Τα Άγνωστα Χειρόγραφα (11)

Κωδικός Πόρου: 00285-114683-1464
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28/10/11 20:16
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Τα Άγνωστα Χειρόγραφα, 00285-114683-1464
Περιγραφή:

Τα Άγνωστα Χειρόγραφα (11)

Πολλά και άγνωστα στο ευρύ κοινό τα χειρόγραφα ή τα έργα που αγνοούμε. Διαβάστε σήμερα, για παράδειγμα, τι είναι τα Ερμητικά συγγράμματα, μια ανομοιογενής συλλογή λατινικών και ελληνικών συγγραμμάτων από τον λατρευτικό χώρο του αιγυπτιακού θεού Θωθ, που με τον συρμό του συγκρητισμού, είχε εισαχθεί στον ελληνικό κόσμο ως Ερμής Τρισμέγιστος…

Ερμητικά συγγράμματα. Μια πολύ ανομοιογενής συλλογή λατινικών και ελληνικών συγγραμ­μάτων από τον λατρευτικό χώρο του αιγυπτια­κού θεού Θωθ, που με τον συρμό του συγκρητι­σμού είχε εισαχθεί στον ελληνικό κόσμο ως Ερ­μής Τρισμέγιστος. Γύρω από αυτόν γεννήθηκε μια αποκρυφιστική διδασκαλία με αποκαλυπτι­κό και λυτρωτικό-σωτηριολογικό χαρακτήρα, που περιλάμβανε αστρολογία, αποκρυφισμό, μαγεία και κάθε λογής δεισιδαιμονίες, χρησιμο­ποιούσε ένα πλήθος από μαγικά, ανατολίτικου τύπου, όργανα, είχε όμως λίγα γνήσια αιγυπτια­κά χαρακτηριστικά. Εδούλευε επίσης πολύ με σύμβολα (φως-σκοτάδι, ύψος-βάθος, ζωή- θάνα­τος). Πρόκειται τις περισσότερες φορές για κατακάθια ιδεών και σκέψεων ορφικής, νεοπυθαγόρειας και, κυρίως, νεοπλατωνικής προέλευ­σης, φυσικά στην πολύ επιφανειακή-επιπόλαιη μορφή μιας «υπο-φιλοσοφίας». Η συλλογή αυ­τών των κατηχητικού και ηθοπλαστικού περιε­χομένου έργων συγκροτήθηκε, καθώς φαίνεται, βαθμιαία (αρχίζοντας από τον Ιο αι. μ.Χ.) και ανταποκρίθηκε στις πνευματικές-θρησκευτικές επιθυμίες και ανάγκες τέτοιων «ερμητικών» κύ­κλων και ομάδων, στις οποίες ο ερμητισμός ασκήθηκε εν μέρει ως αποκρυφισμός (εξού και η σημερινή σημασία της λέξεως: ερμητικός).

Τα επιμέρους έργα της συλλογής παρουσιά­ζουν διαφορές είδους και προέλευσης· το σημα­ντικότερο από αυτά (= το πρώτο) είναι και αυτό με τη σειρά του μια συλλογή 18 πραγματειών, περίληψη, καθώς φαίνεται, παλιότερων έργων φέρει το όνομα Ποιμάνδρης (= ποιμένας των ανθρώπων), που το έφερε ο ίδιος ο θεός Ερμής. Τα κείμενα περιλαμβάνουν κοσμογονία, λόγο περί ψυχής, ανθρωπολογία, λόγο για τον θάνατο και τη λύτρωση-σωτηρία. Ύστερα από το έργο αυτό ακολουθούν: ένας διάλογος του Ερμή με τον Ασκληπιό (μας σώθηκε σε λατινική γλώσσα υπό τον τίτλον:Αsclepius), ένας αρκετά μεγάλος αριθμός κομματιών που μας τα παρέδωσε ο Ιωάννης Στοβαίος, και τέλος κάποια αποσπάσματα σε παραθέματα Χριστιανών συγγραφέων.

Τα κεί­μενα κινούν το ενδιαφέρον των ανθρώπων λόγω της προέλευσης τους και των σχέσεων τους με τη σοβαρή φιλοσοφία (κατά κύριο λόγο με τον πλατωνισμό) και αφετέρου λόγω της διάδοσής τους και των επιδράσεων που άσκησαν ως μέσα στον μεσαίωνα. Πολλά στοιχεία έγιναν δεκτά στους θεοσοφικούς κύκλους. Λατινική μετάφρα­ση του Ποιμάνδρη στα 1463 με εντολή του Cosimo dei Medici: Παρίσι 1554. Μεταξύ των ερμητικών συγγραμμάτων μaς έχουν παραδοθεί και άλλες μαγικές και μυστικι­στικές πραγματείες, όπως επί παραδείγματι για τους πλανήτες, για θεραπευτικά φυτά, για φυσιο­θεραπευτικές μεθόδους και για τη μαγεία.

Συνεχίζεται…