Το Γλωσσάρι του Βλάκα!.. (13)

Κωδικός Πόρου: 00285-112482-6412
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18/11/14 23:11
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Γλώσσα, 00285-112482-6412
Περιγραφή:

Το Γλωσσάρι του Βλάκα!.. (13)

Το Αλφαβητάρι που ακολουθεί είναι ενδεικτικό. Θα μπορούσε να είναι πλουσιότερο σε λέξεις, αν αναλογιστεί κανείς το εύρος της Ελληνικής γλώσσας. Βρήκαμε, όμως, τις λέξεις εκείνες οι οποίες ανταποκρίνονται πιο κοντά στο πνεύμα του Ευάγγελου Λεμπέση, μέσα στο δοκίμιό του: «Η Τεράστια Κοινωνική Σημασία των Βλακών εν τω Συγχρόνω Βίω», αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσουμε νεολογισμούς, όπως και την αργκό, που είναι μια συνθηματική γλώσσα των ανθρώπων του υποκόσμου και -κατ' επέκταση- η γλώσσα που χρησιμοποιούν ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες (στρατιωτική αργκό, εφηβική αργκό, επαγγελματική αργκό), αλλά που δεν έχει υιοθετηθεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα:

Συνέχεια από το προηγούμενο:

221. χαχόλος ο : (οικ., ειρ.) 1. άνθρωπος μεγαλόσωμος και ασουλούπωτος. 2. άνθρωπος υπανάπτυκτος: Για χαχόλους μάς πέρασες; [ρωσ. hohol (προφ. [xaxól) –ος
222. χοντροκέφαλος-η -ο : (οικ.) 1. για κπ. που δύσκολα μαθαίνει ή καταλαβαίνει κτ. 2. ισχυρογνώμονας. [χοντρο- + κεφάλ(ι) -ος]
223. χοντρόμυαλος -η -ο : (οικ.) χοντροκέφαλος. [χοντρο- + μυαλ(ό) -ος]
224. χυδαίος -α -ο : που τον χαρακτηρίζει η έλλειψη ηθικής και ευπρέπειας: άνθρωπος. Xυδαία συμπεριφορά. Έχει κάτι το χυδαίο επά νω του. Xυδαίες λέξεις / εκφράσεις / χειρονομίες, κυρίως αυτές που αναφέρονται στο σεξουαλικό τομέα. Xυδαία γλώσσα, μειωτικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιούσαν οι οπαδοί της καθαρεύουσας για τη δημοτική γλώσσα. || υλισμός, απλοποίηση της θεωρίας του υλισμού. χυδαία ΕΠIΡΡ: Tον έβρισε . Φέρθηκε πολύ . [λόγ. < ελνστ. χυδαῖος κοινός΄ σημδ. γαλλ. vulgaire και κατά τη σημ. του χυδαιολογία]
225. ωχαδερφιστής : Προκλητική αδιαφορία και αναλγησία ιδίως ανθρώπων μειωμένης νοητικής αντίληψης.

ΤΕΛΟΣ