Από Θεού άρξασθαι!..

Κωδικός Πόρου: 00285-111397-8092
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08/01/16 14:09
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Από Θεού άρξασθαι!.., 00285-111397-8092
Περιγραφή:

Από Θεού άρξασθαι!..

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016... Διαβάστε σήμερα το Ευαγγέλιον της Ημέρας, έτσι όπως ακριβώς υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή (εν προκειμένω στην Καινή Διαθήκη), αλλά και τη νεοελληνική του απόδοση από τον μεγάλο Έλληνα πανεπιστημιακό δάσκαλο και θεολόγο Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα!..

Εὑαγγέλιον: μεθέορτον, Σαββάτου διακαινησίμου (Ἱω. γ΄ 22-23):

22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβε μετ’ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. 23 ἦν δὲ καὶ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

22 Ύστερα απ’ αυτά που έγιναν στα Ιεροσόλυμα, ήλθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στη χώρα της Ιουδαίας, κι έμεινε εκεί μαζί τους. Και με τη δική του συγκατάθεση βάπτιζαν οι μαθητές του• και σ’ αυτούς που προσέρχονταν να βαπτισθούν έδειχναν τον Μεσσία που φανερώθηκε. 23 Στο μεταξύ και ο Ιωάννης εξακολουθούσε να βαπτίζει στην πηγή Αινών κοντά στην πόλη Σαλείμ. Είχε προτιμήσει ο Ιωάννης την Αινών, διότι εκεί υπήρχαν πολλά νερά, και έρχονταν εκεί οι άνθρωποι και βαπτίζονταν.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!..
https://www.youtube.com/watch?v=UgtMEzRDLHE