Πού βρίσκεται ο τάφος του Κραναού;

Κωδικός Πόρου: 00285-114397-3398
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21/11/12 19:01
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Οι Τάφοι των Προγόνων μας, 00285-114397-3398
Περιγραφή:

Πού βρίσκεται ο τάφος του Κραναού;

Λένε πως την εποχή της βασιλείας του έγινε ο κατα­κλυσμός του Δευκαλίωνα – κι όχι μόνο!.. Λένε επίσης πως ήταν κι αυτός μάρτυρας μαζί με τον Κέκροπα, στη φι­λονικία Αθηνάς και Ποσειδώνα για την κυριαρχία στην Αθήνα, πράγμα που σημαίνει ότι οι θεοί ήσαν κοινοί άνθρωποι, αλλά με ισχυρή εξουσία!..

Υμηττός. Στις πλαγιές του έδειχναν τον τάφο του Κραναού. Αξίζει με την ευκαιρία να αναφέρουμε, ότι τον 6ο αι. ο Πεισίστρατος, τύραννος των Αθηνών, απαλλάσσει από τη φορολογία της δεκάτης ειδικά τους εποικιστές του Υμηττού, τους κτηνοτρόφους, γεωργούς και τους υπόλοιπους χρήστες της περιοχής.Στους Ρωμαϊκούς χρόνους ο Yμηττός συνέχιζε, ως ένα βαθμό, να διατηρεί την αίγλη της ως πνευματικό, φιλοσοφικό και θρησκευτικό κέντρο!..

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΚΡΑΝΑΟΣ

Ο Κραναός ήταν όπως και ο Κέκροπας αυτόχθο­νος. ' Ηταν πλούσιος και δυνατός και συγκαταλε­γόταν στους πιο εξέχοντες Αθηναίους. Ως πιο άξιος ανάμεσα στους Αθηναίους, διαδέχτηκε στην αρχή τον Κέκροπα που δεν είχε αφήσει διά­δοχο (σ. 16). Γυναίκα του ήταν η Πεδιάδα, κόρη του Μύνητα, από τη Λακεδαίμονα, με την οποία απέκτησε τρεις κόρες: την Κρανάη, την Κραναίχμη και την Ατθίδα. Η τελευταία πέθανε όμως πριν να προφτάσει ακόμα να παντρευτεί και για να την τιμήσει ο Κραναός ονόμασε τη χώρα Ατθίδα ή Ατ­τική. Την εποχή της βασιλείας του έγινε ο κατα­κλυσμός του Δευκαλίωνα' επίσης λένε πως ήταν κι αυτός μάρτυρας μαζί με τον Κέκροπα, στη φι­λονικία Αθηνάς και Ποσειδώνα για την κυριαρχία στην Αθήνα. Ο Κραναός δεν έμεινε ωστόσο στην εξουσία ως το τέλος της ζωής του. Τον έδιωξε από το θρόνο ο Αμφικτύωνας και αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη και να ζητήσει καταφύγιο στο δήμο Λαμπτραί, στις πλαγιές του Υμηττού. Εκεί έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του και αργό­τερα έδειχναν εκεί τον τάφο του.
Οι Αθηναίοι τιμούσαν τον Κραναό ως ήρωα και ο ιερέας του προερχόταν από το γένος των Χαριδών ονομάζονταν επίσης Κραναοί από το όνομα του. Η μορφή του Κραναού φαίνεται ότι είναι πο­λύ παλαιά και συνδεδεμένη με την Αθηνά: ο ίδιος εμφανίζεται στη φιλονικία της με τον Ποσειδώνα και η θεά έχει το επίθετο «Κραναία». (Βλέπε "Ελληνική Μυθολογία", Εκδοτικής Αθηνών).

Τι αναφέρουν κι άλλοι ιστορικοί

Συμπίπτουν σε πολλά αυτά που αναφέρουν διάφοροι ιστορικοί. Ο Κραναός –όπως ήδη αναφέραμε- είναι ένας από τους πρώτους βα­σιλείς της Αττικής. Ήταν γηγενής (με την κυ­ριολεκτική σημασία του όρου) και διαδέχτηκε τον Κέκροπα. Ο γιος του Κέκροπα Ερυσίχθονας πέθανε νέος και χωρίς απογόνους, ενώ ζού­σε ακόμη ο πατέρας του. Όταν ο Κέκροπας πέ­θανε, ο Κραναός πήρε στα χέρια του την εξου­σία, γιατί τον θεωρούσαν ως τον πιο ισχυρό από τους πολίτες. Κατά τη βασιλεία του οι κάτοικοι της χώρας ονομάζονταν Κραναοί και η πόλη της Αθήνας Κρανάη. Παντρεύτηκε την Πεδιάδα, την κόρη του Σπαρτιάτη Μύνη, και απέκτησε τρεις κόρες, την Κρανάη, την Κραναίχμη και την Ατ­θίδα. Η τελευταία πέθανε ανύπαντρη και το όνο­μα της δόθηκε στην περιοχή. Από τότε η Κρα­νάη άλλαξε το όνομα της σε Αττική και αυτό το όνομα της έμεινε στη συνέχεια.
Ο Κραναός, που είχε δώσει μια από τις κόρες του σε γάμο στον Αμφικτύονα, έναν από τους γιους του Δευκαλίωνα, εξορίστηκε από το γα­μπρό του, που πήρε την εξουσία στη θέση του. Έδειχναν τον τάφο του στην Αθήνα.

ΠΗΓΕΣ:

Παυσ. 1, 2, 6. 1, 31, 3. Απολλόδ., Βιβλ. 1, 7, 2. 3, 14, 5. Πάριο Μάρμ. 1, 4 ως 7. Ευσ., Χρον. 2, 26 κ.ε. (Schoene· σ. 43 Helm). Ηρόδ. 8, 44. Στράβ. 9, 1, 18, σ. 397.