Τα Άγνωστα Χειρόγραφα (5)

Κωδικός Πόρου: 00285-114696-950
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15/08/11 17:31
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Τα Άγνωστα Χειρόγραφα, 00285-114696-950
Περιγραφή:

Τα Άγνωστα Χειρόγραφα (5)

Διαβάστε σήμερα για ένα άγνωστο στο ευρύ κοινό έργο το οποίο φέρει τον τίτλο: «Αλεξάνδρου μυθιστόρημα» που μιλάει για κάποιες (πλαστές, αν θέλετε) επι­στολές και εκθέσεις του βασιλιά προς την Ολυ­μπιάδα και τον Αριστοτέλη, καθώς επίσης οι διάλογοι του Αλέξανδρου με Ινδούς σοφούς (τους γυμνοσοφιστές), ένα ξεχωριστό έργο για τις τελευταίες μέρες του μεγάλου βασιλιά!..

O Μ. Αλέξανδρος σε μυθικές περιπλανήσεις, μικρογραφία χειρογράφου.

Αλεξάνδρου μυθιστόρημα. Αυτή η μυθιστορηματική παρουσίαση της ζωής και των έργων του Μακεδόνα Αλέξανδρου (Βίος Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος) ανάγεται ίσως σε παλιότερα σχε­διάσματα, που γεννήθηκαν στο περιβάλλον του βασιλιά· ως συστατικά στοιχεία παλιότερης προέλευσης αναγνωρίζονται π.χ. οι πλαστές επι­στολές και εκθέσεις του βασιλιά προς την Ολυ­μπιάδα και τον Αριστοτέλη, καθώς επίσης οι διάλογοι του Αλέξανδρου με Ινδούς σοφούς (τους γυμνοσοφιστές), ένα ξεχωριστό έργο για τις τελευταίες μέρες του βασιλιά.

Διάφορα παπυρικά ευ­ρήματα υποδεικνύουν ως εποχή γένεσης ορισμένων μερών του μυθιστορήματος τον Ιο αι. π.Χ. Το υλικό αυτό δουλεύτηκε γύρω στον 3ο αι. μ.Χ. με μια ιστορία του Αλέξανδρου, και έτσι γεννή­θηκε ένα πολύχρωμο μυθιστορηματικό κατα­σκεύασμα, για το οποίο επιστρατεύθηκε το όνο­μα του ιστορικού Καλλισθένη από την Όλυνθο (ο λεγόμενος Ψευδο-Καλλισθένης). Στο μυθι­στόρημα αυτό ο ήρωας περνάει μέσα από ολό­κληρο τον θαυμαστό κόσμο της Ανατολής: ένα ταξίδι ως την άκρη του κόσμου, όπου κυριαρχεί αιώνια νύχτα, μια πτήση στον ουρανό, ένα ταξίδι-βουτιά στον βυθό της θάλασσας, δίπλα στα άλλα εξερευνητικά ταξίδια· πληροφορίες για θαυμαστές χώρες (Ινδία, Περσία), βαθυστόχα­στοι διάλογοι (γυμνοσοφιστές) και επιστολές (Αμαζόνες), σημαντικοί θρύλοι (ο θεός 'Αμμωνας ως πατέρας του Αλέξανδρου) και πολλά παραμυθικά στοιχεία δημιουργούν ένα εξαιρετικά πολύχρωμο ευχάριστο ανάγνωσμα. Ο συχνά μη ιστορικός και αναχρονιστικός τρόπος αφήγησης του συγγραφέα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκος με την πλήρη άγνοια του συμπιλητή στον χώρο της χρονολογίας και της γεωγραφίας. Η αδύνατη αφηγηματική τέχνη μειώνει τη λογοτεχνική αξία του βιβλίου, δεν μπόρεσε όμως να παραβλάψει το γενικό ενδιαφέρον γι' αυτό και την πλατιά δημοτικότητα αυτού του λαϊκού αναγνώ­σματος.

