Τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος για τα Εθνικά μας Δίκαια;

Κωδικός Πόρου: 00285-112228-1968
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17/01/12 20:07
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Εθνικά Θέματα, 00285-112228-1968
Περιγραφή:

Τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος για τα Εθνικά μας Δίκαια;

"Το πειστικότερον των Εθνικών Δικαίων επιχείρημα είναι: Η ΔΥΝΑΜΙΣ"!.. Αυτά έλεγε ο ιστορικός του Έθνους μας, όπως διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο του κ. Δ. Χ. Βούκαλη: "Συνοπτκή Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία των Νεώτερης Ελλάδας" από τον εκδοτικό οίκο: Μακεδονικές Εκδόσεις!..

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ιστορία σύμφωνα με ένα δόγμα, είναι τα πρόσωπα προστιθέμενα στα γεγονότα. Στο δοκίμιο αυτό θέλω να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα έχω ακολουθήσει πιστά το δόγμα αυτό. Οπωσδήποτε ο αναγνώστης θα :.'Ληφθεί ότι δεν υπάρχει ανάλυση ή και κρίσεις στα γεγονότα. Το γεγονός αυτό δεν αποδυναμώνει την πραγματικότητα, αλλά και δεν θέτει σ' αμφιβολία αν το δοκίμιο αυτό είναι ιστορία ή όχι. Αβασάνιστα θα λέγαμε ότι υπό στενή έννοια είναι ιστορία. 0α μπορούσαμε όμως να του δώσουμε και άλλο τίτλο, όπως π.χ. "Συνοπτικό Χρονικό της Σύγχρονης Ιστορίας της Ελλάδας". Δεν δώσαμε όμως κάποιο τέτοιο τίτλο για να μην αποδυναμώσουμε τον σκοπό του δοκιμίου αυτού.
Θεωρούμε χρήσιμο, για τον αναγνώστη, ειδικότερα αν ανήκει στην σημερινή νεολαία, να μελετήσει επισταμένα την ιστορία, που είναι δυνατόν, όταν θέλει να το κάνει, μπορεί να δει την αφηρημένη ιστορία του νεοτέρου Ελληνικού κράτους περισσότερο απτή για την συνείδηση του. Αυτό θα μπορούσε να τον βοηθήσει να σταθεί ασφαλέστερα μέσα στην Ελληνική μας κοινωνία, περισσότερο της αυριανής, που σε πολλούς νέους θα μπορούσε να επιφυλάξει ο θεός το δικαίωμα να κληθούν να ηγηθούν του λαού και να καθορίσουν τις τύχες του Ελληνικού Έθνους.
Η ιστορία μπορεί να μοιάζει αφηρημένη στα μάτια μας, αλλά όπως είναι γραμμένη στο δοκίμιο αυτό δεν είναι. Στο βάθος είναι ένα άθροισμα αναρίθμητων μοιρών. Οι μοίρες αυτές δίνουν μία πορεία δηλ. την πορεία της ιστορίας μέσα στο χρόνο. Η ιστορία είναι ο μεγάλος δάσκαλος, που διδάσκει την πορεία του έθνους μέσα στο χρόνο, αλλά είναι και μεγάλη παγίδα. Είναι παγίδα, όταν δεν την βλέπουμε όπως είναι, Οταν λέμε να την δούμε όπως είναι εννοούμε να δούμε την αλήθεια. Για να κατοχυρωθεί η αλήθεια προσπάθησα να δώσω τα γεγονότα και μόνο στεγνά χωρίς κρίσεις και αναλύσεις. Δηλ. να δώσω τα ιστορικά δεδομένα. Ας συγκρίνει ο αναγνώστης το κείμενο τούτο της ιστορίας που μελετά με ανάλογα κείμενα άλλων, θα αντιληφθεί αμέσως ότι το κέρδος του είναι πάρα πολύ μεγάλο και καμία σύγκριση δεν υπάρχει με τα άλλα κείμενα.
Δίδοντας στην δημοσιότητα την παρούσα συνοπτική ιστορία είμαι πεπεισμένος ότι πράττω εθνικό έργο και καταδεικνύω τους πολύχρονους αγώνες της ανεξαρτησίας και τις μετέπειτα μέχρι σήμερα προσπάθειες ανόρθωσης του Ελληνικού κράτους και έθνους που ελπίζει και η σημερινή αλύτρωτη Ελλάδα.
Τελειώνοντας δεν παραλείπω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν να δημοσιευτεί αυτή η συνοπτική ιστορία. Ειδικότερα τους Αγ. Παπαδημητρίου, Νικ. Παπασημακόπουλο και Β. Γ. Οικονόμου που βοήθησαν στην διόρθωση των δοκιμίων και τέλος τις εκδόσεις "Ιων" που με τόση κούραση του προσωπικού και χωρίς να φείδονται κόπων ή μέσων κατάφεραν να δοθεί η ιστορία αυτή στο αναγνωστικό κοινό. Ακόμα δεν παραλείπω να ευχαριστήσω την Γ. Λαμπροπούλου γιά την μετάφραση στην Αγγλική του δοκιμίου αυτού.
