Τι σημαίνει όταν μιλάμε για αβαρία;

Κωδικός Πόρου: 00285-112475-7033
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 20/04/15 18:08
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Γλώσσα, 00285-112475-7033
Περιγραφή:

Τι σημαίνει όταν μιλάμε για αβαρία;

Αβαρία, για όσους τυχαίνει να μην το γνωρίζουν, είναι η λεγόμενη ζημιά του πλοίου, είτε του ίδιου είτε του φορτίου του, στη διάρκεια του πλου του. Μάλιστα, για να αποφευχθεί o αθέμιτος πλουτισμός σε βάρος εκείνων που διέτρεξαν τον κίνδυνο και υπέστησαν την αβαρία, η νομοθετική ρύθμιση του θέματος κρίθηκε απαραίτητη. Για να αποφευχθεί o αθέμιτος πλουτισμός σε βάρος εκείνων που διέτρεξαν τον κίνδυνο και υπέστησαν την αβαρία, η νομοθετική ρύθμιση του θέματος κρίθηκε απαραίτητη. Είναι από τους πιο παλαιούς θεσμούς. Ίχνη του βρίσκουμε στον Νόμο των Ροδίων (408 π.Χ.) στο Ρωμαϊκό και στο Ιουστινιάνειο δίκαιο!..

ΠΟΛΛΕΣ φορές χρησιμοποιούμε τη φράση: «Έπαθα μια αβαρία…», ή «τι αβαρία έπαθες κι εσύ…» κλπ., αλλά αυτή καθαυτή η λέξη έχει την δική της ιστορία που ίσως ορισμένοι εξ ημών δεν την γνωρίζουμε. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτός ο όρος:

Αβαρία, σύμφωνα με διάφορα εγκυκλοπαιδικά λεξικά, είναι η λεγόμενη ζημιά του πλοίου, είτε του ίδιου είτε του φορτίου του, στη διάρκεια του πλου του. Μάλιστα, για να αποφευχθεί o αθέμιτος πλουτισμός σε βάρος εκείνων που διέτρεξαν τον κίνδυνο και υπέστησαν την αβαρία, η νομοθετική ρύθμιση του θέματος κρίθηκε απαραίτητη.

Η αβαρία είναι από τους πιο παλαιούς θεσμούς. Ίχνη του βρίσκουμε στον Νόμο των Ροδίων (408 π.Χ.) στο Ρωμαϊκό και στο Ιουστινιάνειο δίκαιο

Για να αποφευχθεί o αθέμιτος πλουτισμός σε βάρος εκείνων που διέτρεξαν τον κίνδυνο και υπέστησαν την αβαρία, η νομοθετική ρύθμιση του θέματος κρίθηκε απαραίτητη. Είναι από τους πιο παλαιούς θεσμούς. Ίχνη του βρίσκουμε στον Νόμο των Ροδίων (408 π.Χ.) στο Ρωμαϊκό και στο Ιουστινιάνειο δίκαιο.

Με ειδική νομοθεσία ρυθμίζονται όλα τα θέματα τα σχετικά με την αβαρία.. Οι Γάλλοι πρώτοι, το 1682, στο Διάταγμα για το Ναυτικό και αργότερα στον Κώδικα του Εμπορίου (1808) περιέλαβαν λεπτομερείς διατάξεις για την αβαρία

Η ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυσιπλοΐας τον 19ο αι. αλλά και οι διαφορές που παρατηρούνταν στις νομοθεσίες των χωρών σχετικά με την αβαρία καθιστούσαν αναγκαία την ενοποίηση επί διεθνούς επιπέδου των κανονισμών που ήδη υπήρχαν.

Λένε πως με πρωτοβουλία Άγγλων εφοπλιστών, εμπόρων και ασφαλιστών, συγκλήθηκαν δύο διασκέψεις, η μια στην Υόρκη (1864) και η άλλη στην Αμβέρσα (1877), που διατύπωσαν τους λεγόμενους Κανόνες Υόρκης-Αμβέρσας.

Οι κανόνες αυτοί, που συμπληρώθηκαν στις διασκέψεις της Κοπεγχάγης (1950) και του Αμβούργου (1974), μολονότι δεν αποτελούν νομοθετικά κείμενα δεσμευτικά για όλες τις χώρες, υιοθετήθηκαν και εφαρμόζονται σε όλα τα ναυλοσύμφωνα και τις φορτωτικές.

Στην Ελλάδα, o Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου ακολουθεί, σε πολλά σημεία, τους Κανόνες Υόρκης και Αμβέρσας.

Αυτά, λοιπόν, με την αβαρία!…