Τι το περίεργο στο κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου;

Κωδικός Πόρου: 00285-112762-6805
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23/02/15 19:47
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Μυθολογία, 00285-112762-6805
Περιγραφή:

Τι το περίεργο στο κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου;

Στο κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου ο Πηλέας εντε­λώς τυχαία είχε σκοτώσει τον Ευρυτίωνα, έναν από τους κυνηγούς. Για να βρει κάθαρση γι' αυ­τόν το φόνο, πήγε κοντά στον Άκαστο. Εκεί, ενόσω ζούσε στην αυλή της Ιωλκού, τον ερωτεύ­τηκε η Αστυδάμεια, η γυναίκα του Άκαστου. Επειδή ο Πηλέας απώθησε τον ερωτά της, αυτή στέλνει μήνυμα στη γυναίκα του και της λέει πως ο άντρας της είναι έτοιμος να την εγκατα­λείψει, για να παντρευτεί τη Στερόπη, την κόρη του Άκαστου. Η γυναίκα του Πηλέα από από­γνωση κρεμάστηκε. Για τη συνέχεια της ιστορίας διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί!...

ΛΕΝΕ πως ο Άκαστος, ο γιος του Πελία, του βασιλιά της Ιωλκού, και της Αναξιβίας, πή­ρε μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία παρά τη θέληση του πατέρα του, ο οποίος δεν έβλεπε την εκστρατεία αυτή παρά ως μέσο, για να βγάλει από τη μέση τον Ιάσονα, που ήταν επικίνδυνος για το θρόνο του. Ο Άκαστος πήρε ακόμη μέ­ρος στο κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου και, όταν η Μήδεια σκότωσε τον πατέρα του Πελία, αυτός πήρε το θρόνο της Ιωλκού.
Ο 'Ακαστος παίζει κάποιο έμμεσο ρόλο στο μύθο του Πηλέα, του πατέρα του Αχιλλέα. Στο κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου ο Πηλέας εντε­λώς τυχαία είχε σκοτώσει τον Ευρυτίωνα, έναν από τους κυνηγούς. Για να βρει κάθαρση γι' αυ­τόν το φόνο, πήγε κοντά στον Άκαστο. Εκεί, ενόσω ζούσε στην αυλή της Ιωλκού, τον ερωτεύ­τηκε η Αστυδάμεια, η γυναίκα του Άκαστου. Επειδή ο Πηλέας απώθησε τον ερωτά της, αυτή στέλνει μήνυμα στη γυναίκα του και της λέει πως ο άντρας της είναι έτοιμος να την εγκατα­λείψει, για να παντρευτεί τη Στερόπη, την κόρη του Άκαστου. Η γυναίκα του Πηλέα από από­γνωση κρεμάστηκε. Η Αστυδάμεια, μη βρίσκο­ντας ακόμη την εκδίκηση που πήρε ικανοποιητι­κή, κατηγορεί τον Πηλέα στον Άκαστο και ισχυρίζεται ότι ο Πηλέας επεδίωξε να την ξελο­γιάσει. Ο Άκαστος την πιστεύει και, μη τολμώ­ντας να σκοτώσει τον φιλοξενούμενο του, που μόλις είχε υποβάλει σε κάθαρση για φόνο, σκέ­φτεται και τον παρασύρει για κυνήγι στο Πήλιο και εκεί τον εγκαταλείπει, ενώ κοιμάται. Για να είναι μάλιστα σίγουρος πως τα αγρίμια και τα κακοποιό όντα του βουνού δε θα τον άφηναν ζω­ντανό, κρύβει το ξίφος του κοιμισμένου ήρωα μέσα σε κοπριά αγελάδας. Οι Κένταυροι του βουνού σίγουρα θα είχαν σκοτώσει τον Πηλέα, άοπλο καθώς τον βρήκαν, αν ένας από αυτούς, ο σοφός Χείρωνας, δεν τον είχε ξυπνήσει έγκαιρα και δεν του είχε δώσει το σπαθί του.
Ο Πηλέας, όταν γύρισε στο βασίλειο του, σκέφτηκε να πάρει εκδίκηση. Σύμφωνα με ορι­σμένες εκδοχές, γύρισε, για να κυριεύσει την Ιωλκό είτε μόνος είτε με τη βοήθεια του Ιάσονα και του Κάστορα και Πολυδεύκη. Πήρε την πό­λη, σκότωσε την Αστυδάμεια και σκόρπισε τα μέλη της στην πόλη, έτσι που η στρατιά του να περάσει πάνω από το διαμελισμένο σώμα. Επί­σης σκότωσε και τον Άκαστο.
Άλλοι όμως συγγραφείς ισχυρίζονται πως κα­τά τον πόλεμο της Τροίας ο Πηλέας ανυπερά­σπιστος, αφού ο γιος του Αχιλλέας ήταν στην Ασία, δέχτηκε την επίθεση του Άκαστου και διώχτηκε από το βασίλειο του. Εκτός από την Αστυδάμεια η παράδοση γνωρίζει και μια άλλη γυναίκα του Άκαστου, την Ιππολύτη Κριθηίδα (ή Κρηθηίδα), κόρη του Κρηθέα.