Ο Κέκροπας θέσπισε την πατρική καταγωγή;

Κωδικός Πόρου: 00285-112796-4334
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29/06/13 22:19
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Μυθολογία, 00285-112796-4334
Περιγραφή:

Ο Κέκροπας θέσπισε την πατρική καταγωγή;

Ο Κέκροπας ήταν ο πρώτος που έκανε τους νόμους στην Αθήνα. 'Εβαλε τάξη στις σχέσεις των ανθρώπων επισημαίνοντας τη διπλή τους κα­ταγωγή και επιβάλλοντας τη μονογαμία. Ενώ δηλ. πρώτα η ερωτική σχέση ήταν ελεύθερη όπως στα ζώα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μη γνωρίζουν τον πατέρα τους, παρά μόνο τη μητέρα τους και την καταγωγή τους από αυτήν, από δω και πέρα, με τη μονογαμία που θέσπισε ο Κέκροπας, τα παι­διά άρχισαν να αναφέρονται στην πατρική τους καταγωγή!..

Οι τρεις κόρες του Κέκροπα, η Πάνδροσος, η Έρση και η Άγλαυρος. Η φτερωτή φιγούρα είναι η προσωποποίηση της Περιέργειας ή του Ίμερου, θεού της επιθυμίας. (Ερυθρόμοςρφος κρατήρας του τέλους του 5ου αι. π.Χ.

ΠΟΛΛΟΙ είναι οι μύθοι και οι θρύλοι για ον Κέκροπα. Ένας άνθρωπος –πραγματικός μύθος για τους Έλληνες. Αλλά ας δούμε πρώτα ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος:
Ο Κέκροπας, ήταν ένας μυθικός ήρωας και πρώτος βασιλιάς της Αθήνας. Ήταν αυτόχθων, δηλαδή, σύμφωνα με τη μυθολογία, φύτρωσε από τη γη και είχε από τη μέση και πάνω ανθρώπινο σώμα και από τη μέση και κάτω φιδίσιο. Ο Κέκροπας θεωρείται διάδοχος του πρώτου βασιλιά της Αττικής Ακταίου, του οποίου την κόρη, την Άγραυλο, παντρεύτηκε. Επίσης θεωρείται θεμελιωτής του πολιτισμού στην Αττική. Αυτός ίδρυσε την Αθήνα, θέσπισε νόμους, καθιέρωσε τη μονογαμία, εφεύρε τη γραφή και έκανε απογραφή του πληθυσμού. Αντικατέστησε επίσης τις ανθρωποθυσίες που γίνονταν προς τιμή του Δία με άλλες προσφορές και δίδαξε στους ανθρώπους να θάβουν τους νεκρούς τους. Από τον Κέκροπα πήρε η Αθήνα το όνομα Κεκροπία και οι Αθηναίοι ονομάστηκαν Κεκροπίδες. Ο Κέκροπας ήταν ο διαιτητής στη γνωστή διαφωνία της Αθηνάς και του Ποσειδώνα, όταν αυτοί διεκδικούσαν, ο καθένας για τον εαυτό του, την προστασία της Αθήνας. Η κρίση θα γινόταν με βάση το δώρο που ο κάθε θεός θα πρόσφερε στην Αττική. Ο Ποσειδώνας χτύπησε με την τρίαινά του το βράχο πάνω στην Ακρόπολη και έκανε να αναβλύσει νερό, ενώ η Αθηνά έκανε να φυτρώσει μια ελιά. Ο Κέκροπας, που κατά την παράδοση απέκτησε από την Άγραυλο τρεις θυγατέρες, την Έρση, την Άγραυλο και την Πάνδροσο, λατρευόταν από τους Αθηναίους και υπήρχε ηρώο αφιερωμένο στο όνομά του στο Ερεχθείο της Ακρόπολης. Η λατρεία του όμως συναντιέται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έξω από την Αττική, στη Βοιωτία, την Εύβοια, τη Μακεδονία, τη Θράκη κ.α.

Ο Κέκροπας στο βράχο της Ακρόπολης σε μια τελετουργία με την Αθηνά. Μπροστά τους βρίσκεται το κιβώτιο με τον Εριχθόνιο. (Ερυθρόμορφος κρατήρας (410-400 π.Χ.).

Ο άνθρωπος που θέσπισε την πατρική καταγωγή!...

