Κριτικές για το έργο «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός»!..

Κωδικός Πόρου: 00285-113790-4967
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29/11/13 21:48
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Κριτική Βιβλίων, 00285-113790-4967
Περιγραφή: s:86369:"

Κριτικές για το έργο «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός»!..

Πρόκειται για τον καρπό μιας πολύχρονης και επίπονης επιστημονικής εργασίας, που διερευνά θέματα που άπτονται του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού από παλαιότατων χρόνων. Ένα βοήθημα απλό, αυθόρμητο, καθόλου δογματικό που σέ­βεται τις αιώνιες αξίες και την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Στόχος του να αποδείξει τη διαχρονική ενότητα της Ορθοδο­ξίας και του Ελληνισμού, καθώς και την προλείανση του εδάφους για την τελική έλευση του Θεανθρώπου στη Γη. Ζητήμα­τα όπως ο τόπος γέννησης του ανθρώπου, η προσδοκία του Αναμενόμενου Μεσσία, η ιστορικότητα και η καταγωγή του Ιησού, η ελληνική διείσδυση στην Παλαιστίνη και η γλώσσα και η γραφή του Κυρίου, απασχολούν τον συγγραφέα και είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών.

«ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Απάντηση στον «εκσυγχρονισμό»

Μία ακόμα απάντηση στους "εκσυγχρονιστές" που προσπαθούν με "νύχια και με δόντια" να καταργή­σουν την αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυ­τότητες, έρχεται από το νέο του βιβλίο του δημοσιογράφου Αγγέλου Σακκέτου. "Ιησούς Χριστός, Ελληνισμός - Χριστια­νισμός" είναι ο τίτλος της ιστορικής αυτής πραγματείας, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Δημιουργία".
Πρόκειται για τον καρπό μιας πολύχρονης και επίπονης επιστημονικής εργασίας, που διερευνά θέματα που άπτονται του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού από παλαιότατων χρόνων. Ένα βοήθημα απλό, αυθόρμητο, καθόλου δογματικό που σέ­βεται τις αιώνιες αξίες και την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Στόχος του να αποδείξει τη διαχρονική ενότητα της Ορθοδο­ξίας και του Ελληνισμού, καθώς και την προλείανση του εδάφους για την τελική έλευση του Θεανθρώπου στη Γη. Ζητήμα­τα όπως ο τόπος γέννησης του ανθρώπου, η προσδοκία του Αναμενόμενου Μεσσία, η ιστορικότητα και η καταγωγή του Ιησού, η ελληνική διείσδυση στην Παλαιστίνη και η γλώσσα και η γραφή του Κυρίου, απασχολούν τον Άγγελο Σακκέτο και είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών.
Ο συγγραφέας, όπως γράφει ο π. Μεταλληνός στον πρόλο­γο του βιβλίου, "δεν ακροβατεί αυτοσχεδιάζοντας, ούτε επι­βάλλει ανομολόγητους και αθεμελίωτους στοχασμούς του. Μένει με συγκινητική πιστότητα στις πηγές. Ανατρέχει φιλότι­μα στην επιστημονική βιβλιογραφία και επικαλείται τις γνώμες των ειδικών, περιβάλλοντας τις με απεριόριστο σεβασμό. Ολα αυτά γίνονται βέβαια για να αποδειχτεί η αδιάσειστη ενότητα Ελληνισμού και Χριστιανικής Ορθοδοξίας". (Εφημερίδα «Αδέσμευτος Τύπος», 4 Ιουνίου 2000, σελίδα 57).

Άγγελου Σακκέτου: Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός Χριστιανισμός

Μέσα από τις 750 σελίδες, ο Αγγε­λος Σακκέτος ανοίγει νέες ατρα­πούς εις την ιστορικήν έρευνα!
Χρόνια ολόκληρα αγωνίσθηκε ο συγγραφεύς, διά να συγκεντρώσει τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιά­ζει μέσα από το σπουδαίο αυτό έρ­γο!
Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, αυτός ο πνευματικός κολοσσός και ο Κων. Γεωργακόπουλος, καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης, προλογί­ζουν το ως άνω βιβλίο, με ιδιαιτέραν θέρμη!
Ένα σύντομο σημείωμα δεν δύνα­ται, λόγω χώρρυ, να εισέλθει εις την καρδιά του περιεχομένου του πνευ­ματικού δημιουργήματος του Σακκέ-του, αυτό όμως συνέβη προχθές από την τηλεοπτική μου εκπομπή, που ο συγγραφεύς με ετίμησε με την πα­ρουσία του...
1) Πού εγεννήθη ο πρώτος άνθρω­πος
2) Η ελληνική διείσδυσις εις την Παλαιστίνην
3) Η προσδοκία του αναμενόμε­νου Μεσσία
4) Ομοιότητες Ελληνισμού - Χρι­στιανισμού
5) Η ιστορικότης του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
6) Η καταγωγή του Χριστού
7) Μιλούσε ο Χριστός Ελληνικά;
8) Εγραφε ο Χριστός Ελληνικά;

Tα ανωτέρω είναι ελάχιστα από τα όσα προσεγγίζει ο Σακκέτος! Το βιβλίο «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ» θα αποτελέσει το μέσον, το έγκυρον μέσον, τον πιλότο ερεύνης των ιστορικών ερευνητών, που μέσω αυτού θα προσεγγίσουν την ιστορι­κήν Αλήθεια!
Φρονώ ότι λίαν συντόμως θα με­ταφρασθεί και σε άλλες γλώσσες, ε­πειδή το αντικείμενο ενδιαφέρει ό­λους τους ιστορικούς του κόσμου!
Το έργο του Σακκέτου, θα απα­σχολήσει και ανθρώπους που δεν η-σχολήθησαν ποτέ με το κεφάλαιο Χριστιανισμός!
Εάν δεν έκρυβε μέσα εις τις 750 σελίδες του την ιστορικήν Αλήθεια και έντιμον έρευνα δεν θα το επρο-λόγιζαν οι Μεταλληνός και Γεωργακόπουλος!
Εάν κάποιοι από τις χιλιάδες ανα­γνώστες της εφημερίδος μας θέλουν να γνωρίσουν τον Αγγελο Σακκέτο, δύνανται σήμερα Δευτέρα 8 Μαΐου στις 6.30 μ.μ. να τον συναντήσουν!
Ο Αγγελος θα υπογράφει το νέο βιβλίο του εις την Εκθεση Βιβλίου του Ζαππείου Μεγάρου, από το πε­ρίπτερο 48 των εκδόσεων «Δημιουρ­γία» του κ. Απ. Χαρίση.
Η παρουσία σας θα αποτελέσει ι­διαιτέραν τιμήν δια τον συγγραφέα και τους φίλους του.
Ο Σακκέτος ήδη έχει κλείσει το δι­κό του ραντεβού με την Ιστορία, ό­πως έλεγε προ 20 ετών, δι' άλλους λόγους ο Ανδρέας! («ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ…».

