Τα άγνωστα θαύματα των αιώνων!..

Κωδικός Πόρου: 00285-111920-2391
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04/04/12 20:34
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βίοι Παράλληλοι, 00285-111920-2391
Περιγραφή:

Αριστερά ο Μέγας Αλέξανδρος και δεξιά ο Μέγας Κωνσταντίνος. «Θεία προνοία» οι δύο αυτές εξαιρετικές φυσιογνωμίες απέδειξαν εμπράκτως την διαχρονική σύζευξη και συνέχεια του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας!...

Διαβάστε ένα αποκαλυπτικό άρθρο, που είχαμε δημοσιεύσει στο παρελθόν, για τις διαχρονικές σχέσεις Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με όσα έγραφε ο μεγάλος ιστορικός ερευνητής Θεοφάνης Μανιάς!..

ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ!

ΟΙ "ΧΡΥΣΟΙ ΑΙΩΝΕΣ" ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ!..

«Η δόξα μοιάζει με τον κύκλο που γίνεται στο νερό,
που ποτέ δεν σταματάει να απλώνεται»!...
ΣΑΙΞΠΗΡ

ΣΧΕΔΟΝ από την κούνια μας έχουμε μάθει ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος και ποιος ο Μέγας Κωνσταντίνος. Πόσο μεγάλος στρατηλάτης ήταν ο πρώτος και τι ασύλληπτη διάνοια ήταν ο δεύτερος.
Ποιος, όμως, από εμάς γνωρίζει και ορισμένες άγνωστες πτυχές της προσωπικότητος αλλά και της δραστηριότητος των δύο μεγάλων ανδρών;
Πέραν ορισμένων εξαιρέσεων, πόσοι εκ των Ελλήνων είναι εις θέσι να αποστομώσουν τον οιονδήποτε ανθέλληνα που (σκόπιμα βεβαίως) προσπαθεί να μειώση την αξία και την αίγλη των ανθρώπων οι οποίοι, με την προσωπική τους συμβολή, έδωσαν στην Ελλάδα τις πραγματικές της διαστάσεις;
Ας μην αναφερθούμε σε κανένα άλλο παράδειγμα πλην εκείνου που ορισμένοι μισέλληνες της Αμερικής προσπάθησαν να μειώσουν την προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου επειδή -λένε- ήταν... μπεκρής (!). Πέραν του γεγονότος ότι πολλοί εκ των Κομμουνιστών τον θεωρούν... ιμπεριαλιστήν!!!
Και τώρα στο θέμα μας:
Ο Μέγας Αλέξανδρος, κατά την εκστρατεία του στα βάθη της Ασίας, φαίνεται, ότι εκινήθη βάσει ενός θεόπνευστου σχεδίου. Ενός και του αυτού σχεδίου την στιγμήν μάλιστα που όπου θεωρούμε σκόπιμο, ανήγειρε διαφόρους πόλεις που έφεραν το όνομά του: Αλεξάνδρεια.
Τούτο δε επί προκαθορισμένων σημείων τα οποία σημεία είχαν την σφραγίδα των απόψεων των Ιεροφάντων και Φιλοσόφων!
Ας μην ξεχνάμε ότι, μόλις ο Μέγας Αλέξανδρος απεβιβάσθη εις την Μικρασιατικήν ακτήν, πλησίον της Τροίας, έβαλε εις την γη το ακόντιό του και εκεί - κατά την παράδοσιν - ανηγέρθη η φερώνυμος πόλις "Αλεξάνδρεια η Τρωάς" η οποία μετωνομάσθη υπό των Τούρκων "Εσκιταμπούλ".
Ας δούμε, λοιπόν, την θέσιν της πόλεως αυτής με βάσι τα γεωμετρικά-γεωδαιτικά χαρακτηριστικά επί του γεωγραφικού χάρτου, επιστρατεύοντας για μία ακόμη φορά τον Ταξίαρχο ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΝΙΑ:
1) Εάν με κέντρο την πρωτεύουσα Πέλλα της Μακεδονίας και ακτίνα την απόστασιν Πέλλας-Αθηνών (Ναός Ολυμπίου Διός) γράψουμε μια περιφέρεια, αυτή διέρχεται από την Αλεξάνδρεια της Τρωάδος για να συμβολίζη εσαεί την μεταφοράν του Ελληνικού Πνεύματος εις την Μικράν Ασίαν!
