Τι είπαν ότι ανακαλύφθηκε στην ελληνιστική νεκρόπολη του σημερινού Αχινού;

Κωδικός Πόρου: 00285-114398-2982
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21/08/12 20:59
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Οι Τάφοι των Προγόνων μας, 00285-114398-2982
Περιγραφή:

Άποψη της ελληνιστικής νεκρόπολης. (Copyright: ΥΠΠΟ/ΙΔ' ΕΠΚΑ)

Διαβάστε τι αποκάλυψαν οι σωστικές ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας νεκρόποληςτ ου σημερινού Αχινού , όπου έφεραν στο φως κιβωτιόσχημους και λαξευτούς θαλαμωτούς τάφους, ενώ οι τελευταίοι περιείχαν ομαδικές ή διαδοχικές ταφές – και όχι μόνο!..

Χάρτης Δήμου Εχιναίων. Ο οικισμός Αχινού του νομού Φθιώτιδας, διοικητικά ανήκει στον Δήμο Εχιναίων και έχει 850 κατοίκους (2001).

Η οικοδομική δραστηριότητα εντός του σημερινού Αχινού, ο οποίος είναι κτισμένους στα ερείπια του αρχαίου Εχίνου ή Εχινούντος επέβαλε την διενέργεια πολλών σωστικών ανασκαφών κατά τα τελευταία χρόνια.
Η έρευνα, αν και αποσπασματική από τη φύση της, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αποκάλυψη εκτεταμένων τμημάτων της αρχαίας νεκρόπολης, στη διερεύνηση πολλών οικιστικών συνόλων και τέλος στην αποσαφήνιση της πορείας της οχύρωσης της κάτω πόλης.
Οι σωστικές ανασκαφές στη νότια πλευρά του λόφου της ακρόπολης του αρχαίου Εχίνου, έφεραν στο φως λείψανα δημοσίων οικοδομημάτων, που προσδιορίζουν πιθανότατα την ύπαρξη του κέντρου της Ελληνιστικής-Ρωμαϊκής πόλης στο σημείο αυτό.
Σημαντικό εύρημα ρωμαϊκών χρόνων αποτελεί και η αποκάλυψη των λειψάνων ενός ηρώου, που καταστράφηκε από σεισμό τον 3ο αι. μ.Χ.
Οι εκσκαφές θεμελίων για την ανέγερση οικοδομών στον δυτικό χαμηλό λόφο, αλλά και στο πεδινό τμήμα στα νότια της Π.Ε.Ο Λαμίας - Βόλου, είχαν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη πολλών τμημάτων του νεκροταφείου του Εχίνου, η χρήση των οποίων ξεκινά από τον 5ο αι. π. Χ. και συνεχίζεται μέχρι τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες.

Ρωμαϊκό Ηρώο. (Copyright: ΥΠΠΟ/ΙΔ' ΕΠΚΑ)

Κατά τελευταία χρόνια, οι σωστικές ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας νεκρόπολης έφεραν στο φως κιβωτιόσχημους και λαξευτούς θαλαμωτούς τάφους. Οι τελευταίοι περιείχαν ομαδικές ή διαδοχικές ταφές.
Περισσότερες από μια διαδοχικές χρήσεις είχαν και οι κιβωτιόσχημοι τάφοι.
Η χρήση τους κλιμακώνεται από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 1ο μ.Χ. Τα κτερίσματα ήταν στην πλειονότητά τους πήλινα και γυάλινα αγγεία, ειδώλια, μεταλλικά αντικείμενα και κοσμήματα.
'Εχουν βρεθεί πολλά από τα γνωστά σχήματα αγγείων της ελληνιστικής κυρίως εποχής (μυροδοχεία, πινάκια, λάγηνοι, λυχνάρια, κλπ).
Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία ειδωλίων, που με την ποικιλία των μορφών τους και την ποιότητά τους, μαρτυρούν την λειτουργία ενός ιδιαίτερα σημαντικού εργαστηρίου κοροπλαστικής.
Από το νεκροταφείο του Εχίνου προέρχονται επίσης αξιόλογα χρυσά κοσμήματα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. Αικ. Σταμούδη, "Τα Ελληνιστικά πινάκια από τον Αχινό. ΣΤ' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική", (2000), 333.
2. Μπούγια Π., Σύνολα κεραμικών κτερισμάτων από το ελληνιστικό νεκροταφείο του Αχινού, ΣΤ' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική κεραμική., (2000).
3. Παπακωνσταντίνου Μ-Φ., Τα Ελληνιστικά Λυχνάρια του Εχίνου., Ε' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική" 2000, 333 κ. έ., (2000).
4. Παπακωνσταντίνου Μ-Φ., "ΕΧΙΝΟΣ: Ιστορικό περίγραμμα, μνημειακή τοπογραφία και αρχαιολογικά ευρήματα μιας αρχαίας θεσσαλικής πόλης στον Αχινό Φθιώτιδος." στη ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ., Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας, (2002).
5. Χρονικά των ανασκαφών στην περιοχή του Αχινού, Χρονικά των παρακάτω τόμων του Αρχαιολογικού Δελτίου: 34 (1979), 185, 35 (1980), Β, 238, 36 (1981), Β, 233, 43 (1988), Β, 213-216, 44 (1989), Β, 167, 47, (1992), Β, 190, 48 (1993), Β, 214-216, 49 (1994), Β, 313, (2000). *

--------------
* ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