Οι άγνωστες πηγές για θρύλους του Μεγάλου Αλεξάνδρου!...

Κωδικός Πόρου: 00285-112557-7021
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17/04/15 19:10
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Λαογραφία, 00285-112557-7021
Περιγραφή:

Οι άγνωστες πηγές για θρύλους του Μεγάλου Αλεξάνδρου!...

Τουλάχιστον 20 από αυτές υπάρχουν σε διάφορα χειρόγραφα των Πανεπιστημίων του Εξωτερικού και τις οποίες μπορεί με ευκολία να βρει ο καθένας μας διεισδύοντας μέσα στο Ηλεκτρονικό Δίκτυο του Internet!.. Ιδού πώς οι Ξένοι περιποιούν τιμή στον θρυλικό Στρατηλάτη κι εμείς δεν του κάνουμε, προς τιμήν του, ούτε ένα άγαλμα!…

«Ουκ έστιν όστις άλλος εις ανήρ
τοσαύτα ή τηλικαύτα έργα κατά
πλήθος ή μέγεθος εν Έλλησιν ή
Βαρβάροις απεδέξατο.»
(Αρριανού, Ανάβασις
Αλεξάνδρου Α 12, 4 )

ΓΙΑ την ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την γνωστή και άγνωστη, έχουν γράψει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, άνθρωποι. Συγγραφείς, ερευνητές, λόγιοι, ιστορικοί, καθηγητές και δάσκαλοι, «κάθε καρυδιάς καρύδι», που λέει ο λαός μας, ασχολήθηκαν (και εξακολουθούν να ασχολούνται) με τον Μακεδόνα βασιλιά. Ακόμη περισσότερο όταν η εκπληκτική αυτή προσωπικότητα συγκινεί και γοητεύει, μαγνητίζει και δελεάζει, έλκει και προσελκύει ακόμη πολλά εκατομμύρια ανθρώπους σ’ ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ κατά χιλιάδες οι Ελληνολάτρες απανταχού της γης σπεύδουν να ενημερωθούν για ό,τι δήποτε γράφεται, αποκαλύπτεται ή ανακαλύπτεται για την ζωή του θρυλικού Στρατηλάτου. Και τούτο, αν αναλογισθεί κανείς τα εκατομμύρια των ανθρώπων που καθημερινά διεισδύουν μέσα στο ηλεκτρονικό δίκτυο του Internet και ανασύρουν από τους εκτυπωτές των τα όποια στοιχεία αναζητούν για την θρυλική αυτή προσωπικότητα.
Η ζωή (γνωστή ή άγνωστη) του Μεγάλου Αλεξάνδρου τροφοδοτεί συνεχώς τον μέσο αναγνώστη, που αναζητά όχι μόνον τις φωτεινές, αλλά και τις κρυφές ή άγνωστες πτυχές της Ελληνικής ιστορίας. Την αθέατη πλευρά της Σελήνης, όπως λένε στο χωριό μου, το Βεσίνι Καλαβρύτων. Πολλώ δε μάλλον όταν έχουν να κάνουν με τον μεγάλο αυτό Έλληνα, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Στρατηλάτη όλων των εποχών.
Δεν νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με χιλιοειπωμένα πράγματα. Ότι, δηλαδή, πατέρας του ήταν ο Φίλιππος και μητέρα του η Ολυμπιάδα. Πως γεννήθηκε στην Πέλλα το 354 π.Χ. και σε ηλικία 20 ετών ανέβηκε στον θρόνο της Μακεδονίας, ενώ δύο χρόνια αργότερα επιχειρεί την μεγάλη εκστρατεία στην Ασία εναντίον της Περσίας «για να χτυπήσει τον εχθρό της Ελλάδος στην καρδιά του», όπως ο ίδιος πίστευε, μιας και μέχρι εκείνη την στιγμή η Ελλάδα δεχόταν συνεχώς επιθέσεις από τους Πέρσες. Είκοσι πέντε ετών δίδει το τελικό χτύπημα στην Περσική Αυτοκρατορία στην μάχη των Αρβήλων, ενώ στα 27 χρόνια του περνά τον ΄Οξο ποταμό και εισβάλλει στην Σογδιανή, ενώ 30 ετών εκστρατεύει στις Ινδίες και τρία χρόνια αργότερα (το 323 π.Χ.) πεθαίνει στην Βαβυλώνα μόλις τριάντα τριών χρόνων και μάλιστα κατόπιν πολλών και αφάνταστων περιπετειών, σφραγίζοντας με την ίδια την ζωή του την ίδια την αυτοκρατορία του.

