Περί του Αγίου Μύρου!..

Κωδικός Πόρου: 00285-113793-2875
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23/07/12 21:10
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Κριτική Βιβλίων, 00285-113793-2875
Περιγραφή:

Περί του Αγίου Μύρου!..

Με την ευκαιρία ενός περισπούδαστου έργου για το Άγιο Μύρο του Επισκόπου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου,  Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ας δούμε μια άγνωστη πλευρά αυτού του τόσο πολύτιμου στοιχείου της Ορθοδοξίας μας!..

 

Ο Άγγελος Π. Σακκέτος καθώς παραλαμβάνει το Άγιο Μύρο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο μαζί με ένα διαφωτιστικό εκκλησιαστικό φυλλάδιο (Σεπτέμβριος 1983). Να σημειωθεί ότι τη φωτογραφία αυτή, ελλείψει φωτογράφου, την τράβηξε ο σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης κκ Βαρθολομαίος!...

Η θεολογική και κανονική παράδοσις της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του καθαγιασμού, της παραλαβής και της λατρευτικής χρήσεως του Αγίου Μύρου κατά τον ΙΘ΄ και Κ΄ αιώνα

Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου,
Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εκδόθηκε και κυκλοφορείται η διδακτορική διατριβή του επισκόπου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας, με τίτλο Η θεολογική και κανονική παράδοσις της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του καθαγιασμού, της παραλαβής και της λατρευτικής χρήσεως του Αγίου Μύρου κατά τον ΙΘ΄ και Κ΄ αιώνα. Η πολύπλευρη και πολυσχιδής διατριβή κατατέθηκε στο Pontificio Istituto Orientale της Ρώμης. Η έκδοσή της χαιρετίσθηκε θερμά από την Α. Θ. Π. Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος στο προλογικό σημείωμα της έκδοσης τονίζει μεταξύ άλλων σχετικά με την βαρύνουσα σημασία της έρευνας: «Η παραλαβή του Αγίου Μύρου εκ του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, η ακρίτως και ασεβεί βουλή εν επικαιρικαίς δυσχερίαις υπό τινων εν Ελλάδι αμφισβητηθείσα, χάριτι Θεού ου διεκόπη και ολέθριοι επιπτώσεις απεφεύχθησαν, δεδομένου ότι η κανονικότης συμπορεύεται μετά του ορθού δόγματος και του εκκλησιαστικού ήθους. Εν περιόδοις αυχμού, η παραλαβή του Αγίου Μύρου υπήρξεν η ελάχιστη ουσιαστική σχέσις μεταξύ των δύο Εκκλησιών».

Η έψηση και ο καθαγιασμός κατά την Μεγάλη Πέμπτη του Αγίου Μύρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο βασίζεται σε παλαιότατο έθος, το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα, καθώς η Εκκλησία της Ελλάδος το παραλαμβάνει αυτές τις άγιες μέρες από τον Οικουμενικό θρόνο. Η παρούσα έρευνα συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάλυση των σχέσεων των δύο Εκκλησιών αλλά και την ιστορική εξέλιξη του εκκλησιαστικού βίου πριν και μετά την σύσταση του νεοελληνικού κράτους, υπό το πρίσμα του καθαγιασμού, της παραλαβής και της λατρευτικής χρήσεως του Αγίου Μύρου. Η ερευνητική πρωτοτυπία της διατριβής έγκειται στη χρησιμοποίηση ανέκδοτου υλικού από το Αρχείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο οποίο περιέχεται η αλληλογραφία των δύο Εκκλησιών και των πολιτικών αρχών περί της τελετής του καθαγιασμού του Αγίου Μύρου, της παραλαβής και της λατρευτικής χρήσεως αυτού. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φαναρίου αφιερώνει την έκδοση στην Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Την κεντρική διάθεση του έργου ανέλαβαν οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.

Σχ. 17Χ24
Σελ. 368
Τιμή: 10€