2) Εάν με κέντρο την Δήλο και ακτίνα την απόστασιν Δήλου-Δελφών γράψουμε μια περιφέρεια, αυτή θα διέλθη εκ της Αλεξανδρείας της Τρωάδος!
3) Εάν με κέντρο την Ελευσίνα και ακτίνα την απόστασιν Ελευσίνος-Δωδώνης γράψουμε μια περιφέρεια, αυτή θα διέλθη και πάλιν εκ της Αλεξανδρείας της Τρωάδος!
4) Εάν με κέντρο την Δωδώνη και ακτίνα την απόστασιν Δωδώνης-Δήλου γράψουμε μια περιφέρεια, αυτή θα διέλθη από την Αλεξάνδρεια της Τρωάδος!
5) Εάν με κέντρο την Αφαίαν Αιγίνης και ακτίνα την απόστασιν Αφαίας-Δωδώνης γράψουμε μία περιφέρεια, αυτή θα διέλθη από την Αλεξάνδρειαν της Τρωάδος!
6) Εάν με κέντρο την Επίδαυρο και ακτίνα την απόστασιν Επιδαύρου-Πέλλας γράψουμε μία περιφέρεια, και πάλι αυτή θα διέλθη από την Αλεξάνδρειαν της Τρωάδος!
7) Εάν με κέντρο την Σπάρτη και ακτίνα την απόστασιν Σπάρτης-Σμύρνης γράψουμε μια περιφέρεια, αυτή θα διέλθη από την Αλεξάνδρεια της Τρωάδος!
Αξίζει να σημειωθή, ότι η απόστασις Σπάρτης-Σμύρνης είναι η προκύπτουσα από την νέα θέσι της Σμύρνης, κατόπιν μετακινήσεως της παλαιάς Σμύρνης κατά 20 στάδια υπό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως αναφέρει και ο Παυσανίας στα ΑΧΑΪΚΑ του, η μετακίνησις αυτή έγινε δήθεν κατόπιν ονείρου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έγινε δε πραγματικότης με την μεσολάβησιν του Ιερατείου και μάλιστα δι' ειδικού χρησμού του Μαντείου της Κλάρου εις τον οποίον και απευθύνθησαν οι Σμυρναίοι.
8) Εάν με κέντρο την Ολυμπία και ακτίνα την απόστασιν Ολυμπίας -Τέω γράψουμε μία περιφέρεια, η περιφέρεια αυτή θα διέλθη από την Αλεξάνδρειαν της Τρωάδος. Η Τέως, ως γνωστόν, είναι η πόλις εις την οποίαν ετελούντο αγώνες τα "Αλεξάνδρεια". Η Πάρος και η Τέως απέχουν ίσα από την Πέλλα, όπως επίσης η Τέως και η Αλεξάνδρεια της Τρωάδος απέχουν ίσα με την Ολυμπίαν!
9) Η απόστασις Δήλου-Ελευσίνος ισούται με το μεγαλύτερο τμήμα της χρυσής τομής της αποστάσεως Δήλου-Αλεξάνδρεια της Τρωάδος (62 %)!
10) Η ευθεία Πέλλας-Αλεξάνδρειας της Τρωάδος, σε προέκτασί της, συναντά την Αλεξανδρέτταν της Ισσού, όπου ως γνωστόν, έγινε η μάχη της Ισσού και την οποίαν ανήγειρε ο Αλέξανδρος!
11) Η ευθεία Πέλλας-Δήλου, σε προέκτασί της, συναντά την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, την οποίαν ανήγειρε, κατόπιν ονείρου, όπως, βεβαίως, μας λέει η παράδοσις, ο Μέγας Αλέξανδρος!
12) Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και η Αλεξανδρέττα της Ισσού απέχουν εξ ίσου από την Πέλλαν της Μακεδονίας!
Ο υπολογισμός των τεραστίων αυτών αποστάσεων θα έγινε ασφαλώς με αστρονομικά μέσα και μεθόδους άγνωστα προς εμάς.
Εκείνο, όμως, το οποίο θεωρούμε βέβαιον είναι το γεγονός ότι, ως σημεία αναφοράς, ελάμβανον τα παλαιά πανάρχαια ιερά της Ελλάδος.
Όπως αναφέρουν διάφοροι μελετητές και η μάχη της Ισσού πιθανότατα θα έγινε επί γεωμετρικώς καθορισμένου σημείου εις το οποίον ακριβώς και εγκατεστάθη ο Μέγας Αλέξανδρος με τα στρατεύματά του αναμένων την επίθεσιν του Δαρείου!
Βεβαίως, παρόμοιες απόψεις και δοξασίες, όπως είναι φυσικόν, είναι ακατανόητα πράγματα για τον σύγχρονο άνθρωπο
Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν μελετήσει λεπτομερώς την σημασία των αριθμών, των ευθειών, των τριγώνων και των κύκλων των αρχαίων Ελλήνων, δεν θα αντιληφθή την σπουδαιότητα των αναλογιών και συμμετριών ως πλήρην έκφρασιν του θείου Κάλλους και την επικρατούσα πίστιν περί αρμονίας του Σύμπαντος μέσα εις το πνεύμα των αρχαίων "Μυστών", όπως, βεβαίως, ήταν και ο Μέγας Αλέξανδρος!
Ο Μέγας Κωνσταντίνος
Ασύλληπτη, όπως προείπαμε, διάνοια ήταν και ο Μέγας Κωνσταντίνος.
Κατά τον Ιωάννην τον Λυδόν (βλέπε: "Περί μηνών" Δ, 2), εις τα γενέθλια της Κωνσταντινουπόλεως, ως Νέας Ρώμης, παρευρίσκοντο, ένας ιεροφάντης ονόματι Πραιτεξτάτος το οποίον και εταύτισαν με τον αρχηγό των παλαιών εθνικών ιερέων της Ρώμης Ρωμαίον πολίαρχον AGORIUM PRAETEXTATUM και σαν Ιεροτελεστήν ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Σώπατρος.
Η παρουσία των εθνικών τούτων ανδρών, ενισχύει τις απόψεις ότι συμμετείχαν εις τον καθορισμόν της θέσεως του Βυζαντίου ως πρωτευούσης του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους.
Και ω! του θαύματος!..
Η Παλαιά Ρώμη και η Νέα Ρώμη (Βυζάντιον) απέχουν εξ ίσου από το περιώνυμον Μαντείο της Δωδώνης που, όπως γνωρίζομεν, ήταν ένας ναός αφιερωμένος εις τον παντοκράτορα Δία. Το τρίγωνον Παλαιά Ρώμη-Νέα Ρώμη-Δωδώνη είναι ισοσκελές και η πλευρά αυτού (Δωδώνη-Ρώμη), προεκτεινόμενη συναντά την Μασαλίαν της Γαλλίας! Επί πλέον:
Μία περιφέρεια κύκλου με κέντρο το Βυζάντιον και ακτίνα την απόστασιν Βυζαντίου-Κνωσού, διέρχεται εκ της Σπάρτης και της Δωδώνης!
Μία περιφέρεια κύκλου με κέντρο την Σμύρνη και ακτίνα την απόστασιν Σμύρνης-Ελευσίνος διέρχεται από το Βυζάντιον!
Μία περιφέρεια δε με κέντρο την Λευκωσίαν της Κύπρου και ακτίνα την απόστασιν Λευκωσίας-Κνωσού, διέρχεται επίσης από το Βυζάντιον!...
Μετά το «κλείσιμο» (1) των Φιλοσοφικών Σχολών των Αθηνών υπό του Ιουστινιανού (529 μ.Χ) και την εξάπλωσιν της θρησκείας της Αγάπης που, δυστυχώς, δεν υπήρχε εις τον αρχαίο κόσμο (αν αναλογισθούμε τις συνεχείς έριδες και εμφυλίους πολέμους, έστω και αν ήσαν οι άνθρωποι με τις μεγαλύτερες επιστημονικές και φιλοσοφικές προόδους), το καταπληκτικό αυτό σχέδιο του γεωμετρικού γεωδαιτικού τριγωνισμού του Ελληνικού χώρου, του οποίου βεβαίως ελάχιστα τμήματα και στοιχεία ανεφέρθησαν, ετάφη υπό τα ερείπια των εχθρών του Ελληνισμού και μόνον χάριν εις τον Θεόν, που εφώτισε ορισμένα πνεύματα Ελλήνων έχουμε σήμερα την δυνατότητα να μελετούμε τα καταπληκτικά αυτά σχέδια των μεγάλων αρχαίων μυστών.
Ο Μέγας Αλέξανδρος, με τον θεόπνευστο νου, μπορούμε μετά βεβαιόητος να πούμε ότι ήταν ο Πρόδρομος του Χριστιανισμού, αν αναλογισθούμε ότι επέτυχε να διευρύνη την έκτασιν της Ελλάδος και να δημιουργήση τον νέον μεγάλο ελληνιστικό πολιτισμό, που ήταν ο προάγγελος της κηρύξεως της Ευαγγελίου ανά τα πέρατα της Οικουμένης δια μέσου της Ελληνικής Γλώσσης!
Και έπρεπε να έλθη ο Μέγας Κωνσταντίνος ο οποίος εδραίωσε την Ελληνορθόδοξο Πίστι, για να μπορή ο σημερινός Έλληνας, αλλά και ο ολόκληρη η Ανθρωπότης να κατηχείται εις τα νάματα της Διδασκαλίας Εκείνου!