Δ. Χ. ΒούκαληςΙδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα κ. Δ. Χ. Βούκαλη στον Άγγελο Π. Σακκέτο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο λαός πριν το 1828 κατεγίνετο με τη θυσία της ζωής του να καταστείλει την ωμότητα και τη θηριωδία των τυράννων του προσπαθώντας να απαλλάξει τον τόπο από αυτούς.
Η Γαλλική Επανάσταση ήταν ένα μεγάλο και νέο σημαντικό γεγονός που επηρέασε θετικά την εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης που είχε γενικότερη μορφή και περισσότερες επιπτώσεις. Αυτές ήταν κατά κάποιο τρόπο εμφανείς στα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων. Αυτά τα συμφέροντα ήλθαν να κυριαρ¬χήσουν περί το τέλος της επανάστασης ή και από την αρχή της ακόμα και δεν άφησαν όπως έγινε εμφανές ν' αναπτυχθεί το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος.
Ο φιλελευθερισμός ήταν το πολίτευμα που ονειρεύτηκαν οι αρχηγοί της επανάστασης και αργότερα μερικοί εκ των αρχηγών ή των κυβερνώντων στην ανεξάρτητη πλέον χώρα μας. Όμως, ο φιλελευθερισμός αυτός νοθεύτηκε βαθιά από τα σημαντικότερα γεγονότα του διχασμού και των εμφύλιων πολέμων. Μέσα στα στενά πλαίσια που άφηναν τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων θα έπρεπε να πολιτευτούν επιτυχώς οι αρχηγοί του κράτους Βασιλείς ή Κυβερνήτες και οι κυβερνήσεις τους. Αν αυτό έγινε ή όχι ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να το εκτιμήσει από τα γεγονότα που αναφέρονται στη συνέχεια κατά την εξιστόρηση μας.
Η πολιτεία των αρχόντων έναντι των εκάστοτε ισχυρών των Μεγάλων Δυνάμεων και ειδικότερα της Αγγλίας δείχνει κατά πόσο τα συμφέροντα του έθνους μας και τα οράματα μας ως Ελλήνων ήταν ανάλογα των περιστάσεων.
Στην ιστορία αυτή γίνεται αναφορά στα κυριότερα γεγονότα ημερολογιακά και μόνο χωρίς κρίσεις ή αναλύσεις και σχόλια και αυτό γίνεται προς αποφυγή σφαλμάτων εκ των συγκρίσεων. Ο αναγνώστης τίθεται με τη μελέτη της ιστορίας αυτής σε τέτοια θέση ώστε μόνος του αμερόληπτα να συνάγει τα συμπεράσματα του και τις κρίσεις του. Εδώ, συμπερασματικά, κάνουμε σκιαγραφία μόνο των γεγονότων ενώ οι λεπτομερείς κρίσεις κτλ. ανήκουν στην αντικειμενική ιστορία. Τα γεγονότα αυτά έπρεπε ουσιαστικά να αρχίζουν από την Καποδιστριακή περίοδο και μετά δηλ. από 1828, αλλά σκόπιμα συνδέσαμε τα γεγονότα κύρια από την Επανάσταση του 1821 και μετά διότι αποτελούν και αυτά τον κύριο κορμό ή την κυριότερη ρίζα του νεοτέρου Ελληνικού Κράτους.
Η χρησιμότητα της γνώσης της ιστορίας της νεοτέρας Ελλάδας είναι μεγάλη για κάθε Νεοέλληνα. Αλλά και περισσότερο για κάθε πολιτικό που επιβάλλεται να βλέπει πολλά χρόνια μπροστά. Και να εκτιμά με ακρίβεια αυτά που πρόκειται να συμβούν. Οπωσδήποτε οι γνώσεις της ιστορίας μας αποτελούν πολύτιμο εφόδιο γιά τον καθένα μας για την απόκτηση σπουδαίας πείρας από το παρελθόν, για την καθοδήγηση μας, για την λήψη αποφάσεων για το τι πρέπει να κάνουμε κάθε φορά και να εκτιμούμε με κάθε δυνατή ακρίβεια τις μελλοντικές εξελίξεις.
Με την ιστορία ειδικότερα:
α) μας μεταδίδεται η μεγάλη κληρονομιά του παρελθόντος
β) μας βοηθά να βρούμε την αντικειμενική αλήθεια
γ) μας βοηθά να αναλύσουμε τα περισσότερα από τα κοινωνικά φαινόμενα
δ) μας βοηθά για την λήψη αποφάσεων όταν χρειαζόμεθα να αποφασίσουμε για κάποιες κύριες πράξεις μας
ε) μπορούμε να μελετήσουμε τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις.
Το κύριον έργον μας εδώ είναι να βρούμε και να παραθέσουμε τα σπουδαία γεγονότα. Ελπίζουμε ότι τούτο έχει επιτευχθεί και έτσι ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να κερδίσει ότι του είναι απαραίτητο. Επιπλέον στο δοκίμιο αυτό μας απασχόλησε εκτενώς η ιστορική έρευνα που την παραθέτουμε σαν εξακρίβωση και ακριβή απεικόνιση των γεγονότων του παρελθόντος.