Του ΗΛΙΑ Ι. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΟΥ, Εφημερίδα «Αυριανή», Δευτέρα 8 Μαΐου 2000, σελ. 8)


Κριτική του έργου του Συγγραφέως Αγγέλου Σακκέτου :
«ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»


Το έργο αυτό έρχεται ως συγγραφικό επιστέγασμα μιας μακρόχρονης και πολύμοχθης προσπάθειας του συγγραφέως Αγγέλου Σακκέτου να διαφωτίσει το ευρύ κοινό για την σχέση των δύο αξόνων του Ευρωπαϊκού Πολιτισμοί) που είναι ο Ελληνισμός ως Πολιτισμός και Ιστορία και ο Χριστιανισμός ως Πίστη, Θρησκεία και γενικώτερα ως πολιτισμική παράδοση.
Έρχεται στο φως της δημοσιότητος σε μια Κρίσιμη στιγμή για το ελληνικό κοινό, το οποίο καθημερινά βομβαρδίζεται με δημοσιεύματα, εκπο­μπές, δηλώσεις επισήμων. Ελλήνων και ξένων με κοινό παρονομαστή τους την αμφισβήτηση αξιών, προσώπων και πραγμάτων του Ελληνισμού και Χριστιανισμού, με τελευταία εκδήλωση τα λεχθέντα από τον Σάμουελ Χάντινγκτον, ποο υποβαθμίζουν και περιθωριοποιούν τις ελληνοχριστιανικές βάσεις του δυτικού κυρίως πολιτισμού, φυσικά όχι για ''επιστημονικούς λόγους".
Παράλληλα ο Άγγελος Σακκέτος απαντά διαχρονικά και διεπιστημονικά στο θέμα όχι ενός κρατικού δελτίου ταυτότητας, υπηκόου του ελληνικού κράτους, για την τυπική ένδειξη του θρησκεύματος: ΧΡΙΣΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, αλλά για την ουσιαστική σημασία_των_όρων αυτών. Αυτοί στην μεν όμορη Τουρκία αποδίδονται ως ΡΟΥΜ (Έλλην) ΟΡΤΟΝΤΟΞ (Χριστιανός) και στην αγγλική ως GREEK (Έλλην) ΟΡΘΟΝΤΟΞ {Ορθόδοξος Χριστιανός), πράγμα που ανέφερε ενδεικτικά για τον εαυτό του πρόσφατα ο πρώην αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ιάκωβος που "έζησε" και τις δύο αποδόσεις ως προερχόμενος και σταδιοδρομήσας στην Τουρκία και Αμερική.
Ας μη ξεχνάμε επ’ ευκαιρία και τους Έλληνες υπηκόους της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην Μακεδονία στις αρχές του 20ου αιώνα, τους οποίους, λόγο του βουλγαρικού σχίσματος και της βουλγαρικής εξαρχίας, οι Τούρκοι τους ονόμαζαν επίσημα "Πατριαρχικούς" και τους εταύτιζαν εθνικά με τους Έλληνες της Μακεδονίας.
Μια διεξοδική λοιπόν και εις βάθος και πλάτος προβολή κάθε στοιχείου των "ομοκέντρων πολιτιστικά" εννοιών Ελληνισμού και Χριστιανισμού θα βρει ο αναγνώστης στις 750 σελίδες του βιβλίου αυτού με την πλούσια εικονογράφηση κάθε θέματος των ενοτήτων-κεφαλαίων του όπως: πίνακες, εικόνες, χάρτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες αρχαιολογικών ευρημάτων, σχέδια, διαγράμματα κλπ.
Ως αποτέλεσμα διεξοδικής έρευνας πηγών και σχετικής βιβλιογραφίας, που καλύπτει έστω και δειγματοληπτικά την ιστορία του Ελληνισμού, από τα προϊστορικά-μυθολογικά χρόνια και πολιτιστικά την παράλληλη πορεία Ελληνισμού-Χριστιανισμού στα μ.Χ. χρονιά, το έργο αυτό έπρεπε να δώσει και πραγματικά δίνει τον τρόπο παράθεσης ενός απέραντου υλικού έτσι, ώστε ο αναγνώστης με τρόπο σαφή και ευσύνοπτο να είναι σε θέση μέσα από τα επιμέρους κεφάλαια να κατανοήσει, αξιολόγησει και τελικά αξιοποιήσει για τον εαυτό του και το επίπεδο των γνώσεων του, όσα πλουσιοπάροχα προσφέρουν Ελληνισμός και Χριστιανισμός, στην ανθρωπότητα του χθες. του σήμερα και του αύριο
Tα νάματα του πνευματικού υποβάθρου των εννοιών Ελληνισμού και Χριστιανισμού αποτελούν το νήμα που συνδέει τις απαραίτητες για την ιστορική αυτή πραγματεία ενότητες. Χαρακτηριστικά επιγράφονται . 1) ΠΟΥ ΕΓΕΝΝΗΘΗ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (Βίβλος και Ελληνική Μυθολογία). 2) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕ1ΣΔΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΛΑΙΣΤΙΝΗΝ, 3) Η ΙΙΡΟΣΛΟΚΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΣΙΑ, 4) ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝ1ΣΜΟΥ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, 5) Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΉΤΛ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 6) Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 7) ΜΙΛΟΥΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ; 8) ΕΓΡΑΦΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
Κάθε μία απο τις πιο πάνω ενότητες (60, κατά μέσο όρο, σελίδων εκάστη) διαιρείται σε 15 τουλάχιστον επιμέρους κεφάλαια, τα οποία την αναλύουν λεπτομερειακά -με παραθέσεις πηγών, βιβλιογραφίας, σημειώσεων-παραπομπών. Εκεί ο αναγνώστης θα αντλήσει πληθώρα νέων γνώσεων, θα μελαγχολήσει για την σχετική με τα θέματα των ενοτήτων άγνοια του, που θα έπρεπε, το σχολείο κάθε βαθμίδας (από δημοτικό μέχρι και Πανεπιστήμιο) να του έχουν θεραπεύσει και θα εντυπωσιασθεί από την αδιάτμητη και αδιαίρετη έννοια Ελληνισμός και Χριστιανισμός (ως ορθοδοξία των ελληνομαθέστατων Πατέρων της Εκκλησίας - "αυθεντικών ενσαρκωτών του Ελληνισμού και αυθ-ντικώτερον συνεχιστών του στην Ιστορία" όπως τονίζει ο π. Γεώργιος Μεταλληνός προλογίζοντας το έργο του Άγγελου Σακκέτου).
