεύνηση της Ασίας και ειδικότερα της Κί­νας, θα βρούμε πολλούς χριστιανούς ιεραποστόλους, που γνώριζαν καλά την ελληνική γλώσσα και δίδασκαν το Ευαγγέλιο. Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η αχανής αυτή περιοχή της Κίνας ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες, σαν χώρα των Σηρών ή Σηρική κατά τον Πτολε­μαίο και τον Στράβωνα. Με τα ονόματα αυτά την αναφέ­ρουν οι Λατίνοι ποιητές της εποχής του Αυγούστου. Ο Πτολεμαίος ειδικότερα χρησιμοποιεί και το όνομα «Σίναι» για να δηλώσει λαούς που κατοικούν στα εδάφη της Άπω Ανατολής. Στη σανσκριτική φιλολογία, τόσο στους νόμους του Μανού όσο και στη Μαχαβαράτα, αναφέρεται το όνο­μα «Τσίνας», το οποίον οι Άραβες κατά παραφθορά το τροποποίησαν φθογγολογικά σε Σιν, όνομα το οποίο διατηρούν οι Ευρωπαίοι, με παραλλαγές φυσικά στην προ­φορά.

Κατά τον μεσαίωνα το Σινικό κράτος ήταν γνωστό στην Ευρώπη με το όνομα Καθαία, όνομα που ετυμολογείται από τη λέξη Κιτάι, δηλαδή την αρχική ονομασία του κρά­τους το οποίο ίδρυσαν στο βόρειο τμήμα της Κίνας οι καταχτητές Κιτάν (907 μ.Χ.). Οι Ρώσοι την Κίνα και σήμερα την ονομάζουν Κιτάι.

Όταν η οικογένεια των Πόλο ταξίδεψε στην Ασία, οι οδηγοί των καραβανιών γνώριζαν πολύ καλά το δρόμο του μεταξιού, αφού όπως είπαμε ο δρόμος αυτός ήταν γνω­στός από τα πανάρχαια χρόνια. Συνεπώς οι Βενετσιάνοι έμποροι δεν ταλαιπωρήθηκαν να ανακαλύψουν ορεινές διαβάσεις, διάσελα και μονοπάτια, στα ενδότερα της Α­σίας, αφού για τα περάσματα αυτά είχαν μοχθήσει οι προγενέστερες γενιές. Δεν είχαν λοιπόν παρά να ακολουθή­σουν την «πεπατημένη» ή με άλλα λόγια τον γνωστό ε­μπορικό δρόμο, ν' απομακρυνθούν από την καθιερωμένη πορεία όταν το απαιτούσαν οι εμπορικές δοσοληψίες, και να ξαναεπανέλθουν στο σημείο από το οποίο είχαν ξεστρατίσει.

Ο ρόλος των ιεραποστόλων

Στην εξερεύνηση της Άπω Ανατολής και ειδικότερα της Κίνας, σπουδαίο ρόλο έπαιξαν οι ιεραπόστολοι, οι έ­μποροι και οι διπλωματικοί απεσταλμένοι. Έτσι λοιπόν τα θρησκευτικά, εμπορικά, διπλωματικά και πνευματικά σύ­νορα της Ευρώπης, εκτείνονται στην Εγγύς Ανατολή και μέσω της Κίνας φτάνουν σιγά - σιγά στη χώρα του ανα­τέλλοντος ηλίου.

Η Μ. Ασία και ο Εύξεινος Πόντος κατέστησαν πραγμα­τική γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, ενώ η Ερυθρά θάλασσα, ο Περσικός κόλπος και ο Ινδικός ωκεανός έγι­ναν πολυσύχναστοι θαλασσινοί δρόμοι προς την Άπω Α­νατολή.

Οι πλούσιες γεωγραφικές γνώσεις, που προήλθαν από τις όλο και πιο συχνές επαφές της Δύσης με την Ανατολή, άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Υπενθυμί­ζουμε τη γνωστή με το όνομα Imago Mundi (Εικόνα του Κόσμου) εγκυκλοπαίδεια του Ντε Αγκύ, αντίγραφο της οποίας είχε ο Χριστόφορος Κολόμβος και που τόσο τον βοήθησε να πραγματοποιήσει το τολμηρό και ριψοκίνδυνο ταξίδι στον Ατλαντικό (!).

Οι νέες γεωγραφικές γνώσεις βοήθησαν τους προσκυ­νητές στα ταξίδια προς τους Αγίους Τόπους, καθώς και τους ιεραποστόλους της Καθολικής Εκκλησίας στα διάφορα μέρη της Ασίας.

Με τις σταυροφορίες ολόκληροι πληθυσμοί της κε­ντρικής και βόρειας Ευρώπης μετακινήθηκαν προς την Κωνσταντινούπολη, Αντιόχεια, Δαμασκό ή Ιερουσαλήμ. Ήταν θα λέγαμε η πρώτη μαζική επαφή της Ανατολής με τη Δύση. Οι άξεστοι χωρικοί της Φλάνδρας, της Αλσατίας, της Σαξονίας κλπ., γνώρισαν τον πολιτισμό αλλά και τον πλούτο του Βυζαντίου και του Αραβικού κόσμου. Οι πιο τολμηροί από τα στίφη αυτά των σταυροφόρων, δεν επέ­στρεψαν στις εστίες τους, αλλά περιπλανήθηκαν στα βά­θη της Ασίας αναζητώντας καλύτερη τύχη.

Η ανάγκη και το δέλεαρ του κέρδους συνέτειναν ώστε οι τολμηροί αυτοί Ευρωπαίοι έμποροι να μεταμορφωθούν σιγά-σιγά σε εξερευνητές. Μια νέα αστική τάξη δημιουρ­γείται. Τότε άρχισαν να αναπτύσσονται οι εμπορικές πό­λεις - κράτη της Ιταλίας, όπως η Γαληνοτάτη δημοκρατία της Βενετίας, η Γένοβα, η Πίζα.

Έμποροι και ιεραπόστολοι εισχωρούν όλο και πιο βα­θιά στην Ασία. Μετά το 1328 οι Φραγκισκανοί ακολουθώ­ντας τα ίχνη του Καρβίνου, μονοπώλησαν τις αποστολές στην Κίνα, ενώ οι Δομηνικανοί έδειξαν μεγαλύτερη δρα­στηριότητα στις περιοχές της Εγγύς Ανατολής.

Στη δεκαετία του 1580 ο Ματέο Ρίτσι ήταν το κύριο πρόσωπο της ιεραποστολής των Ιησουιτών στην Κίνα. Τό­σο αυτός όσο και οι διάδοχοι του (Αδάμ Σαλ και Φερδι­νάνδος Φερμπίστ), μιλούσαν κινέζικα, πράγμα το οποίο τους βοήθησε να γνωριστούν με ανώτατους κρατικούς λειτουργούς και με τους Αυτοκράτορες της νέας δυνα­στείας των Μαντσού.

Οι ιεραπόστολοι και ο Αριστοτέλης

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε κάτι που θεωρούμε πολύ σημαντικό για τον ρόλο των ιεραποστόλων:

Επειδή πολλοί εξ αυτών δεν είχαν την δυνατότητα να αναπτύξουν το θέμα περί ψυχής, διότι περί αυτής η Αγία Γραφή δεν αναφέρει πολλά και λεπτομερή θέματα, οι ιεραπόστολοι, που γνώριζαν καλά την αρχαία ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιούσαν κυρίως αριστοτελικά επιχειρήματα, τα οποία ήσαν πολύ αποτελεσματικά στην προσέλκυση νέων πιστών!...