Αλλά, ας αφήσουμε και πάλι τον Θ. ΜΑΝΙΑ να κλείση το παρόν κεφάλαιο με μια ακόμη περικοπή από το μνημειώδες σε αξία και μελέτη έργο του: "ΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ":

«...Γενικώς, αυτό το πανελλήνιον σχέδιον, το προικισμένον με νουν και ψυχήν, την ψυχήν του Ελληνισμού και το αθάνατον Ελληνικόν πνεύμα, επικυρώνει πανηγυρικώς την άποψιν ότι η Ελλάς υπήρξεν η κοιτίς του πολιτισμού, προ απροσδιορίστου αριθμού χιλιετιών. Αυτά τα γεωμετρικά, γεωγραφικά και γεωδαιτικά σχέδια που αποτελούν αποθέωσιν της προμελέτης, της οργανώσεως και του σχεδίου, είναι αι ρίζαι της αρχαίας φιλοσοφίας και θρησκείας και γενικώς αι ρίζαι του Ελληνικού πολιτισμού, αι οποίαι εβυθίσθησαν εις την ιεράν γην της Αθηνάς και του Απόλλωνος και εδημιούργησαν την ένδοξον πατρίδα των σχολείων και των γραμμάτων. Την χώραν των αριθμών, της ευθείας, των τριγώνων και των κύκλων, των σταθερών λόγων και των απλών και γεωμετρικών πολλαπλασίων. Των αριθμητικών, γεωμετρικών και αρμονικών αναλογιών. Των μαθηματικών αποδείξεων και των λογικών συμπερασμάτων.
Και όλα αυτά εδημιούργησαν τους μεγάλους διδασκάλους, τους φιλοσόφους αρχηγέτας της Ευρωπαϊκής και Παγκοσμίου σκέψεως και εξέθρεψαν τους πατέρας όλων των πολιτισμών (…)
Ούτω ανεπτύχθη η χώρα των χρυσοστεφάνων άθλων, των τροπαίων και των φιλοσοφικών και επιστημονικών θριάμβων, και έγινε ο τόπος των Μουσών και των Χαρίτων και η πατρίς της Ελευθερίας και των Νόμων.
Αυτή είναι η Ελλάς των Αρχαίων Ελλήνων. Η χώρα εις τους αιθέρας της οποίας πλανάται αόρατον μεν αλλά ζωντανόν και δυναμικόν και σπινθηροβόλον και πάγκαλον και αιώνιον το Ελληνικό πνεύμα.
Το πνεύμα αυτό, μαζί με το σύγχρονο θαυμαστόν Δυτικόν πνεύμα και με το Χριστιανικόν, θα δώσουν την ωραιοτέραν λύσιν της χρυσής τομής, εις τα προβλήματα των ανθρώπων του παρόντος και του μέλλοντος, λύσιν ανθρωπισμού και Ελευθερίας, λύσιν πάσης τάξεως, ευρυθμίας και ευκοσμίας...» (2).
Αθάνατα λόγια!...

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ο Ιουστινιανός, απλώς δεν ήθελε να μισθοδοτή δασκάλους των νεοπλατωνικών σχολών, που τις είχαν μετατρέψει σε οίκους διαφόρων πνευματιστικών συναντήσεων (μέντιουμ, μάγων, αστρολόγων κλπ) και γι’ αυτόν τον λόγο εξέδωσε διάταγμα με το οποίο σταμάτησε την πληρωμήν των διδάκτρων των διδασκόντων.
2. Τον Θεοφάνη Μανιά, ο γράφων τις σειρές αυτές, είχε την τύχη να τον γνωρίσει προσωπικά και να λάβη παρ’ αυτού μίαν συνέντευξιν, που ο αναγνώστης θα βρή στην συνέχεια των μελλοντικών αποκαλυπτικών μας άρθρων. *
----
* Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε ως έχει στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Άνθρωποι» του Σαββάτου 12 Φεβρουαρίου 1983.