Μελέτη Επί των Ελευσινίων Μυστηρίων και των Μαντείων!.. (1)

Κωδικός Πόρου: 00285-111923-1966
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17/01/12 18:38
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βίοι Παράλληλοι, 00285-111923-1966
Περιγραφή:

Μελέτη Επί των Ελευσινίων Μυστηρίων και των Μαντείων!.. (1)

«Δέον να μη συγχέωμεν το παρά των πολλών συνήθως λεγόμενον γινώσκειν, όπερ ουδέν άλλον εστίν, γνώσις φαντασιώδης, μετά του πραγματικού επίστασθαι. Ό,τι γινώσκει τις, μαθών αυτό παρ’ άλλου δεν είναι ή η γνώμη άλλου• δεν είναι η αληθής γνώσις. Η αληθής γνώσις, το επίστασθαι δηλ. δέδοται μόνον εις τον αυτοδιδάκτως, τον εξ ιδίας αντιλήψεως μαθόντα» (F. HARTMANN)

ΟΠΟΙΟΣ ανοίξει το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός - Χριστιανισμός» και συγκεκριμένα το κεφάλαιο: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», θα βρει μία αναφορά μας στο άγνωστο σύγγραμμα του Θ. Ι. Λεφάκη (ΔΟΜΙΝΟΥ)με τίτλο: «Μελέτη Επί των Ελευσινίων Μυστηρίων και των Μαντείων»!

Πρόκειται για ένα σύγγραμμα το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα στις 25 Μαρτίου 1896 με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων και συγκεκριμένα «εκ του τυπογραφείου Δεληγιάννη και Αδελφών Καλέργη, Οδός Ζήνωνος, αρ. 2.».

Το έργο το γνωρίζαμε, αλλά δεν το είχαμε στα χέρια μας αυτούσιο, ολόκληρο, παρά μονάχα κάποια αποσπάσματα αυτού.

Σήμερα το σύγγραμμα αυτό υπάρχει στα χέρια του γράφοντος και θα δημοσιοποιηθεί ολόκληρο για να μην υπάρχει έστω και η παραμικρή αμφισβήτηση δημοσιεύοντας ακόμη και τις σελίδες του μία προς μία, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη του περιεχομένου.

ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ…

Με το που αρχίζει κανείς την ανάγνωση του κειμένου διαπιστώνει αυτό που επί χρόνια ισχυριζόμαστε κι εμείς. Ότι δηλαδή οι Ολύμπιοι θεοί είχαν ελληνικά ονόματα, αλλά ξενικές συνήθειες.

Επειδή η γλώσσα του κειμένου είναι γραμμένη σε γλώσσα καθαρεύουσα, θα το αποδίδουμε στη νεοελληνική –και μάλιστα απλουστευμένη- ώστε να γίνεται κατανοητή από όλους και παράλληλα θα κάνουμε και τα δικά μας σχόλια:

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι σέβονταν ιδιαίτερα τα Ελευσίνια Μυστήρια. Οι συγγραφείς που διακωμωδούσαν του μυθολογικούς μύθους απέφευγαν μη τολμώντας να θίξουν τα της λατρείας των «Μεγάλων Θεαινών».

Προ αμνημονεύτων χρόνων μία ελληνική αποικία ήρθε να εγκατασταθεί στον ήρεμο όρμο της Ελευσίνος φέροντας μαζί της και την λατρεία της μεγάλης Ίσιδας, υπό το όνομα της Δήμητρας ή της παγκοσμίου μητρός. Από τότε η Ελευσίνα διετέλεσε κέντρο μυήσεως.

Αν ο λαός, όμως, λάτρευε στο πρόσωπο της Δήμητρας τη μητέρα γη και τη θεά της γεωργίας, οι μύστες διέβλεπαν σ’ αυτό το ουράνιο φως, μητέρα των ψυχών, και τον θείο Νου, μητέρα των κοσμογονικών θεών.

Η λατρείας της εφημερεύετο από ιερείς που ανήκαν στην αρχαιότερη ιερατική οικογένεια της Αττικής. Αποκαλούνταν υιοί της Σελήνης γεννηθέντες δηλαδή για να είναι οι μεσάζοντες μεταξύ της Γης και του Ουρανού και καταγόμενοι εκ της σφαίρας, εις την οποίαν βρέθηκε η μεταξύ των δύο μερών γέφυρα, δια της οποίας οι ψυχές ανεβοκατέβαιναν...

Το έργο τους από την αρχή ήταν να (διεκ)τραγωδούν τις αθλιότητες της αβύσσου (της κολάσεως, όπως θα λέγαμε σήμερα), τα ωραία των ουρανίων μονών και να διδάσκουν τον τρόπο με τον οποίο θα βρεθεί η οδός που θα τους οδηγήσει εκεί, στις μονές. («Έργον αυτών εξ υπαρχής ήτο το «άδειν», εν αυτή τη των αθλιοτήτων αβύσσω, τα θέλγητρα των ουρανίων μονών και διδάσκειν τον τρόπον της εξευρέσεως της προς αυτάς αγούσης»)...

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΗ;

Στο σημείο αυτό οι φίλες και οι φίλοι αναγνώστες, θα μας επιτρέψουν να οδηγηθούμε συνειρμικά στην Κλίμακα του αγίου Ιωάννου του Σιναΐτη!

Ως γνωστόν, ο άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Παλαιστίνη γύρω στα 523. Μόνασε από νεαρή ηλικία (16 ετών) και παρακολούθησε ανώτερο κύκλο μορφώσεως. Στην ζωή της ερήμου Σινά αξιοποίησε την σοφία του και ανέβηκε σε υψηλές κορυφές αγιότητας. Είχε και το χάρισμα της θαυματουργίας. Σε μεγάλη ηλικία έγινε ηγούμενος της μονής του Σινά.

Συνέγραψε τριάντα λόγους περί αρετής, όπου ο καθένας λόγος περιλαμβάνει και μια αρετή, ξεκινώντας από τις πιο πρακτικές και ανεβαίνοντας σαν σκαλοπάτια κατέληξε στις θεωρητικά υψηλές. Στη πνευματική ζωή έχουμε βαθμίδες χαμηλές και υψηλές, καταστάσεις κατώτερες και ανώτερες. Γι' αυτό και το σύγγραμμα ονομάζεται Κλίμακα των αρετών.

Είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο. Οι σύγχρονοι ψυχολόγοι θαυμάζουν τον συγγραφέα της Κλίμακας για την βαθύτητα των ψυχολογικών του γνώσεων και παρατηρήσεων, και διαπιστώνουν ότι τα τελευταία αξιόλογα πορίσματα της ψυχολογίας του Βάθους ήταν γνωστά στους Πατέρες της ερήμου. (Βλέπε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μονής Ασωμάτων - Πετράκη).

Συνεχίζεται…