Από Θεού άρξασθαι!..

Κωδικός Πόρου: 00285-111402-8072
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 03/01/16 15:40
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Από Θεού άρξασθαι!.., 00285-111402-8072
Περιγραφή:

Από Θεού άρξασθαι!..

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016... Διαβάστε σήμερα το Ευαγγέλιον της Ημέρας, έτσι όπως ακριβώς υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή (εν προκειμένω στην Καινή Διαθήκη), αλλά και τη νεοελληνική του απόδοση από τον μεγάλο Έλληνα πανεπιστημιακό δάσκαλο και θεολόγο Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα!..

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς πρό τῶν Φώτων (Μρ. α' 1-8):

Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 2 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προ­φήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀπο­στέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔ­­­­μπροσθέν σου· 3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρή­μῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυ­ρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, 4 ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων­ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφε­σιν ἁμαρτιῶν. 5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐ­­τὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώ­ρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβα­­πτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰ­ορ­­δάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐ­τοῦ ἐξο­μολογούμενοι τὰς ἁ­­μαρ­τί­ας αὐτῶν. 6 ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυ­μέ­νος τρίχας καμήλου καὶ ζώ­νην δερματίνην περὶ τὴν ὀ­­­­σφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων­ ἀ­­­­κρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 7 καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 8 ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑ­­­μᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έγινε η αρχή του χαροποιού μηνύματος για την έλευση στον κόσμο του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος. 2 Και έγινε ο Ιωάννης η αρχή του ευαγγελίου, όπως έχει προφητευθεί και είναι γραμμένο στους προφήτες. Στο βιβλίο δηλαδή του προφήτη Μαλαχία λέει ο επουράνιος Πατέρας στο Μεσσία: Ιδού, εγώ αποστέλλω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα και μπροστά από σένα. Αυτός θα προετοιμάσει τις ψυχές των ανθρώπων για να σε υποδεχθούν ως Σωτήρα και Λυτρωτή. Κι έτσι θα προετοιμάσει το δρόμο από τον οποίο θα πλησιάσεις ως διδάσκαλος και Σωτήρας τους ανθρώπους. 3 Ο αγγελιοφόρος αυτός είναι εκείνος για τον οποίο προφήτευσε ο προφήτης Ησαΐας τα εξής: Φωνή ανθρώπου που κραυγάζει στην έρημο και λέει: Ετοιμάστε το δρόμο απ’ τον οποίο θα έλθει σε σας ο Κύριος· κάνετε ίσιες και ομαλές τις διαβάσεις απ’ τις οποίες θα περάσει. Ξεριζώστε δηλαδή απ’ τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τις πέτρες του εγωισμού και της πωρώσεως· και καθαρίστε με τη μετάνοια το εσωτερικό σας, για να δεχθεί τον Κύριο. 4 Και έγινε ο Ιωάννης αρχή του ευαγγελίου, με το να βαπτίζει στην έρημο και με το να κηρύττει βάπτισμα που έπρεπε να συνοδεύεται με εσωτερική μετάνοια, έτσι ώστε οι βαπτισμένοι να λάβουν αργότερα την άφεση των αμαρτιών τους, την οποία θα τους εξασφάλιζε ο Μεσσίας που θα ερχόταν μετά τον Ιωάννη. 5 Και πήγαιναν σ’ αυτόν οι κάτοικοι όλης της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες. Και βαπτίζονταν όλοι από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό, ενώ συγχρόνως εξομολογούνταν φανερά τις αμαρτίες τους. 6 Αλλά και η όλη ζωή και η εμφάνιση του Ιωάννη ήταν σύμφωνη με το κήρυγμά του σε όλα. Φορούσε δηλαδή ένδυμα υφασμένο από τρίχες καμήλας και είχε δερμάτινη ζώνη γύρω απ’ τη μέση του, κι έτρωγε ακρίδες, από εκείνες που έφερνε ο άνεμος σαν σύννεφο απ’ την Αραβία στην έρημο, και μέλι που αποθήκευαν τα άγρια μελίσσια μέσα στις σχισμές των βράχων. 7 Και κήρυττε λέγοντας: Έρχεται ύστερα από μένα εκείνος που είναι πιο δυνατός από μένα λόγω του αξιώματός του και της θείας φύσεώς του. Μπροστά του εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω ως δούλος το λουρί των υποδημάτων του. 8 Εγώ σας βάπτισα με νερό, αυτός όμως θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον, το οποίο θα καθαρίσει και τις ψυχές σας.