Χαρακτηριστικό του καταβληθέντος μόχθου από τον συγγραφέα και της ευσυνείδητης και υπεύθυνης αντιμετώπισης κάθε λεπτομέρειας στην διαπραγμάτευση και παρουσίαση του υλικού του, είναι το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ 200 σελίδωνν στο τέλος του βιβλίου, όπου ανευρίσκουμε νέα διεξοδική θεώρηση των σημείων τού προηγηθέντος κειμένου, που πιθανόν να προβλημάτισαν τον αναγνώστη, με παράθεση νέων στοιχείων, γνωμών επιφανών μελετητών, Ελλήνων και ξένων έτσι. ώστε τυχόν αμφισβητήσεις να αντιμετωπίζονται μεόλα τα δυνατόν να συλλέγουν σήμερα τεκμήρια υποστήριξης τον θέσεων του βιβλίου αυτού.
Ο σεβασμός προς κάθε πτυχή κάθε παρουσιαζόμενου θέματος υπογραμμίζεται από την γλώσσα του συγγραφέα, απλή ρέουσα καθαρεύουσα, απαύγασμα φυσικό των κειμένων του βιβλίου και των σχετικών αρχαίων και vέων πηγών Ελληνισμού και Χριστιανισμού που παρατίθενται σε χαρακτηριστικά αποσπάσματα, έτσι ώστε ο αναγνώστης να θαυμάζει παράλληλα και την γλωσσική ελληνορθόδοξη παράδοση. Μια παράδοση η οποία στοιχειοθέτησε, και την υπερήφανη ρήση όσων ομιλούν και γράφουν "σωστά ελληνικά" ότι η "ελληνική είναι η γλώσσα των Θεών" και των αρχαίων μέσα από τα αναφερόμενα σ’ αυτούς αρχαιοελληνικά έργα και του Χριστού και των Ευαγγελιστών-Απόστολων του μέσα από την Μετάφραση των Εβδομήκοντα και την Καινή Διαθήκη.
Θα ήταν λοιπόν "απορίας άξιον" εάν απουσίαζε από το έργο αυτό η ελληνομάθεια όχι μόνο πολιτιστικά αλλά και γλωσσικά του ίδιου του Σωτήρος Χριστού. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, αφού παρουσιάζεται κάθε τεκμήριο ελληνικότητας του Χριστού με εντυπωσιακότερο την αποκάλυψη "επιστολής του προς τον Άγβαρο". ελληνικά γραμμένη. Αυτή και αν ακόμη αμφισβητηθεί σήμερα, δεν παύει να αποτελεί στοιχείο της παράδοσης, που ξεκινά από τους χρόνους του Ιησού και αποθανατιζόταν σκαλισμένη πάνω στα τείχη ελληνικών πόλεων, ως αποτρόπαιον κατά πάσης φύσεως εχθρών τους, με τελευταία εύρεση της ως επιγραφής στα τείχη των Φιλίππων της Μακεδονίας.
Το περισπούδαστο αυτό έργο του πολυγραφότατου Άγγελου Σακκέτου αξιοποιεί κάθε. του εμπειρία από την ζωντανή μέχρι τώρα διαπραγμάτευση των σημαντικωτέρων σημείων των περιεχόμενών του στην τηλεόραση.
Εκεί. στην εκπομπή με την μακροβιότερη ιστορία (500 εβδομαδιαίες εκπομπές τα τελευταία 8 χρόνια) της ελληνικής τηλεόρασης «ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ», ο συγγραφέας είχε την ευκαιρία να συζητήσει για θέματα του έργου αυτού με ειδικούς γνωστούς επιστήμονες έτσι. ώστε οι τηλεθεατές να πάρουν μία πρόγευση σε ζωντανό λόγο-διάλογο και εικόνα των περιεχομένων αυτού του βιβλίου-σταθμού για τα ελληνικά εκδοτικά δεδομένα. Το αναμενόμενο, ανά χείρας τώρα, βιβλίο από τους πιστούς της εκπομπής αυτής ικανοποιεί και θα ικανοποιεί "εσαεί" τους μελλοντικούς αναγνώστες-μελετητές του. για μία σειρά αποχρώντων λόγων :
α) αντικειμενική παράθεση πηγών και σχολίων κάθε αξιόλογου στοιχείου υποβάθρου της σύζευξης Ελληνισμού-Χριστιανισμού, β) αποκάλυψη αγνώστων στοιχείων και υπογράμμιση των απαραίτητων για την γνώση τού θέ­ματος πηγών και βιβλιογραφίας. γ) πρόσκληση "εις το διηνεκές" ενδιαφέροντος για ένα θέμα που κανείς πολιτισμένος άνθρωπος οιωνδήποτε αντιλήψεων, μπορεί να αγνοήσει, αφού ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ και ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ είναι η πηγή κάθε φυσικού και μεταφυσικού αγαθού, λογικής και πίστης για την ανθρωπότητα. ΕΥΧΗΣ ΕΡΓΟΝ το βιβλίο αυτό να κοσμεί από σήμερα τις ατομικές-ιδιωτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες κάθε πολιτιστικά οργανωμένης κοινότητας-κοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταφραζόμενο στις κυριώτερες ξένες γλώσσες που οφείλουν την πολιτιστική και γλωσσική υποδομή τους στην ελληνική ταυτότητα του Χριστιανισμού.
Η μεταφορά συνεπώς του έργου αυτού σε άλλες, κυρίως ευρωπαϊκές γλώσσες, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά η συνέχεια μιας παράδοσης προσφοράς σε μετάφραση από τα ελληνικά στις ξένες γλώσσες των ναμάτων του υποβάθρου του_δικού_τους ελληνογενούς (γλωσσικά-πολιτισμικά) και χριστιανογενούς (θρησκευτικά-πολιτισμικά) πολιτισμού σε αλφάβητο ελληνογενές-_λατινικό (δυτικό ελληνικό χαλκιδικό) για την Δυτική Ευρώπη ή ελληνογενές-κυριλλικό (βυζαντινό ελληνικό) για την Ανατολική Ευρώπη.
Εδώ όμως εμείς θα ευχόμαστε, στους γλωσσικά ξένους, με το έργο τού Άγγελου Σακκέτου και στους ξένους πολιτισμικά-θρησκειολογικά, κάτι που γεννά αυθόρμητα η ανάγνωσή του : ΜΕΛΕΤΑ ΤΟ ΠΑΝ - ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΑΤΕ ΤΑΣ ΕΡΑΦΑΣ (και ει δυνατόν στο πρωτότυπο-ελληνικό τους κείμενο).