Οι «Φυλλάδες του Μεγ’ Αλέξαντρου» …

Το ερώτημα, όμως, που «βασανίζει» τακτικά τους αναγνώστες και όλους τους ενδιαφερόμενους είναι το εξής: «Ποια ήταν η άγνωστη ζωή του Μεγ’ Αλέξαντρου»;
Στο πράγματι μυστηριώδες και αγνωστικιστικό αυτό ερώτημα, ήρθε σαν απάντηση το ίδιο το παρελθόν. Μία απάντηση που έχει να κάνη με ορισμένες «Φυλλάδες του Μεγ’ Αλέξαντρου»» που αφορούν στην γνωστή ή άγνωστη ζωή του θρυλικού Σρατηλάτου. Με τη μόνη διαφορά, οι «φυλλάδες» αυτές σου δημιουργούν νέα ερωτηματικά. Ερωτηματικά πού είναι πολύ πιο βασανιστικά, πολύ πιο μυστηριώδη, πολύ πιο ομιχλώδη: «Πού αρχίζει και πού τελειώνει ο μύθος; Πού αρχίζει και πού τελειώνει η πραγματικότητα;».
Έτυχε να έχω μπροστά μου πολλές από αυτές τις «Φυλλάδες». Είκοσι (20) χειρόγραφα κείμενα γνωστών η αγνώστων συγγραφέων του παρελθόντος, που βρίσκονται κωδικοποιημένα στις διάφορες βιβλιοθήκες του Εξωτερικού.
Τα κείμενα αυτά ομοιάζουν πολύ μεταξύ των με μικρές ή και ασήμαντες παραλλαγές εις το περιεχόμενον και την δομήν του έργου, αλλά διαφέρουν, ασφαλώς, ως προς την πλοκήν και το ύφος των συγγραφέων, ενώ, με μία προσεκτικότερη μελέτη, προδίδουν ότι έχουν μια βασική πηγή πληροφοριών. Καλόν είναι να δούμε ποια είναι τα κείμενα που έχουμε στα χέρια μας:


1. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (άνευ τίτλου).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “A” sive
Recensio velusta.
2. «Αλέξανδρος ο Μακεδών» (σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “B”.
3. Iστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (άνευ και σε αρχαίο κείμενο)
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “B” (e cod.
Leidensi Vul. 93).
4 «Διήγησις εξαίρετος και όντως θαυμασία του
κοσμοκράτορος Αλεξάνδρου του βασιλέως» (σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “G” (lib. 1).
. 5. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (άνευ τίτλου και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “G” (lib. 2).
6. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (άνευ τίτλου και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “G” (lib. 3).
7. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (άνευ τίτλου, σε γλώσσα αρχαϊζουσα).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “Ε”
8. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (άνευ τίτλου και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “L” (lib. 3)
9. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (χωρίς τίτλο και
σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: : Historia Alexandri Magni: Recensio “L”
(Pseudo-Methodius, redactio 1).
10. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (χωρίς τίτλο
και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “L”
(Pseudo-Methodius, redactio 2).
11. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (χωρίς τίτλο
και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “B” ( e
cod. Leidensi Vul. 93).
12. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (χωρίς τίτλο
και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “B” ( e
cod. Paris gr. 1685 et cod. Messinensi 62).
13. «Διήγη<σι>ς πανεξαίρετος περί του θαυμαστού
βασιλέως Αλεξάνδρου» (σε γλώσσα κατανοητή).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio F (cod.
Flor. Laurentianus Ashburn 1444).
14. H γέννησις και διήγησις του Αλεξάνδρου Μακεδόνων,
το πώς εγεννήθη και ανεθράφη και το πώς είχεν την
ανδρείαν και την μάθησιν και την χάριταν από την
αρχήν» (σε γλώσσα κατανοητή)
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio Ε (cod.
Eton. College 163).
15. «Διήγησις και η γέννησις και η ζωή του Αλεξάνδρου, το πώς εγεννήθη και ανατράφην και περί της ανδρείας αυτού και την μάθησιν και την χαράν του. Ήτον από τον θεός ορισμός και ήτον φρόνιμος και έμορφος και χαροποιός εις τους αυθεντάδες και εις την στρατείαν και είχεν χέρι καλό να φιλοδωρή και να στέκη εις τον λόγον του, να μηδέν σφάλη τους όρκους του. Και μετά ταύτα εβασίλευσεν όλον τον κόσμον» (σε γλώσσα αρχαΐζουσα)
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio V (cod.
Vind. theol. gr. 244).
16. «Διήγησις περί του Αλεξάνδρου και των μεγάλων πολέμων».
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio Κ (cod.
236 Kutlumussin – Kloster des Athos).
17. «Γέννησις, κατορθώματα και θάνατος Αλεξάνδρου του Μακεδόνος» (σε γλώσσα κατανοητή).
Είναι το κείμενο που κυκλοφορεί ευρέως και εις την Ελλάδα ως « Η Φυλλάδα του Μεγ’ Αλέξαντρου», με εισαγωγή και σχόλια του Αλέξανδρου Α. Πάλλη (1935).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “F”.
18. «Αλέξανδρος ο Βασιλεύς» (σε ποιητική και αρχαϊζουσα μορφή)
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio
Byzantina Poetica (cod, Marcianus 408).
19. «Γέννησις, κατορθώματα και θάνατος Αλεξάνδρου του Μακεδόνος δια στίχου» (σε ποιητική και κατανοητή γλώσσα).
Είναι το κείμενο το οποίο διαπραγματευόμαστε στο βιβλίο μας σ’ ένα ειδικό κεφάλαιο υπό τον τίτλον « Το Έπος του Αλέξανδρου» και το οποίο έχει συντάξει ο μεσαιωνικός ποιητής Δημήτριος Ζήνος το 1529.
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio poetica
(recensio R).
20. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (σε αρχαία γλώσσα).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio : “D” (e cod. Vat. Gr. 1700, 88v-89r).


Κατόπιν όλων αυτών, ο γράφων θέλησε ν’ απαντήσει στα εύλογα και πιθανά ερωτήματα των αναγνωστών. Αυτός και λόγος που θέλησε να διαπιστώσει «ιδίοις όμμασι» αυτό πού έλεγαν ή έγραφαν οι πρόγονοί μας για την γνωστή ή άγνωστη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέσα από διάφορες «Φυλλάδες για την ζωή του.
Διαβάζοντας, λοιπόν, τα στοιχεία που ο γράφων είχε στην διάθεσή του, αντελήφθη ότι είχε δίκιο ο Αλέξανδρος Α. Πάλλης, όταν θέλησε ν’ ασχοληθεί με μία από τις πολλές ιστορίες του Μακεδόνα βασιλιά, όπως για παράδειγμα «Η Φυλλάδα του Μεγ’ Αλέξαντρου», που ο συγγραφεύς της, όποιος και νάναι αυτός, κατάφερε να περιπλέξει μυθολογικά και πραγματικά ιστορικά στοιχεία της ζωής του θρυλικού Στρατηλάτου, με αποτέλεσμα να πάρει ορισμένες θέσεις που υιοθετεί και ο γράφων στις σειρές αυτές, ρίχνοντάς του πολύ φως για την δική του ιστορική επιλογή και φιλολογική ανάλυση του ποιητικού έργου του Δημητρίου Ζήνου, μέσα βιβλίο μας: «Η άγνωστη ζωή του Μ. Αλεξάνδρου»!..