Όπως γράφεται Κέκροπας ήταν ο πρώτος που έκανε τους νόμους στην Αθήνα. 'Εβαλε τάξη στις σχέσεις των ανθρώπων επισημαίνοντας τη διπλή τους κα­ταγωγή και επιβάλλοντας τη μονογαμία. Ενώ δηλ. πρώτα η ερωτική σχέση ήταν ελεύθερη όπως στα ζώα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μη γνωρίζουν τον πατέρα τους, παρά μόνο τη μητέρα τους και την καταγωγή τους από αυτήν, από δω και πέρα, με τη μονογαμία που θέσπισε ο Κέκροπας, τα παι­διά άρχισαν να αναφέρονται στην πατρική τους καταγωγή. Από τον Κέκροπα επίσης αρχίζει να επικρατεί η συνήθεια να θάβουν τους νεκρούς. Ακόμα, σύμφωνα με μια παλιά παράδοση, αυτός ήταν που έφερε πρώτος το αλφάβητο στην Αθή­να. Άλλες πράξεις που έκανε ήταν ότι καθιέρω­σε τη λατρεία του Κρόνου και της Ρέας, έχτισε ένα ιερό για τον Δία 'Υπατο, που ο ίδιος τον ονό­μασε έτσι, και έστησε στο μέρος του Ερεχθείου ένα άγαλμα του Ερμή από ξύλο ελιάς. Για τις θυ­σίες όρισε πως δεν πρέπει στους βωμούς να σφά­ζουν και να καίνε ζωντανά πλάσματα, όπως έκα­ναν άλλοι, αλλά να προσφέρουν κάτι ειδικά γλυκί­σματα, φτιαγμένα για το σκοπό αυτό από μέλι, αλεύρι και λάδι, που τα έλεγαν «πελάνους».
Η βασιλεία του Κέκροπα συνδέεται και με το περιστατικό από το οποίο η Αθήνα πήρε το όνομα της. Την εποχή εκείνη σκέφτηκαν οι θεοί πως πρέπει να πάρουν τις πόλεις της Ελλάδας υπό την προστασία τους, για να τους χτίζουν οι άνθρωποι ναούς και να τους προσφέρουν θυσίες. 'Ετσι άρ­χισαν να μοιράζονται τις πόλεις μεταξύ τους, αλ­λά μοιραία, όταν δύο θεοί ήθελαν την ίδια πόλη, κατέληγαν να φιλονικήσουν μεταξύ τους. Όπως για το Άργος ξέσπασε έρις ανάμεσα στην Ήρα και τον Ποσειδώνα, το ίδιο έγινε και για την πόλη του Κέκροπα ανάμεσα στην Αθηνά και τον Ποσει­δώνας: για να κερδίσουν την πόλη άρχισαν έναν αγώνα μεταξύ τους, ποιος θα δώσει το πιο χρήσι­μο δώρο στην πόλη. Ανέβηκαν τότε πάνω στο βρά­χο της Ακρόπολης, όπου ήρθαν και οι άλλοι δέκα θεοί από τον Όλυμπο για να κάνουν το δικαστή στη διαφωνία των δύο θεών, ενώ ο Κέκροπας πα­ρίστατο ως μάρτυρας. 'Αλλοι πάλι - αργότερα όμως - είπαν πως δικαστής ήταν ο ίδιος ο Κέκρο­πας. Όταν έφτασαν λοιπόν όλοι στην Ακρόπολη, άρχισε ο αγώνας ανάμεσα στους δύο θεούς. Πρώτος ήρθε ο Ποσειδώνας, στάθηκε στη μέση του βράχου και με την τρίαινα του έδωσε ένα δυ­νατό χτύπημα στο έδαφος. Αμέσως ξεπήδησε ένα κύμα αλμυρού νερού που σχημάτισε μια μικρή λίμνη που την ονόμασαν «Ερεχθηίδα θάλασσα». Μετά ήρθε η σειρά της Αθηνάς να παρουσιάσει το δώρο της και αφού κάλεσε τον Κέκροπα για μάρ­τυρα, φύτεψε μια ελιά πάνω στο βράχο, που ξεπε­τάχτηκε γεμάτη καρπό. Το δέντρο αυτό σωζόταν για πολλά χρόνια αργότερα και το έδειχναν στο Πανδρόσειο. Μετά από το δώρο της Αθηνάς ο Δίας κήρυξε το τέλος του αγώνα και είπε στους άλλους θεούς να κρίνουν σε ποιον από τους δύο θεούς θα δοθεί η πόλη. Συγχρόνως ζήτησαν τη μαρτυρία και τη γνώμη του Κέκροπα. Αυτός από το βράχο ψηλά έριξε μια ματιά γύρω, αλλά όπου και να γύριζε, τα μάτια του αντίκριζαν αλμυρό νε­ρό, τις θάλασσες που από παντού έζωναν τη χώ­ρα. Το δώρο λοιπόν του Ποσειδώνα δεν ήταν τίποτα νέο, ούτε ιδιαίτερα χρήσιμο. Το δέντρο όμως που είχε κάνει η Αθηνά να φυτρώσει ήταν το πρώ­το που φύτρωνε σε όλη τη χώρα και ήταν συνάμα για την πόλη η υπόσχεση για δόξα και ευτυχία. Γι' αυτό ο Κέκροπας θεώρησε πως το δώρο της Αθηνάς ήταν πιο χρήσιμο και έτσι της δόθηκε η κυριαρχία της πόλης. Από τότε η πόλη πήρε το όνομα της και λέγεται Αθήνα. (*)


ΠΗΓΕΣ:
1. Ιστορικό και Δημοσιογραφικό Αρχείο του γράφοντος.
2. Εγκυκλοπαίδεια «Μαλλιάρης-παιδεία».
3. Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτικής Αθηνών
4. Άγγελου Παν. Σακκέτου: «Οι Ελληνίδες της Αρχαιότητας». (Στην πάνω φωτογραφία η Ελληνίδα καλλονή, Σάσα Μπάστα, με το βιβλίο αυτό στα χέρια της).


 --------------------------------------

(*) Βλέπε και άλλα άρθρα μας μέσα στην ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα: «Οι βασιλιάδες της αρχαίας Αθήνας», «Ώστε υπήρχε και άλλος Κέκροπας στην αρχαιότητα;» και άλλα.