Να ελπίζουμε και πάλι στις ανασκαφές στην Αμφίπολη;

Κωδικός Πόρου: 00285-114389-6631
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 11/01/15 19:07
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Οι Τάφοι των Προγόνων μας, 00285-114389-6631
Περιγραφή:

Να ελπίζουμε και πάλι στις ανασκαφές στην Αμφίπολη;

Οι απεικονίσεις του εσωτερικού του λόφου Καστά, μέσω των ηλεκτρικών τομογραφιών, εντόπισαν αντιστατικές δομές, οι οποίες πιθανόν να είναι αρχαίες κατασκευές. Επομένως, τα σημεία, στα οποία αυτές εμφανίζονται χρειάζονται αρχαιολογική διερεύνηση, αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού!. Ας ελπίσουμε!... Έτσι κι αλλιώς «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία»!..

Στο σχήμα που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται η οριζόντια τομογραφική εικόνα, στο δεξιό τμήμα της οποίας διακρίνεται η ανωμαλία των υψηλών αντιστάσεων (φωτ. ΥΠΠΟΑ).

ΑΠΟ ένα Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού διαβάζουμε τα ακόλουθα:

«Η ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με τη συντονιστική ευθύνη του καθηγητή Γρηγ. Τσόκα, η οποία διεξάγει τη γεωφυσική διασκόπηση και τη γεωλογική χαρτογράφηση του λόφου Καστά, στην Αμφίπολη, κατασκεύασε ψηφιακό προσομοίωμα (μοντέλο) του εδάφους της εποχής, πριν από την παρέμβαση για την ανέγερση της θόλου. Από τη σύγκριση του προσομοιώματος με την σημερινή κατάσταση και την κατάσταση, πριν από τις πρόσφατες ανασκαφές, προέκυψε ότι το μεγαλύτερο μέρος του λόφου συνίσταται από φυσικούς σχηματισμούς. Το προσομοίωμα αναμένεται να γίνει πληρέστερο μετά την ενσωμάτωση στοιχείων από τις γεωτρήσεις που θα διανοιχθούν για γεωτεχνικούς σκοπούς.

Οι απεικονίσεις του εσωτερικού του λόφου, μέσω των ηλεκτρικών τομογραφιών, εντόπισαν αντιστατικές δομές, οι οποίες πιθανόν να είναι αρχαίες κατασκευές. Επομένως, τα σημεία, στα οποία αυτές εμφανίζονται χρειάζονται αρχαιολογική διερεύνηση.

Δυτικά της θόλου, και σχεδόν παράλληλα, σε οριζόντια τομή, που προέκυψε από τις τομογραφίες και απεικονίζει την κατανομή της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, εντοπίστηκε περιοχή υψηλών τιμών, η οποία πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω με ανασκαφική διερεύνηση.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η οριζόντια τομογραφική εικόνα, όπου ανατολικό της τμήμα διακρίνεται η ανωμαλία των υψηλών αντιστάσεων.»

Εν αναμονή, λοιπόν, εξελίξεων και ιδιαίτερα τις ανακοινώσεις που θα γίνουν περί της 22αν Ιανουαρίου για τα αρχαιολογικά ευρήματα στον τάφο της Αμφίπολης.