(Γεώργιος Α. Ντελόπουλος, Γλωσσολόγος-Βαλκανιολόγος, τ. ερευνητής Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, Ιούνιος 2000).


Ένα αξιόλογο βιβλίο


Κύριε Διευθυντά,
Με πολύ ενδιαφέρον διάβα­σα το αξιόλογο βιβλίο του Άγ­γελου Σακκέτου «Ιησούς Χρι­στός Ελληνισμός Χριστιανι­σμός».
Το βιβλίο αυτό το προλογί­ζουν δυο διακεκριμένοι επιστή­μονες, ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός και ο Κων. Γεωργακόπουλος. Στο βιβλίο αυτό των 751 σελίδων ο διακεκριμένος συγγραφέας Άγγελος Σακκέτος περιγράφει όλη τη ζωή και το έργο του Θεανθρώπου και με την επιμελημένη - ιστορική του έρευνα, φέρνει σε φως άγνω­στα γεγονότα της εποχής εκεί­νης του Χριστού, προ 2000 χρό­νων, που θα χρησιμεύσουν στους ιστορικούς ερευνητές, να προσεγγίσουν την ιστορική α­λήθεια.
Θερμά συγχαρητήρια στον δημιουργό αυτού του υπέροχου βιβλίου «Ιησούς Χριστός Ελλη­νισμός Χριστιανισμός» κ. Άγγε­λο Σακκέτο και του ευχόμαστε να είναι καλά και να συνεχίσει το συγγραφικό του έργο.
Επειδή το αντικείμενο του μνημειώδους αυτού βιβλίου, εν­διαφέρει τους ιστορικούς όλου του κόσμου, θα πρέπει να μετα­φρασθεί και σε άλλες γλώσσες. Επίσης συνιστώ σ' όλους τους Έλληνες να πάρουν το χρήσιμο αυτό βιβλίο και να μην λείψει α­πό καμία βιβλιοθήκη της χώρας μας.

Με τιμή,
ΠΑΝΟΣ ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ
(Εφημερίδα «Αυριανή», Δευτέρα, 22 Μαΐου 2000, σελ. 8)


ΒΙΒΛΙΟ – ΡΑΠΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ

Βιβλίο - σταθμός στα εκδοτικά χρονικά και το οποίο κυριολεκτικώς έλειπε και έρχεται να αναπλήρωση ένα τερά­στιο κενό, είναι η ιστορική πραγματεία του αγαπητού φίλου και συναδέλφου, ζηλωτού της πίστεως του Χριστού και αμύντορος των δικαίων του Ελληνισμού κ. Αγγέλου Σακκέτου, η υπό τον τίτλον: «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ» (εκδόσεις «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»). Το πολύμο­χθο αυτό έργο αποτελεί και είναι ηχηρότατο ράπισμα σε ό­λους εκείνους που επιχειρούν την αποσύνδεσι και τον διαχω­ρισμό του Ελληνισμού από την Ορθοδοξία, σε όλους όσους βάλλουν κατά των ιερών και των οσίων του Ελληνισμού.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΙΩΝΙΟ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΥΤΟ

Ο ευρυμαθέστατος και οξυνούστατος πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, διδάκτωρ Θεολογίας και Φιλοσοφίας, Καθηγητής του Πανεπιστη­μίου Αθηνών, ο οποίος προλογίζει το σημαντικώτατο αυτό συγγραφικό έργο ε­νός αγωνιστού δημοσιογράφου, τονίζει με έμφασι τα εξής: «Ο κ. Σακκέτος δεν είναι απλώς δημοσιογράφοι;, που καταγράφει την ιστορική πραγματικότητα, είναι ερευνητής, που διεισδύει κριτικά στα προβλήματα και αναζητεί τις γενε­τικές τους σχέσεις, για να κατάθεση τεκμηριωμένα και υπεύθυνα την πρότα­ση του. Επέλεξε θέμα σημαντικώτατο, διότι η ενασχόληση με την σχέση Ελληνικότητος - Χριστιανικότητος καταδεικνύει κυρίως την σχέση την δική μας με τα δύο αυτά υπεροχικά μεγέθη της ταυτότητος μας. Η στάση μας απέναντι τους και η σύνδεση τους στο βάθος της συνειδήσε­ως μας «ναι η "λύδια λίθος", για να διακριβωθή η αλήθεια ή αναλήθεια του φρο­νήματος μας, η σχέση μας με τον ατίμητο θησαυρό της ιστορίας μας...».
Ευχαριστώντας και πάλι τον αγαπητό φίλο Άγγελο - αυτή την φορά εγγράφως - για την παρουσίασι των δύο βιβλίων μου («Of ΙΕΡΟΙ ΔΕΛΦΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ» και τα «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ», που έχουν εκδοθή από την «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙ»), στην εκπομπή του (Τετάρτη 7 Ι­ουνίου 2000) και ευχαριστώντας ακόμη και κατά κύριον λόγον τον γενικό διευθυ­ντή του τηλεοπτικού οταθμού «ΤΗΛΕΤΩΡΑ» αγωνιστή δημοσιογράφο Γρηγόρη Μιχαλόπουλο, σθεναρό αμύντορα και υπερασπιστή πρωτοπόρο των δικαίων του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.
Θα πρέπει να επαναλάβω αυτά που είπα στον κ. Αγγελο Σακκέτο, όταν στην αναφερθείσα εκπομπή μου προσέφερε ευγενώς ένα αντίτυπο της σπουδαιότατης ιστορικής του πραγματείας: Το βι­βλίο αυτό αποτελεί ένα ισχυρό θερα­πευτικό μέσον - φάρμακο για την θερα­πεία - της ψυχικής ασθενείας εκείνων που επιχειρούν να αποσυνδέσουν τον Ελληνισμό από την Ορθοδοξία. Και αυ­τό το είπα και το ετόνισα εμφαντικώς, γνωρίζοντας την πνευματική καλλιέργεια και το δημοσιογραφικό ήθος του κ. Αγγέ­λου Σακκέτου και ιδίως την ακλόνητο πίστι του σης αιώνιες και ακατάλυτες αξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.
Παίρνοντας στα χέρια μου το σημαντικώτατο αυτό βιβλίο και ερευνώντας το προσεκτικά, διεπίστωσα όχι μόνον τις πολλές και ακλονήτου ιστορικής και επι­στημονικής βάσεως πηγές που επικαλεί­ται ο κ. Σακκέτος, αλλά και το ότι - για πρώτη φορά - σε ένα βιβλίο συγκεντρώ­θηκαν με αντικειμενικότητα και αμερο­ληψία τόσες πολλές ιστορικές μαρτυ­ρίες και τόσα στοιχεία που επιβεβαιούν πλήρως και άνευ ουδεμίας αμφισβητή­σεως την στενωτάτη σχέσι και συμπόρευσι Ελληνισμού και Χριστιανισμού. Με αδιάσειστα στοιχεία αποδεικνύεται η συνέχεια των αρχαιοελληνικών παραδό­σεων στην Ελληνική Ορθόδοξο Εκκλη­σία και καταγράφεται κατά τον πιο εναρ­γή και σαφή τρόπο ο Ελληνικός χαρα­κτήρας και ελληνική ουσία του Χριστιανι­σμού, τον οποίον κάποιοι σκοπίμως ή λό­γω αγνοίας και αμάθειας κινούμενοι επι­χειρούν να υποβιβάσουν και να υποτιμή­σουν - ουσιαστικώς να προσβάλουν - θε­ωρώντας τον... ιουδαϊκό κατασκεύασμα!

ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ο κ. Άγγελος Σακκέτος τονίζει στις σελίδες του αξιολογωτάτου του έρ­γου ότι ένας άλλος λόγος κυκλοφορίας αυτού του βιβλίου, πλην της σφυρηλατήσεως της διαχρονικής ενότητος Ελληνι­σμού και Χριστιανισμού, είναι και ο εξής:
«Το γεγονός μιας πλημμυρίδας ξένων και αλλοφύλων (ιδίως Μουσουλμάνων) που κατέκλυσε την Ελλάδα από βορρά ως νότο και από δύση ως ανατολή, χω­ρίς να κάνουμε τίποτε προς επαναπα­τρισμό τους. Με όλα αυτά, για να μην αλ­λοιωθούμε ως φυλή, ως γενιά και ως θρησκεία θα πρέπει να ανοίξουμε ένα δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους. Εάν, λοιπόν, τους ομιλήσωμε σε θεολογική γλώσσα (π.χ. περί εγχρόνου ή άχρονου συλλήψεως του Κυρίου) δεν θα μας καταλάβουν. Με το βιβλίο μας, όμως, είμαι βέβαιος ότι θα τους φέρουμε πιο κοντά».
Εδώ, στο σημείο αυτό, οφείλω να κά­νω κάποιες επισημάνσεις στον αγαπητό φίλο Άγγελο: Οι προθέσεις του είναι α­γνές, αλλά δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τους ξένους που έχουν κατακλύσει τη χώρα μας. Άλλωστε, θα πρέπει να παραδειγματισθούμε από τα τραγικά και ολεθριώτατα λάθη των Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, οίτινες κινούμενοι από ανώτε­ρα αισθήματα επέτρεψαν την εγκατάστασι βαρβαρικών φύλων στα εδάφη της Αυτοκρατορίας, μετέδωσαν τον Χριστιανισμό σε αυτά, αλλά εκείνα απεδείχθησαν ανε­πίδεκτα βελτιώσεως και μαθήσεως και τελικώς διέλυσαν την Αυτοκρατορία.
Η πολιτική στρατολογήσεως και χρη­σιμοποιήσεως από αρκετούς μετά τον Νέρωνα αυτοκράτορες μισθοφορικών γερμανικών σωμάτων ουσιαστικώς υπενόμευσε την Ελληνορωμαϊκή αυτοκρα­τορία και ωδήγησε στην κατάρρευσι της Ελληνικής Δύσεως. Η εγκατάστασις των Σέρβων και των Βουλγάρων στην ελληνική χερσόνησο εστέρησε από τον Ελληνισμό την ζωτική προς βορράν ασπίδα του, σημαντικώτατα εδάφη και ωδήγησε σε συμφορές και καταστρο­φές τον Ελληνισμό (π.χ. ζήτημα ανυπάρ­κτου «μακεδόνικης εθνότητος», κατα­στροφής Ανατολικής Ρωμυλίας).

ΣΑΜΟΥΗΛ, ΣΑΜΟΥΗΛ ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΩΚΕΙΣ;

Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτει ο κ. Σακκέτος προς τον διαβόητο Σαμουήλ Χάντινγκτον, αποδεικνύοντας με την αξιολογώτατη πραγματεία του, την περιέχουσα πλήθος αξιόπιστων και συ­ντριπτικών στοιχείων, την διαχρονική ε­νότητα Ελληνισμού και Χριστιανισμού και την προλείανσι του εδάφους για την έλευσι του Θεανθρώπου στην γη και επίσης καταδεικνύοντας την τερα οτία συμβολή του Ελληνικού Έθνους στον εκπολιτισμό της ανθρωπότητος. Ο αγαπητός συνάδελφος παραθέτει επί­σης πλήθος στοιχείων για την ελληνικό­τητα της Παλαιστίνης και ιδίως του τμή­ματος εκείνου που ωνομαζόταν Γαλι-λαία, τόπου καταγωγής, από ανθρωπο­λογικής απόψεως, του Ιησού Χριστού.
Ο μαχητής δημοσιογράφος σε μία συνέντευξί του προς τον συνάδελφο κ. Θεό­δωρο Χατζηγώγο, τονίζει σχετικώς με το . θέμα της καταγωγής του Χριστού, επικα­λούμενος τον Αλ. Δρεμπέλα («ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ") ότι στην σελίδα 407 (ο Α. Δρεμπέλας) «ανα­φέρει ότι ο Χριστός ανθρωπολογικούς ήτο Γαλιλαίος μιας και δεν ανήκε σε καμία από ης 12 φυλές του Ισραήλ, θρησκευτικώς ή­το Ισραηλίτης διότι οι Εβραίοι, όπως γνω­ρίζετε, δια σφαγής και τρομοκρατίας, εξιαραηλίτιααν το πλείστον των ελληνικών οικογενειών της Γαλιλαίος και των πέριξ αυτής ευρισκομένων χωρών...
Το γεγονός ότι πέραν της υστεροβου­λίας των Εβραίων και των εξιαραηλιτισθέντων Ελλήνων να εμπλέξουν τον Πόντιον Πιλάτον, ο Άννας και ο Καϊάφας απέφευ­γαν να δικάσουν τον Κύριο και Θεό μας Ιησούν Χριστόν "μη όντα φυλετικώς Ιουδαίον", όπως γράφει ο Αλ. Δρεμπέλας στο βι­βλίο του. Μη λησμονείτε ότι η εκτέλεσις της ποινής έγινε κατά ρωμαϊκόν τρόπον (σταυρικός θάνατος) και ουχί κατά τον εβραϊκόν τρόπον (λιθοβολισμός, όπως του πρωτομάρτυρος Στεφάνου), ή - αν θέλετε -δια του ελληνικού τρόπου όπως ήταν το δηλητήριο (το κώνειον του Σωκράτους).
Και κάτι ακόμη: Επί του Σταυρού εγράφη­σαν τα αρχικά τριών γλωσσών: της εβραϊ­κής, ως υποδηλούσης το θρήσκευμα, της ελληνικής, ως ιποδήλούατς την καταγωγήν, αναγνωρισμένη υπό της εβραϊκής α­ριστοκρατίας και της ρωμαϊκής ηγεμονίας, και της ρωμαϊκής, ως υποδηλούσης την υ­πηκοότητα...».
Ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Άγγελος Σακκέτος επισημαίνει ότι ο Θε­άνθρωπος ωμιλούσε και έγραφε στην ελληνική, ενώ συγκλονιστική είναι η αποκάλυψις περί υπάρξεως μιας επιστολής του Ιησού Χριστού προς τον ηγεμόνα της Οσροηνής Άβγαρο, γραμμένης στην ελληνική γλώσσα! θα πρέπει ακό­μη να τονισθή ένα εξαιρετικά πρωτότυπο στοιχείο του αξιολογωτάτου αυτού βι­βλίου: Υπάρχουν εικόνες οι οποίες α­ποδεικνύουν από μία απλή σύγκρισι, την διαχρονική ενότητα Ελληνισμού -Χριστιανισμού και την προλείανσι για την έλευσι του θεανθρώπου στην Γη.
Δυστυχώς, ο περιωρισμένος χώρος της αγωνιστικής αυτής εφημερίδος δεν μου επιτρέπει να επισημάνω κι άλλα, συ­γκλονιστικά στοιχεία που περιέχονται στην αξιολογώτατη ιστορική πραγματεία του αγαπητού φίλου, συναδέλφου, εν­θέρμου Έλληνος και Ορθοδόξου Χριστιανού Αγγέλου Σακκέτου. Λέγω μόνον τούτα: Επιτελεί τιτάνειο έργο αγωνιζό­μενος για τον Ελληνισμό και την Ορθο­δοξία. Και έχει την ευλογία του Θεού, ο οποίος, πιστεύω, ότι θα σώση και πάλι την Ελλάδα. Διότι, κατά τον Γέρο του Μοριά, ο Θεός έβαλε την υπογραφή του και δεν την παίρνει πίσω!

