Ήταν –άραγε- η Δάφνη ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε στη γη;

Κωδικός Πόρου: 00285-113708-1803
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 19/12/11 21:27
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Θείος Έρως και Αγάπη!.., 00285-113708-1803
Περιγραφή:

Ήταν –άραγε- η Δάφνη ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε στη γη;

Οι σύγχρονες Ελληνίδες ηθοποιοί και τηλεπαρουσιάστριες, όπως η Μαριαλένα Ανδρέου, πολλές φορές φοράνε στεφάνια δάφνης για να θυμίζουν την πανάρχαια καταγωγή ή προέλευσή τους! Τι ήταν όμως η Δάφνη, που οι αρχαίοι πίστευαν ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε στη γη;

Δύο έργα ζωγράφων, τα οποία δείχνουν την μυθική Δάφνη να καταδιώκεται από τον Απόλλωνα και να μεταμορφώνεται στο γνωστό δέντρο δάφνη!..

Η Δάφνη είναι η αγαπημένη Νύμφη του Απόλλωνα. 'Αλλοτε τη θέλουν κόρη του ποτα­μού Λάδωνα και της Γης και άλλοτε του θεσσα­λικού ποταμού Πηνειού. Κυνηγημένη από τον Απόλλωνα έτρεχε ως τη στιγμή που, καθώς θα την έπιανε, ικέτευσε τον πατέρα της να τη μετα­μορφώσει. Έγινε δάφνη, το αγαπημένο φυτό του θεού.
Υπήρχε και μια λακωνική παραλλαγή του μύ­θου, σύμφωνα με την οποία η Δάφνη ήταν κόρη του Αμύκλα. Μανιώδης κυνηγός και ατίθαση δε ζούσε στις πόλεις, αλλά περνούσε τον καιρό της διασχίζοντας τα βουνά. Ήταν η αγαπημένη της Άρτεμης. Την ερωτεύτηκε ο Λεύκιππος, ο γιος του βασιλιά της Ήλιδας Οινόμαου, και, για να την πλησιάσει, ντύθηκε γυναικεία και ανακατώ­θηκε με τις συντρόφισσες της. Και να που η Δάφνη τον συμπάθησε με αυτή του την αμφίεση και έγιναν πια αχώριστοι. Τότε ο Απόλλωνας από ζήλεια και βλέποντας πως ο Λεύκιππος ήταν στο σημείο να αγαπηθεί, έβαλε στη Δάφνη και τις φίλες της την επιθυμία να λουστούν σε μια πηγή. Ο Λεύκιππος όμως δεν ήθελε να ξεντυθεί· οι συντρόφισσες του τον πίεσαν και κα­τάλαβαν την απάτη. Όρμησαν λοιπόν επάνω του με τις λόγχες τους, αλλά οι θεοί τον έκαμαν αόρατο. Ο Απόλλωνας όρμησε να αρπάξει τη Δάφνη, αλλά αυτή ξέφυγε και μετά από παρά­κληση της ο Δίας τη μεταμόρφωσε στο ομώνυ­μο φυτό.

Ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε στη γη;

Όποιος διαβάσει το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», θα δει ότι η Δάφνη από την αρχαιότητα θεωρείτο ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε στη γη!
Πιο συγκεκριμένα, ο Αθανάσιος Σταγειρίτης, Καθηγητής της Ελληνικής Γλώσσας εις την Βιέννην, και δη της Καισαροβασιλικής Ακαδημίας των Ανατολικών Γλωσσών, φίλος του πρώτου Κυβερνήτου της Ελλάδας, του Ιωάννου Καποδιστρίου, εις τον τέταρτον τόμον του πεντάτομου έργου: «ΩΓΥΓΙΑ ή ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ», το οποίο εξεδόθη το 1818, αναφερόμενος εις την Βίβλον37 «Περί των αρχαίων Οικητόρων και Ηρώων της Αττικής» και συγκεκριμένα «Περί του Ωγύγου και των απογόνων αυτού»κάνει μιαν συγκλονιστικήν αποκάλυψιν».
Διαβάζομεν:
«Ο ΄Ωγυγος και Ωγύγης λεγόμενος, νομίζεται ο πρώτος αυτόχθων βασιλεύς της Αττικής και αρχαιότατος αυτής οικιστής, εξ’ ου άρχεται ο Ηρωϊκός αιών˙ όθεν έλεγον αντ’ αυτού Ωγύγια τα αρχαία πράγματα, ως λέγει ο Διονύσιος της Θάσου:
-Ωγυγίη τε Θάσος Δημήτερος ακτή.
Επειδή ελατρεύετο παλαιόθεν η Δήμητρα εκεί. Τον δε Λάδωνα λέγει:
-Ηχι και Ωγύγιος μηκύνεται ύδασι Λάδων.
Επειδή εμυθολογήθη, ότι ο Λάδων, εγέννησε εκ της Γης την Δάφνην, τον πρώτον άνθρωπον εις την γην.
Οι μεν ουν Αττικοί έλεγον αυτόν υιόν της Γης˙ οίον αυτόχθονα εξ αγνώστων γονέων. Άλλοι δε, του Ποσειδώνος και άλλοι του Βοιωτού και της Αλίστρας38 η της Τερμέρας…»39

Δράττομαι αυτής της ευκαιρίας να πω ότι ο ΄Ωγυγος εβασίλευσε εις την Αττικήν και την Βιοωτίαν και εξ αυτού ωνομάσθησαν οι πύλες των Θηβών «Ωγύγιαι Πύλαι», οι δε κάτοικοι της Βοιωτίας τότε έφεραν την ονομασίαν «Εκτήνες», οι οποίοι εθεωρούντο το πρώτο έθνος της Βοιωτίας. Από αυτόν λοιπόν ονομάσθηκε «Ωγυγία» η Αττική και πάσα η Βοιωτία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Οβίδ., Μετ. 1, 452 κ.ε. Υγίν., Fab. 203. Παρθέν., Ερωτ, Παθ. 14. Πρβ. Mythogr. gr. σ. 366-367, Αρρ. Nan. 19, 1, και 2 (Westermann). Πρβ. W. STECHOW, «Apollo und Daphne», Stud. Bibl. Warburg, 23, 1932. L. LES( HI, «Une mosaique de Tebessa», MEFR, 1924, 95-110.