Ποια παιδιά της μυθολογίας μεγάλωσαν αμέσως από θαύμα;

Κωδικός Πόρου: 00285-112750-7493
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 12/08/15 21:49
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Μυθολογία, 00285-112750-7493
Περιγραφή:

Ποια παιδιά της μυθολογίας μεγάλωσαν αμέσως από θαύμα;

Σε μια από τις πε­ριπέτειες του ο Αλκμέωνας πρόσβαλε τον Φηγέα, το βασιλιά της Ψωφίδας στην Αρκαδία, γι' αυτό και τα παιδιά του στο τέλος τον σκότω­σαν. Η Καλλιρρόη, όταν έμαθε το θάνατο του άντρα της, ζήτησε από τον Δία, που την είχε αγαπήσει, να κάμει θαύμα και να μεγαλώσει αμέσως τα δύο παιδιά της, που ήταν ακόμη ανή­λικα, για να μπορέσουν να πάρουν εκδίκηση για τον πατέρα τους. Ο Δίας συγκατατέθηκε και έτσι κατάφεραν και σκότωσαν τους δύο γιους του Φηγέα, τον Πρόνοο και τον Αγήνορα, που τους συνάντησαν στο παλάτι του Αγαπήνορα. Έπειτα πήγαν στην Ψωφίδα και σκότωσαν τον Φηγέα, τον πραγματικό ένοχο του φόνου του πατέρα τους.

ΣΥΜΦΩΝΑ με την Ελληνική Μυθολογία, ο Αλκμέωνας, ο γιος του Θηβαίου μάντη Αμ­φιάραου, από την Καλλιρρόη, μια κόρη του πο­ταμού Αχελώου, είχε δύο γιους, τον Αμφότερο και τον Ακαρνάνα.
Σε μια από τις πε­ριπέτειες του ο Αλκμέωνας πρόσβαλε τον Φηγέα, το βασιλιά της Ψωφίδας στην Αρκαδία, γι' αυτό και τα παιδιά του στο τέλος τον σκότω­σαν.
Η Καλλιρρόη, όταν έμαθε το θάνατο του άντρα της, ζήτησε από τον Δία, που την είχε αγαπήσει, να κάμει θαύμα και να μεγαλώσει αμέσως τα δύο παιδιά της, που ήταν ακόμη ανή­λικα, για να μπορέσουν να πάρουν εκδίκηση για τον πατέρα τους. Ο Δίας συγκατατέθηκε και έτσι κατάφεραν και σκότωσαν τους δύο γιους του Φηγέα, τον Πρόνοο και τον Αγήνορα, που τους συνάντησαν στο παλάτι του Αγαπήνορα. Έπειτα πήγαν στην Ψωφίδα και σκότωσαν τον Φηγέα, τον πραγματικό ένοχο του φόνου του πατέρα τους.
Οι κάτοικοι της πόλης τους κυνή­γησαν, αλλά αυτοί κατάφεραν να τους ξεφύγουν και να βρουν καταφύγιο στον Αγαπήνορα, στην Τεγέα της Αρκαδίας. Εκεί οι Τεγεάτες με τη βοήθεια μερικών Αργείων τους προστάτευσαν από τους διώκτες τους. Με εντολή του παππού τους Αχελώου πήγαν ύστερα στους Δελφούς, για να αφιερώσουν στον Απόλλωνα το περιδέραιο της Αρμονίας, που ήταν η αιτία για τους αλλε­πάλληλους φόνους και που πιο συγκεκριμένα προκάλεσε έμμεσα το θάνατο του πατέρα τους Αλκμέωνα και του παππού τους Αμφιάραου, (βλ. Εριφύλη).
Ύστερα από αυτά διέσχισαν την Ή­πειρο, επιστράτευσαν συντρόφους και αποίκη­σαν την Ακαρνανία· οι κάτοικοι της, που ως τό­τε ονομάζονταν Κουρήτες, πήραν το νέο τους όνομα από τον Ακαρνάνα.
Μια παράδοση αναφέρει πως ο Ακαρνάνας βρήκε το θάνατο, όταν θέλησε να παντρευτεί την Ιπποδάμεια, την κόρη του Οινόμαου, που θανάτωνε τους μνηστήρες της.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Απολλόδ., Βιβλ. 3, 7, 5 και 6. Παυσ. 8, 24, 9. Θουκ. 2, 102, 9. Οβίδ., Μετ. 9, 412. Σχόλ. στον Πίνδ., Ολ. 1, Άκαστος.

Πάνω εικόνα: Ο Πολυνείκης προσφέρει στην Εριφύλη το περιδέραιο της Αρμονίας.
Κάτω εικόνα: Αρχαία Ψωφίδα, σημερινά Τριπόταμα Καλαβρύτων (σώζονται ερείπια αρχαίου τείχους).