Το μυθιστόρημα το έχουμε σε πέντε τουλά­χιστον διασκευές ή παραλλαγές· σ' αυτές έρχονται να προστεθούν συριακές, αρμενικές και λατινι­κές μεταφράσεις, καθώς και μερικά επιμέρους κείμενα που μας παραδόθηκαν ξεχωριστά. Στο πιο παλιό χειρόγραφο (Α,11ου αι.) περιέχεται μια αρμενική εκδοχή, η λατινική μετάφραση του Ιulius Valerius από τον 4ο αι. και η μετά­φραση του αρχιπρεσβύτερου Λέοντα (με τον τί­τλο De preliis, 10ος αι.), που στον μεσαίωνα ήταν πολύ δημοφιλής και πλατιά διαδεδομένη· η συριακή παραλλαγή ανήκει σε μια νεότερη δια­σκευή/παραλλαγή.

Διάφορα επιμέρους κείμενα που συ­ναρτώνται θεματικά προς το Μυθιστόρημα του Αλέξανδρου είναι: το — Ιtinerarioum Alexandri, το Epitome Alexandre το Ερίstula Alexandri επίσης το βιβλίο του Παλλαδίου Ελενοπόλεως για την Ινδία. Στα βυζαντινά χρόνια κά­νουν την εμφάνιση τους αρκετές πεζές μορφές του μυθιστορήματος (από τον 13ο αν. και ύστε­ρα), κυρίως όμως, μέσα στον 14ο αι., μια ποιητι­κή μορφή σε πάνω από 6000 στίχους από έναν άγνωστο συγγραφέα (το λεγόμενο «Βυζαντινό ποίημα του Αλέξανδρου»).

Ενόψει της μικρής λογοτεχνικής και ιστο­ρικής αξίας του Μυθιστορήματος του Αλέξαν­δρου μας αφήνει κατάπληκτους η διάδοση του σε Ανατολή και Δύση. Δεν είναι μόνο ότι ο με­σαίωνας αγαπούσε τις περιπετειώδεις και παρα­μυθένιες εκστρατείες του μυθιστορήματος· επιπλέον έβρισκε μέσα σ' αυτό ερεθίσματα για το θέμα της κυριαρχίας του κόσμου. Άπειρα δια­σκεδαστικά και ψυχωφελή βιβλία στους κατοπινούς αιώνες άντλησαν το θέμα τους από το Μυ­θιστόρημα του Αλέξανδρου- ως τον 16ο αι. μετρούσαν πάνω από 70 επεξεργασίες και δια­σκευές σε πάνω από 30 γλώσσες. Στην Ανατολή βρήκε ερεθίσματα σ' αυτό, γύρω στο 1000, ο Πέρσης ποιητής Fendusi για το Βιβλίο του των βασιλιάδων.

Επικά ποιήματα για τον Αλέξαν­δρο έγραψαν στη Γαλλία ο Walter von Chatillon (στα λατινικά, γύρω στο 1180), ο Lambert le Tort και ο Alexandre de Bernay (στον 12ο αι.), στη Γερμανία ο ιερέας Lamprecht (γύρω στο 1150), ο Rudolf von Ems και ο Ulrich von Eschenbach (γύρω στο 1250)· στην Ισπανία ένας ανώνυμος ποιητής δημιούργησε, τον 13ο αι., το έπος Libro de Alexandre, και στην Ιταλία άλλο ένα ο D. Scolari τον 14ο αι. Εξίσου πολυάριθμες είναι και οι θεατρικές διασκευές (Η. Sachw, Racine, Lope de Vega, Calderon· και για το μουσι­κό θέατρο: F.Handel 1726).

Ένα μυθιστόρημα του Μεγαλέξανδρου, που βρέθηκε σε χειρόγραφο του 1529 μ.Χ., δημοσιεύθηκε στο βιβλίο του γράφοντος: «Η άγνωστη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου», από τις Εκδόσεις Λιακόπουλου.