Ώστε και ο θεός Ήφαιστος έκανε …. θαύματα;

Κωδικός Πόρου: 00285-112764-6748
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 09/02/15 18:35
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Μυθολογία, 00285-112764-6748
Περιγραφή:

Ώστε και ο θεός Ήφαιστος έκανε …. θαύματα;

Ο Καίκουλος, όταν ήταν νέος, έζησε ανάμεσα στους βοσκούς τη συνηθισμένη τότε ζωή των ληστρικών επιδρομών. Όταν ανδρώθηκε, μαζί με κάποιους συντρόφους του ίδρυσε ένα χωριό, που θα γινόταν η Πραινέστη. Την ημέρα που θα γίνονταν τα εγκαίνια της νέας πόλης, κάλεσε τους γείτονες, που είχαν έρθει εκεί, να εγκατα­σταθούν στην πόλη του, και για να τους πείσει, ζήτησε από τον πατέρα του Ήφαιστο να κάμει ένα θαύμα. Εκείνος έστειλε φλόγες που περικύ­κλωσαν το πλήθος και που έσβησαν μόνο με την προσταγή του Καίκουλου. Αυτό το θαύμα στά­θηκε τυχερό για την πόλη, όπου πολυάριθμοι κάτοικοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν κάτω από τη προστασία του θεού και του γιου του!..

ΙΣΩΣ λίγοι γνωρίζουν ότι ο Καίκουλος (Caeculus) ήταν μια ρωμαϊκή μυθική παράδοση της Πραινέστης (σήμερα Παλεστρίνας, στους λόφους που αποτε­λούσαν τα όρια του Λατίου προς τη μεριά της Σαβίνης) αποδίδει την ίδρυση της πόλης στον ήρωα που έχει το όνομα Καίκουλος και είναι γιος του 'Ηφαίστου (Vulcanus).

Η παράδοση δι­ηγείται πως άλλοτε ζούσαν στη χώρα δύο αδελ­φοί, οι Δηπίδιοι (Depidii ή Degidii), που ήταν βοσκοί. Είχαν μια αδελφή· κάποια μέρα, ενώ η αδελφή τους καθόταν κοντά στη φωτιά στο σπί­τι της, μια σπίθα πετάχτηκε από τη φωτιά και έπεσε πάνω στο στήθος της. Αμέσως ένιωσε πως συνέλαβε παιδί. Γεννήθηκε ένα αγόρι, που το εξέθεσε στο ναό του Δία. Νεαρές γυναίκες, που ήλθαν να πάρουν νερό από τη γειτονική πη­γή, βρήκαν το παιδί κοντά σε αναμμένη φωτιά και το έφεραν στους δύο αδελφούς Δηπίδιους, που το ανέθρεψαν. Του έδωσαν το όνομα Καί­κουλος, γιατί, όταν το είδαν για πρώτη φορά, ο καπνός της φωτιάς, κοντά στην οποία το βρή­καν, του είχε ερεθίσει τα μάτια και έμοιαζε τυ­φλό (caecus σημαίνει πράγματι «τυφλός»).

Ο Καίκουλος, όταν ήταν νέος, έζησε ανάμεσα στους βοσκούς τη συνηθισμένη τότε ζωή των ληστρικών επιδρομών. Όταν ανδρώθηκε, μαζί με κάποιους συντρόφους του ίδρυσε ένα χωριό, που θα γινόταν η Πραινέστη. Την ημέρα που θα γίνονταν τα εγκαίνια της νέας πόλης, κάλεσε τους γείτονες, που είχαν έρθει εκεί, να εγκατα­σταθούν στην πόλη του, και για να τους πείσει, ζήτησε από τον πατέρα του Ήφαιστο να κάμει ένα θαύμα. Εκείνος έστειλε φλόγες που περικύ­κλωσαν το πλήθος και που έσβησαν μόνο με την προσταγή του Καίκουλου. Αυτό το θαύμα στά­θηκε τυχερό για την πόλη, όπου πολυάριθμοι κάτοικοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν κάτω από τη προστασία του θεού και του γιου του!

Και κάτι ακόμη: Το Καικίλιο γένος (gens Caecilia) θεωρού­νταν ότι κατάγονταν από τον Καίκουλο.

Αυτά, που λέτε, φίλοι αναγνώστες, για τον Καίκουλο!..