Τα Άγνωστα Χειρόγραφα (10)

Κωδικός Πόρου: 00285-114684-1436
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24/10/11 18:02
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Τα Άγνωστα Χειρόγραφα, 00285-114684-1436
Περιγραφή:

Τα Άγνωστα Χειρόγραφα (10)

Πολλά και άγνωστα στο ευρύ κοινό τα χειρόγραφα ή τα έργα που αγνοούμε. Διαβάστε σήμερα, για παράδειγμα, τον Επικό Κύκλο, τα ελληνικά έπη που περιέγραφαν τα γεγονότα πριν και μετά από τον Τρωικό πόλεμο ή (κατά τον Πρόκλο) όλα τα γεγονότα από τη γένεση του κόσμου ως τον θάνατο του Οδυσσέα ή τι είναι η Επιτομή της Χαϊδελβέργης!..

 

Επικός κύκλος.Έτσι ονομάζονταν συνολικά Νί. (ήδη στην αρχαιότητα) τα ελληνικά έπη που πε­ριέγραφαν τα γεγονότα πριν και μετά από τον Τρωικό πόλεμο ή (κατά τον Πρόκλο) όλα τα γε­γονότα από τη γένεση του κόσμου ως τον θάνα­το του Οδυσσέα. Εύκολα αναγνωρίζεται η μεγά­λη εξάρτηση από τα ομηρικά ποιήματα, από την άλλη όμως μεριά βγαίνει από το πλαίσιο αυτό π.χ. η Τιτανομαχία, που ανήκει και αυτή στον Επικό κύκλο.

Η ονομασία «Επικός κύκλος» φαίνε­ται πως γεννήθηκε σε μεταχριστιανική εποχή, το επίθετο όμως κυκλικός χρησιμοποιήθηκε ήδη από τους αλεξανδρινούς λογίους. Για τα έπη του τρωικού μυθικού κύκλου μας μιλάει ο Πρόκλος στη Χρηστομάθεια του (μας σώθηκε στο έργο του Φωτίου· πρόβλημα παραμένει το πότε γρά­φτηκε: 2ος ή 5ος αι. μ.Χ.)· τα ίδια πάντως τα έπη - δεν υπάρχει γι αυτό καμιά αμφιβολία - δεν τα είχε πια μπροστά του ο Πρόκλος, γιαυτό και οι περιγραφές του του περιεχομένου των ακόλου­θων έργων πού και που αμφισβητήθηκαν: — Κύ­πρια (τα γεγονότα πριν από την Ιλιάδα)' Αιθιοπίς, Μικρά Ιλιάς, Ιλίου πέρσις,Νό­στοι, Τηλεγόνεια, Θεσπρωτίς (όλα αυτά σε στενή σχέση προς την Ιλιάδα). Στον θηβαϊκό μυθικό κύκλο ανήκαν: Οιδιπόδεια, Θηβαΐς, Επίγονοι. Ιστορίες για τους θεούς περιλάμβανε η Τιτανομαχία. Έξω από αυτές τις περιοχές μυθικού υλικού βρίσκονται τα ακόλου­θα έπη: Οιχαλίας άλωσις, Αλκμαιωνίς, Αργο­ναυτικά, Λαναΐς, Μινυάς, Ναυπακτικά, Φωκαΐς, Θησηίς.

Η χρονολόγηση των επών μας δημιουργεί δυσκολίες, θα ήταν όμως δικαιολογημένη η ένταξη τους ανάμεσα στο 800 και το 500 π.Χ. Άλυτο είναι και το πρόβλημα των συγγραφέων, ανάμεσα στους οποίους άρχισε από νωρίς να μνημονεύεται και ο Όμηρος, εξίσου όμως νω­ρίς άρχισαν και οι αμφισβητήσεις· για το θέμα αυτό έγιναν πολυάριθμες υποθέσεις.

Η αξία των επών αποτιμήθηκε με διάφορους τρόπους· γενικά δεν πρέπει να εί­χαν φτάσει το επίπεδο των ομηρικών ποιημά­των, για τη θεματική συμπλήρωση ή ολοκλήρω­ση των οποίων είχαν κατά κάποιον τρόπο συ­ντεθεί. Από τα έπη αυτά μας είναι γνωστά μόνο κάποια αποσπάσματα· μερικά μάλιστα από αυτά μας είναι γνωστά μόνο ως τίτλοι.

Επιτομή της Χαϊδελβέργης. Απόσπασμα από μια Ιστορία της εποχής των Διαδόχων, που ο συγγραφέας της μας είναι άγνωστος. Είναι ενδε­χόμενο να ήταν ο συγγραφέας μέσω του οποίου ο Διόδωρος ο Σικελιώτης γνώρισε το ιστορικό έργο του Ιερώνυμου του Καρδιανού. (Codex Palatinus Gr. 129 του 15ου αιώνα).

Συνεχίζεται...