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ, Εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ», Παρασκευή 16 Ιουνίου 2000, σελίδα 18).


ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΥ:
«ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Απάντησις - κόλαφος στον γκουρού της Παγκοσμιοποιήσεως Σάμουελ Χάντινγκτον που θέλει την Ορθοδοξία ξεριζωμένη απ' τον Χριστιανισμό!..

ΕΤΕΘΗ ήδη σε κυκλοφορία το πολυ­συζητημένο βιβλίο του αγαπητού συναδέλφου και συνεργάτου κ. ΑΓΓΕ­ΛΟΥ Π. ΣΑΚΚΕΤΟΥ, υπό τον τίτλον: «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ», των εκδόσεων «ΔΗ­ΜΙΟΥΡΓΙΑ» (Χαρ. Τρικούπη 24, στην Α­θήνα, τηλ.: 3629623 - 3643494).
Ένα βιβλίο αφιερωμένο στους λα­τρευτούς του γονείς, Παναγιώτη και Κα­νέλλα Σακκέτου, τον κ. Γρηγόρη Ανδρέ­ου Μιχαλόπουλο και τον Πρωτοπρεσβύ­τερο π. Γεώργιο Δ. Μεταλληνό.
Ένα βιβλίο που, όπως ισχυρίζονται οι ειδικοί, αποτελεί ένα έργο - απάντησις (και μάλιστα ηχηρή ως κόλαφος) στον περίφημο γκουρού της Παγκοσμιοποιή­σεως κ. Σάμουελ Χάντινγκτον, ο οποίος σύμφωνα με την θεωρίαν του περί συ­γκρούσεως πολιτισμών, θέτει την Ορθο­δοξία εις το ίδιο τσουβάλι με το Ισλάμ και κατά συνέπειαν, εκτός της Δύσεως και τον ίδιο τον Ελληνισμό!
Ο κ. Άγγελος Σακκέτος με την περι­σπούδαστη αυτή πραγματεία του, αποδεικνύει:
α) Τη διαχρονική και αδιάσπαστη ε­νότητα Ελληνισμού - Χριστιανισμού απ' τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα.
β) Την προλείανσιν του εδάφους δια την Έλευσιν του Θεανθρώπου πάνω στη Γη.
γ) Το γεγονός ότι το ελληνικό υπόβα­θρο του Χριστιανισμού απετέλεσε τον σημαντικότερον μοχλόν εδραιώσεως, επικρατήσεως και διαδόσεως του Χριστιανισμού εις άπασαν την Οικουμένην!
Πέραν της όντως εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας των προλογισάντων το βιβλίο (όπως ο κοσμαγάπητος Πρωτο­πρεσβύτερος π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός και ο Καθηγητής της Ιστορίας της Ε­πιστήμης κ. Κων/νος Γεωργακόπουλος), υπάρχει μία πλούσια θεματογραφία ε­μπλουτισμένη με ένα λίαν ισχυρό αποδεικτικό υλικό(φωτογραφίες, αγγειογραφίες, ενεπίγραφες πινακίδες κλπ), και ένα 64σέλιδο Λεύκωμα, που αποδεικνύουν περίτρανα τις διαχρονικές σχέσεις και τις ομοιότητες Ελληνισμού - Χριστιανισμού.

