Ποια πέτρα αντηχούσε και έβγαζε μουσικό ήχο;

Κωδικός Πόρου: 00285-112759-7085
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 03/05/15 20:43
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Μυθολογία, 00285-112759-7085
Περιγραφή:

Ποια πέτρα αντηχούσε και έβγαζε μουσικό ήχο;

Όταν οι Κρήτες κατέστρεψαν την πόλη των Μεγάρων, ο Αλκάθοος με τη βοήθεια του Απόλλωνα ξανάχτισε τα καταστραμμένα τείχη. Στα ιστορικά χρόνια έδει­χναν ακόμη την πέτρα επάνω στην οποία ο Απόλλωνας είχε ακουμπήσει τη λύρα του, όταν εργαζόταν στα τείχη. Αυτή η πέτρα είχε διατη­ρήσει αξιοσημείωτες ιδιότητες. Όταν την χτυ­πούσαν με ένα χαλίκι, αντηχούσε και έβγαζε ένα μουσικό ήχο!..

ΛΕΝΕ πως ο Αλκάθοος ήταν γιος του Πέλοπα, του βασι­λιά της Ήλιδας, και της γυναίκας του Ιπποδά­μειας και κατά συνέπεια αδελφός του Ατρέα και του Θυέστη.

Ο βασιλιάς Μεγαρέας είχε ένα γιο, που τον σκότωσε ένα λιοντάρι" υποσχέθηκε να δώσει την κόρη του γυναίκα σ' εκείνον που θα σκότωνε το θηρίο.

Ο Αλκάθο­ος τότε παρουσιάστηκε, κατόρθωσε να εξουδε­τερώσει το λιοντάρι και πέτυχε έτσι την αμοιβή που του υποσχέθηκαν. Εγκατέλειψε την πρώτη του γυναίκα Πυργώ και παντρεύτηκε την Ευαίχμη, την κόρη του Μεγαρέα. Συγχρόνως πήρε και το θρόνο της Ογχηστού.

Αργότερα, όταν οι Κρήτες κατέστρεψαν την πόλη των Μεγάρων, ο Αλκάθοος με τη βοήθεια του Απόλλωνα ξανάχτισε τα καταστραμμένα τείχη. Στα ιστορικά χρόνια έδει­χναν ακόμη την πέτρα επάνω στην οποία ο Απόλλωνας είχε ακουμπήσει τη λύρα του, όταν εργαζόταν στα τείχη. Αυτή η πέτρα είχε διατη­ρήσει αξιοσημείωτες ιδιότητες. Όταν την χτυ­πούσαν με ένα χαλίκι, αντηχούσε και έβγαζε ένα μουσικό ήχο.

Ένας από τους γιους του Αλκάθοου, ο Ισχέπολης, είχε πάρει μέρος στο κυνήγι του Καλυδώ­νιου κάπρου και εκεί είχε βρει το θάνατο. Ο αδελφός του Καλλίπολης, ο οποίος έμαθε πρώ­τος το νέο, έσπευσε να το ανακοινώσει στον πα­τέρα του. Τον βρήκε την ώρα που πρόσφερε θυ­σία στον Απόλλωνα επάνω στην Ακρόπολη. Ο Καλλίπολης γεμάτος αγωνία αναστάτωσε την τελετή και σκόρπισε τα ξύλα της ιερής πυράς. Ο Αλκάθοος οργισμένος, νομίζοντας πως ο γιος του ήθελε να προσβάλει τους θεούς, τον σκότω­σε χτυπώντας τον με ένα κούτσουρο που έκαιγε .

Ο Αλκάθοος είχε επίσης μια κόρη, την Ιφινόη, που τον τάφο της έδειχναν στα Μέγαρα.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορικό και Δημοσιογραφικό Αρχείο του γράφοντος, Βικιπαίδεια, Παυσ. 1, 41, 4. 1, 42, 4. 1, 43, 4-5. Οβίδ., Μετ. 8, 14 κ.ε. Tristia 1, 10, 39 κ.ε. Αρρ. Verg., Ciris 104 κ.ε. Πίνδ., Ισθμ. 8, 148.