Από Θεού άρξασθαι!..

Κωδικός Πόρου: 00285-111392-8112
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13/01/16 14:35
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Από Θεού άρξασθαι!.., 00285-111392-8112
Περιγραφή:

Από Θεού άρξασθαι!..

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016... Διαβάστε σήμερα το Ευαγγέλιον της Ημέρας, έτσι όπως ακριβώς υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή (εν προκειμένω στην Καινή Διαθήκη), αλλά και τη νεοελληνική ερμηνευτική του απόδοση από τον μεγάλο Έλληνα πανεπιστημιακό δάσκαλο και θεολόγο Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα!..

Εὑαγγέλιον: μεθέορτον, Τετ. ια΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. κ΄ 1-8):

Αναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐ­τῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους· 2 εἶδε δέ τινα χήραν πενι­χρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά, 3 καὶ εἶπεν· ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕ­τη πλεῖον πάντων ἔβα­λεν· 4 ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔ­­­βαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστε­ρήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε. 5 Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασι κεκόσμηται, εἶπε· 6 ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύ­σον­ται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀ­­­φεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται. 7 ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες· διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι; 8 ὁ δὲ εἶπε· βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐ­λεύσ­ονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ὁ καιρὸς ἤγγικε. μὴ οὖν πο­­­ρευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Κάποια στιγμή σήκωσε τα μάτια του ο Ιησούς και είδε τους πλούσιους που έριχναν τις εισφορές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού. 2 Είδε και κάποια φτωχή χήρα, που έριχνε εκεί δύο λεπτά. 3 Και είπε: Σας διαβεβαιώνω ότι η φτωχή αυτή χήρα έριξε περισσότερα απ’ όλους. 4 Διότι όλοι αυτοί έριξαν από το περίσσευμά τους στις δωρεές που προσφέρονται στο Θεό. Αυτή όμως από το υστέρημά της και από την τέλεια φτώχεια της έριξε στο κιβώτιο της συνεισφοράς όλα όσα είχε για τη συντήρησή της. 5 Και την ώρα που μερικοί από τους μαθητές έλεγαν για το ιερό ότι είναι στολισμένο με ωραίους λίθους και αφιερώματα, είπε: 6 Αυτά που βλέπετε, θα έλθουν ημέρες που δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα• όλα θα γκρεμιστούν. 7 Τον ρώτησαν τότε οι μαθητές: Διδάσκαλε, πότε λοιπόν θα γίνουν οι καταστροφές αυτές; Και ποιό είναι το σημάδι που θα φανεί, όταν πρόκειται να γίνουν αυτά; 8 Κι εκείνος απάντησε: Προσέχετε να μην παραπλανηθείτε από κανέναν. Και σας συνιστώ να προσέχετε, διότι θα έλθουν πολλοί που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομά μου και θα λένε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας και ότι πλησίασε ο καιρός που θα γίνουν αυτά. Προσέξτε όμως να μην τους ακολουθήσετε ως μαθητές και οπαδοί τους.