Από Θεού άρξασθαι!..

Κωδικός Πόρου: 00285-111391-8116
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 14/01/16 14:52
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Από Θεού άρξασθαι!.., 00285-111391-8116
Περιγραφή:

Από Θεού άρξασθαι!..

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016... Διαβάστε σήμερα το Ευαγγέλιον της Ημέρας, έτσι όπως ακριβώς υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή (εν προκειμένω στην Καινή Διαθήκη), αλλά και τη νεοελληνική ερμηνευτική του απόδοση από τον μεγάλο Έλληνα πανεπιστημιακό δάσκαλο και θεολόγο Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα!..

Εὑαγγέλιον: μεθέορτον, Σαββάτου ε΄ ἑβδ. Ἱωάννου (Ἰω. ι΄ 27-38):

27 Τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκο­λουθοῦσί μοι, 28 κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ ἀπό­λωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. 29 ὁ πατήρ μου, ὃς δέδωκέ μοι, μείζων πάντων ἐστί, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός μου. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. 31 Ἐβάστασαν οὖν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. 32 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰη­σοῦς· πολλὰ καλὰ ἔργα ἔ­δει­ξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός μου· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον λιθά­ζετέ με; 33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰου­δαῖοι λέγοντες· περὶ κα­λοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλ­λὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν. 34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰη­σοῦς· οὐκ ἔστι γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν, ἐγὼ εἶπα, θεοί ἐστε; 35 εἰ ἐκείνους εἶπε θεούς, πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυ­θῆ­ναι ἡ γραφή, 36 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασε καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε ὅτι βλασφη­μεῖς, ὅτι εἶπον, υἱὸς τοῦ Θε­οῦ εἰ­μι; 37 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι· 38 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν αὐτῷ.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ:

27 Τα πρόβατα τα δικά μου ακούν με καλή διάθεση και πρόθυμη υπακοή τη φωνή μου και τη διδασκαλία μου. Κι εγώ τα γνωρίζω ως δικά μου και ενδιαφέρομαι και πονώ και φροντίζω γι’ αυτά. Αλλά κι εκείνα με γνωρίζουν και με ακολουθούν υπακούοντας σ’ όλες τις εντολές μου. 28 Κι εγώ, για να ανταμείψω την υπακοή που μου δείχνουν, τους δίνω αιώνια ζωή, και δεν θα χαθούν ποτέ στον αιώνα. Ούτε λύκος, ούτε κλέφτης, ούτε κανένας άλλος κακοποιός δεν θα μπορέσει ποτέ να τα αποσπάσει με τη βία και να τα αρπάξει από το δυνατό και προστατευτικό χέρι μου. 29 Ο Πατέρας μου, που μου έχει δώσει τα πρόβατα αυτά, είναι ανώτερος και δυνατότερος απ’ όλους. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αρπάξει τα πρόβατά μου αυτά με τη βία από το παντοδύναμο χέρι του Πατέρα μου. 30 Τα πρόβατα αυτά ανήκουν και στον Πατέρα μου και σε μένα, και κρατούνται συγχρόνως και από το δικό μου προστατευτικό χέρι και από το χέρι του Πατέρα μου. Διότι εγώ και ο Πατέρας μου είμαστε ένα κι έχουμε την ίδια φύση και την ίδια δύναμη και θέληση και εξουσία• όλα τα έχουμε κοινά. 31 Όταν λοιπόν άκουσαν οι Ιουδαίοι ότι εξίσωνε και ταύτιζε τον εαυτό του με τον Θεό, πήραν και πάλι στα χέρια τους πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. 32 Ο Ιησούς όμως τους είπε: Πολλά ευεργετικά έργα σας έκανα• έργα από κάθε άποψη θαυμαστά και αξιέπαινα. Αυτά από τον Πατέρα μου προέρχονται και μόνο με τη δύναμη του Πατέρα μου είναι δυνατόν να συντελεσθούν. Για ποιό λοιπόν έργο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε; 33 Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι και είπαν: Δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο από εκείνα που λες ότι έκανες. Αλλά θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για τη βλασφημία που ξεστόμισες, και επειδή εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό και λες ότι είσαι ένα με τον Θεό. 34 Τους αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς: Δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας για τους ανθρώπους που ασκούν τη δικαστική εξουσία: Εγώ είπα• είστε θεοί; 35 Εάν η Αγία Γραφή ονόμασε θεούς εκείνους που με κλήση Θεού και θεϊκή ανάδειξη ανέλαβαν να διαχειρίζονται πάνω στη γη τη δικαστική εξουσία (και δεν είναι δυνατόν να χάσει το κύρος της η Αγία Γραφή, ώστε ο,τι λέει να μην έχει πλέον καμία αξία), 36 εμένα που όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου για να γίνω άνθρωπος ο Πατέρας μου με ξεχώρισε και με εξέλεξε και με καθιέρωσε για το υψηλό έργο του Μεσσία, και με απέστειλε στον κόσμο για να το επιτελέσω και να το ολοκληρώσω, εσείς μου λέτε ότι βλασφημώ, επειδή είπα ότι είμαι Υιός του Θεού; 37 Εάν δεν κάνω τα υπερφυσικά έργα που μου ζητά ο Πατέρας μου και εκτελώ με τη δική του συνέργεια, και ουσιαστικά αυτά είναι τα ίδια τα έργα του Πατέρα μου, μην πιστεύετε στη μαρτυρία του στόματός μου και στις δικές μου διαβεβαιώσεις. 38 Εφόσον όμως ενεργώ τα έργα του Πατέρα μου, κι αν ακόμη δεν πιστεύετε σ’ ο,τι λέω εγώ, πιστέψτε τουλάχιστον στα έργα αυτά, για να μάθετε και να οδηγηθείτε απ' αυτά στην τέλεια πίστη. Κι έτσι θα βεβαιωθείτε ότι μέσα μου είναι και μένει ο Πατέρας μου, κι εγώ είμαι και μένω μέσα στον Πατέρα. Έχω δηλαδή ως Υιός και Λόγος του Θεού την ίδια φύση με τον Πατέρα, και είμαι άπειρος κι εγώ, ώστε να χωράει μέσα μου ο Πατέρας. Είμαστε αχώριστοι ο ένας από τον άλλο, διότι κι εγώ είμαι και μένω μέσα στον Πατέρα μου.