Η ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Το βιβλίο του Άγγελου Σακκέτου «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ», χωρίζεται σε 10 κε­φάλαια:
1ον) Εισαγωγή. Μία εμπεριστατωμένη ανάλυσις των θεμάτων που ακολουθούν και, ιδίως, οι τοποθετήσεις του συγγρα­φέως σε θέματα θεολογικά, δεδομένου ότι όπως ισχυρίζεται ο συγγραφεύς «τo βιβλίο είναι ιστορικό και όχι θεολογικό».
2ον) Πού γεννήθηκε ο πρώτος άν­θρωπος; ΣΤΟ κεφάλαιο αυτό ο αναγνώ­στης θα έχη την ευκαιρία να δη πόσο ση­μαντική είναι η διδασκαλία της Γενέσε­ως της Παλαιάς Διαθήκης (που κάποιοι θέλουν να την εξοβελίσουν!), η οποία, μαζί με την Κοσμογονία του Ορφέως και του Ησιόδου, συνθέτει πλήρως το «παζλ» της εικόνος της Δημιουργίας και των Πρωτοπλάστων, των οποίων τα ονό­ματα είναι συμβολικά (Αδάμ = Χοϊκός, Εύα = Ζωή, κ.λπ.).
3ον) Η Ελληνική διείσδυσις στην Παλαιστίνη. Η αναφορά του συγγραφέ­ως στους Λαούς της Θαλάσσης που κα­τέκλυσαν την Παλαιστίνη, όπως οι Φιλισταίοι κ.λπ., αποδεικνύει την ελληνικό­τητά τους και δεν είναι τυχαίο το γεγο­νός ότι καταχωρίζει έναν συγκλονιστικό χάρτη που επισημοποιεί με τον καλύτε­ρο τρόπο το γεγονός ότι, την εποχή του Χριστού, υπήρχαν τουλάχιστον 115 ελ­ληνικές πόλεις! Πολλές εξ αυτών υπήρ­χαν πολύ πριν έρθουν και εγκαταστα­θούν εκεί οι Εβραίοι μετά την έξοδα τους εκ της Αιγύπτου!..
4ον) Η Προσδοκία του Αναμενόμε­νου Μεσία. Η σαφής πλέον τεκμηρίωσις του γεγονότος ότι, πέραν των Προφητών της Βίβλου, υπήρχαν και Αρχαίοι Έλλη­νες Προφήτες (Σωκράτης, Πλάτων, Σίβυλλα Κυμαία κλπ., κ.λπ), φέρνει στην επιφάνεια ένα γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά σε όσους ασχολού­νται με τις άρρηκτες σχέσεις Ελληνισμού - Χριστιανισμού, που ενώ υπερτονίζονται από Πατέρες της Εκκλησίας και λοιπούς (Μέγας Αθανάσιος, Ευσέβιος Καισαρεί­ας κ.λπ.), κάποιοι, επί αιώνες, θέλησαν να ενταφιάσουν την αλήθεια αυτή.
5ον) Ομοιότητες Ελληνισμού - Χρι­στιανισμού. Η πορεία των αρχαίων Ελλήνων απ' τον Μονοθεϊσμό στον Πολυθεϊσμό και απ' τον Πολυθεϊσμό στον Μονοθεϊσμό (ο Σωκράτης είπε στους δικαστές να αναμένουν κάποιον που θα στείλη ο Θεός να τους σώση!), αλλά και το γεγο­νός ότι ο Χριστιανισμός επειδή έζησε και ανδρώθηκε σ' ένα ελληνιστικό περιβάλ­λον, δανείστηκε πολλά στοιχεία απ' αυ­τό, δημιουργούν πλέον το αδιαμφισβή­τητο συμπέρασμα ότι δεν ήταν τυχαία η επιλογή του ελληνιστικού χώρου για την εδραίωσιν και διάδοσιν του Χριστιανι­σμού, αφού οι μεταξύ των ομοιότητες εί­ναι συγκλονιστικές!..
6ον) Η ιστορικότης του Ιησού Χρι­στού. Θα ήταν αδιανόητο να γραφή ένα βιβλίο με κύριο άξονα το Πρόσωπο του Θεανθρώπου και αυτό να ήταν... ανύπαρκτο!
Ο συγγραφεύς του βιβλίου «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ», αποδεικνύει με πληθώρα στοι­χείων την ύπαρξιν του Ιησού Χριστού, που πέρασε ως Άνθρωπος πάνω στην Γη της Παλαιστίνης, ενώ καυτηριάζει με δριμύτητα όλους όσους αμφισβητούν την προσωπικότητα του Κυρίου.
7ον) Η καταγωγή του Ιησού Χρι­στού. Θα ήταν «ανιστόρητο και ίσως... βλάσφημο» - όπως ισχυρίζεται ο κ. Αγγε­λος Σακκέτος - να διερευνάς τις σχέσεις Ελληνισμού - Χριστιανισμού και τελικώς να αρνείσαι την διερεύνησιν των σχέσε­ων Ιησού και Ελληνισμού.
Όταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ζει σε μια εξελληνισμένη περιοχή, όπως η Γαλιλαία, όταν ο πόλεμος που του γίνεται α­πό τους Ιουδαίους και η σθεναρά αντίδρασις του Κυρίου προς τους Εβραίους (που τους χαρακτηρίζει «τέκνα του διαβόλου» και «φωλεές εχιδνών») περνάει απαρατήρητη, τότε (ιστορικά τουλάχιστον) δεν μπορούμε να μιλάμε για έρευ­να, παρά για μια επιφανειακή θεώρησι πραγμάτων. Γι' αυτό και το κεφάλαιο αυ­τό θίγει την ανθρωπίνην και ουχί την θεϊκήν φύσιν του Κυρίου, χωρίς αυτό να σημαίνη ότι ο συγγραφεύς του βιβλίου (πέραν κάποιων ευλόγων ερωτηματικών) προσπαθεί να αλλάξη την εθνικότητα του Ιησού Χριστού. Τουναντίον…
8ον) Μιλούσε ο Χριστός ελληνικά; Εδώ ο συγγραφέας κ. Άγγελος Σακκέτος είναι κατηγορηματικός. «Ο Χριστός μι­λούσε ελληνικά!..».
Ένα πλήθος ιστορικών υποδείξεων (αναφορές πολλών ερευνητών, ιστορι­κών συγγραφέων, Καθηγητών Θεολογι­κών Σχολών, ιερωμένων κ.λπ.), δεν είναι τίποτε άλλο, από το να διαλαλή το γεγο­νός ότι ο Κύριος μας και Θεός μας, ο Ιη­σούς Χριστός, μιλούσε ελληνικά.
Και μόνον το γεγονός ότι εδιάβαζε την Βίβλο στη Μετάφρασι των Εβδομήκοντα, οι συνομιλίες του με τους Έλλη­νες της Διασποράς, η άνευ διερμηνέως συζήτησις μετά του Πιλάτου και η συνάντησίς του με τους Έλληνες («ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώ­που»), καθώς και οι τελευταίες ελληνι­κές φράσεις Του πάνω στον Σταυρό, τουλάχιστον υποδεικνύουν το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός όχι μόνον εγνώριζε αλλά και μιλούσε ελληνικά!..
9ον) Έγραφε ο Χριστός Ελληνικά; Το ότι ο Ιησούς Χριστός δεν άφησε συγ­γράμματα, αυτό είναι ένα γεγονός. Τού­το, όμως, δεν σημαίνει ότι ο Κύριος, εν τη παγγνωσία Αυτού, δεν εγνώριζε και γραφή!
Δύο φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι ο Ιησούς Χριστός εγνώ­ριζε να γράφη: «...0 δε Ιησούς κάτω κύψας τω δακτύλω έγραφεν εις την γην» (Ιω. 8, 6) και πιο κάτω: «Και πάλιν κάτω κύψας έγραφεν εις την γην» (Ιω. 8, 8), α­ποδεικνύει το γεγονός ότι ο Χριστός, τουλάχιστον, ήξερε να γράφη.
Εάν σε όλα αυτά προστεθή και το γε­γονός της περίφημου Επιστολής Του προς τον Άγβαρον, τοπάρχην της Εδέσ­σης της Συρίας, που αναφέρει ο Ευσέ­βιος Καισαρείας, μαζί με όλα τα αρχαιο­λογικά ευρήματα στη Μακεδονία, μας πείθουν πλέον ότι ο Χριστός εγνώριζε να γράφη...

ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ;

Μη λησμονήσωμε να αναφέρουμε ότι ο κ. Άγγελος Σακκέτος μέσα στο βιβλίο του «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ» καταχωρίζει τουλάχιστον 200 σελίδες με ένα Παράρτημα επεξηγητικών άρθρων, απομαγνητοφωνη­μένων συνεντεύξεων και ό,τι άλλο δύνα­ται να αποβή χρήσιμο στην μελέτη των αναγνωστών.
Όλα αυτά συνθέτουν ένα βιβλίο 850 περίπου σελίδων, που, όπως υποστηρί­ζουν οι ειδικοί, θ' αποτελέση σημείο α­ναφοράς για πολλές δεκαετίες, αφού το έργο αυτό είναι ένα πραγματικό ντοκου­μέντο και ένα χρηστικό εργαλείο για κά­θε μελετητή, ερευνητή, ιστορικό ή στο­χαστή, που επιθυμεί μέσα σε μια πλού­σιο βιβλιογραφία μη αμφισβητουμένων ι­στορικών πηγών.
Ως φίλος, συνάδελφος και συνερευνητής, δεν μπορώ παρά να ευχηθώ «καλή επιτυχία» σε ένα βιβλίο, όπως αυτό του κ. Αγγέλου Σακκέτου: «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ:ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ», που απ' ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία (με αφορμή τις δύο Εκθέσεις Βιβλίου στο Ζάππειο και το Πεδίον του Αρεως) ένα πλήθος ανθρώπων το αγκάλιασε με εξαι­ρετική αγάπη, στοργή και αφοσίωση.
--«Ερευνάτε τας γραφάς», είχε πη ο Χριστός (Ιω. 5, 39).
--«Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλή­θεια ελευθερώσει υμάς» (Ιω. 8, 32).
Τι άλλο να γράψω εγώ;

(ΦΑΝΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ, Εφημερίδα»Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής», 21 Μαΐου 2000, σελίδα 8)


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. Π. Σακκέτου, Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός,
Αθήνα 2000, σσ 638.


Το ως άνω περισπούδαστον σύγγραμμα του γνωστού δημοσιογράφου και ιστορικού συγγραφέως κ. Α. Π. Σακκέτου αποτελεί σημαντικόν σταθμόν εις την πορείαν των αγιολογικών και χριστολογικών σπουδών της νεωτέρας Ελλάδος. Παρέχει με ενάργειαν και με αδιάσειστα επιστημονικά επιχειρήματα ανάγλυφον την εποχήν παρουσίας και δράσεως του Ιησού Χριστού.
Η έρευνα του εμβριθεστάτου συγγραφέως αρχίζει από τα αρχέγονα λίκνα παρουσίας και αναπλάσεως του ελληνικού πανθέου και δια προϊούσης επιστημονικής μεθόδου και δι’ απτών αντιστοίχων τεκμηρίων κατατείνει εις το αυταπόδεικτον της αλληλουχίας των σχέσεων του Ελληνισμού προς τον Χριστιανισμόν.
Τοιουτοτρόπως ο μελετητής καταλήγει εις το συμπέρασμα της συνεχείας του Ελληνικού πολιτισμού μέσω του αντιστοίχου Χριστιανικού.
Αναλύοντες έτι περισσότερον το βιβλίον αυτό διαπιστώνουμε τα εξής: α) υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα προς επίλυσιν, β) επιστημονική επίλυσις του προβλήματος τούτου, γ) μεθοδική επισήμανσις των προσαγομένων νέων στοιχείων, δ) συστηματική διάταξις του συγκεντρωθέντος υλικού, ε) αμιγής γλωσσική ομοιογένεια ως προς την έκφρασιν, στ) ορθή χρήσις των πηγών και των βοηθημάτων, ζ) ικανοποιητική βιβλιογραφική ενημέρωσις και η) προσεκτική αποφυγή περιττών ή ασχέτων πραγμάτων.
Είναι γεγονός ότι, υπό τας παρούσας συνθήκας συγχύσεως ιδεών και καταστάσεων, σύγγραμμα ως του κ. Σακκέτου αποτελεί σταθμόν εις την εξελικτικήν πορείαν του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και σφραγίζει δια της επιστημονικής σφραγίδος τας δέλτους τας ιεράς των χριστεπωνύμων και χριστιανικών γενικών αντειρίδων, εις τας οποίας ερείδεται το καινοφανές μεγαλείον του νεωτέρου Ελληνοχριστιανικού θρησκευτικού πολιτισμού.

Αθήναι 5.5.2000

(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΤΟΥΡΛΙΔΗΣ, Διδάκτωρ-Λέκτωρ Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Δια χειρός Σ. Θεοχάρη)


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Αθήνα 6.8.2000

Αγαπητέ μου κ. Άγγελε Σακκέτο,


Ευχαριστώ δια το πνευματικό δώρο-μελέτη σας «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ».
Είναι ένα πρωτότυπο έργο-μελέτη που μας πείθει πως όχι μόνο είναι συνυφασμένος ο αρχαιοελληνικός με τον χριστιανικό πολιτισμό μα και πώς ο ένας είναι συνέχεια του άλλου.
Δεν είχα καμμία αμφιβολία πως ο Χριστιανισμός στηρίχθηκε στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ειδικώς με την διδασκαλίαν των «μεγάλων προφητών» του μονοθεϊσμού-χριστιανισμού, τους Ορφικούς, Αισχύλο, Σωκράτη, Πλάτωνα κλπ. και τον Μ. Αλέξανδρο ακόμη, που με την διάδοση της γλώσσας και του πολιτισμού μας, ετοίμασε το υπόβαθρο της γραφής και γνώσεως της διδασκαλίας του Ναζωραίου.
Για να νιώσει εις βάθος ο αναγνώστης το έργο σας πρέπει να γυρίσει πίσω στον χρόνο – ιδίως στην εποχή που στέναζε η ανθρωπότης κάτω από τον ρωμαϊκό ζυγό και την φρίκη που προκαλούσε η βία. Και τι αντίθεση με τον κοσμοκράτορα Αλέξανδρο, εν σχέσει με τους Ρωμαίους, όπου δεν υπήρχε σκλάβος στο απέραντο κράτος του. Αυτό ήταν το ελληνικό πνεύμα, το μεγαλείο της φυλής μας!!
Ήταν τότε που είχε παραμεληθεί το παιδί και η γυναίκα, τα χρόνια της ρωμαϊκής κατακτήσεως, αυτούς αγάπησε ο Ιησούς και απελευθέρωσε τις ψυχές τους, και ακόμη λύτρωσε τον άνθρωπο από τον φόβο του θανάτου.
Ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός «αλληλοσυμπληρώθηκαν». Ενώ στην θρησκεία των προγόνων μας κυριαρχούσε το «πνεύμα», στον χριστιανισμό ενώθηκε το «πνεύμα» με την «ψυχή»!! Και δεν ήταν εύκολο το επίτευγμα αυτό.
Το βιβλίο σας, που είναι έργο ερεύνης, μόχθου και πίστεως, αποδεικνύει με τον πιο πειστικό τρόπο τις σχέσεις και ενότητα του αρχαίου ελληνισμού και χριστιανισμού όχι μόνον με το κείμενο, αλλά και τις εικόνες που, με αδιάβλητο τρόπο, είναι ιστορικές μαρτυρίες.
Όταν διάβασα-μελέτησα το έργο σας αισθάνθηκα να εδραιώνεται περισσότερο η πεποίθησή μου πως υπάρχει