Αναφορικά με την κατανομή της ύλης φροντίσαμε να δώσουμε μία αυστηρά χρονολογική, κατά περιόδους, αφήγηση των γεγονότων. Αυτό θεωρήσαμε ότι επιβάλλεται για την συστηματική δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας των γεγονότων. ¨Εχει δοθεί έμφαση στις μεγάλες ιστορικές καμπές των γεγονότων που διαμόρφωσαν την κοινωνία μας ή πιο πολύ το Ελληνικό έθνος, της Ελληνικής επικράτειας, αλλά και της διασποράς. Προσθετικά, για κάθε περίοδο, έτος ή μήνα στην αρχή συνήθως ή καμιά φορά στο τέλος έχω τοποθετήσει μερικά γεγονότα που τα χαρακτηρίζουν. Οπωσδήποτε τα γεγονότα αυτά όσο σημαντικά και να είναι παρ' ότι δεν μπαίνουν πολλές φορές στις ημερομηνίες που έγιναν δεν αλλοιώνουν την αξία του δοκιμίου αυτού.
Η έλλειψη συγγράμματος με κάποιες λεπτομερείς χρονολογίες που να ιστορούν αυτοτελώς την νεότερη ιστορία μας με έφερε στην απόφαση να αποτολμήσω την σύνταξη του δοκιμίου που έχετε στα χέρια σας με σκοπό να συμπληρώσει την υπάρχουσα έλλειψη και ακόμα να προσθέσει κάτι επιπλέον από όσα έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα.
Η ιστορία αυτή απευθύνεται κυρίως προς την μεγάλη λαϊκή μάζα του έθνους μας και ειδικότερα προς τους νέους, επειδή η σύγχρονη ιστορία είναι ενδιαφέρουσα, αξιόλογη και άκρως διδακτική, για όλους τους τομείς της ζωής μας. Η απαρίθμηση και έκθεση των γεγονότων με χρονολογική σειρά χωρίς κριτική όπως ήδή αναφέραμε ενδείκνυται προκειμένου περί της νεοτέρας ιστορίας για να μπορέσει ο αναγνώστης να κρίνει μόνος του ανεπηρέαστα τα γεγονότα χωρίς συναισθηματισμούς και προκαταλήψεις. Δεν φιλοδοξούμε να δώσουμε απομνημονεύματα ή χρονογραφία, αλλά κάτι παραπάνω: Ειδική μορφή ιστορίας για να διδαχθούν ανεπηρέαστα οι Νεοέλληνες από τα τελευταία γεγονότα και απελευθερωμένοι να περάσουν σε μια νέα μορφή δράσης ικανή να τους δώσει καλύτερες κατευθύνσεις και άλλους ορίζοντες γνώσης. Οπωσδήποτε το βιβλίο αυτό δεν είναι λογοτεχνικό κείμενο απέχει πάρα πολύ από τον χώρο του μύθου και των ευτελών κοσμητικών επιθέτων, αλλά πολύ περισσότερο ακολουθεί την σκληρή αλήθεια και δίνονται τα πραγματικά γεγονότα με την καθαρότητα που έγιναν.
Επειδή ο λαός μας είναι ευκολοδημαγώγητος, με μάλλον ασθενή ιστορική μνήμη ειδικότερα στους σύγχρονους χρόνους, οι εμπειρίες του παρελθόντος πρέπει επίμονα να υπενθυμίζονται.
Το γεγονός που μας ώθησε να γράψουμε αυτό το ιστορικό δοκίμιο είναι ότι βλέπουμε το κενό που υπάρχει στη γνώση των νεοελλήνων όλων των γενεών που ουσιαστικά δεν διδάσκονται επαρκώς την νεότερη ιστορία. Ειδικότερα η σημερινή ζωή είναι αυτή που δείχνει την άγνοια της Πολιτικής μας ιδία ιστορίας.
Το δοκίμιο αυτό, που γράφεται χωρίς περιττές αφηγήσεις και χωρίς λεπτομέρειες, έχει γραφεί κατ' ευθείαν από τις ιστορικές πηγές και ως εκ τούτου ο αναγνώστης μπορεί να το εκτιμήσει δεόντως.
Είναι πάντως απορίας άξιον το πότε τέλος πάντων θα διδαχθεί η νεοτέρα μας ιστορία στα σχολεία μας ώστε να λείψει κατά το δυνατόν η σημερινή άγνοια.
Στο κενό της γνώσης που υπάρχει θέλουμε να συμβάλλουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπωσ¬δήποτε λαός που δεν γνωρίζει το πρόσφατο παρελθόν του δεν ενδιαφέρεται για το παρόν του, τότε το μέλλον του είναι αβέβαιο. Με το δοκίμιο αυτό εξετάζουμε την ελληνική συνείδηση, νοοτροπία και ιδεολογία.
Αναφορικά με τις συνθέσεις των κυβερνήσεων που αναφέρονται στο κείμενο κατεβλήθη η προσπάθεια να έχουν κατά το δυνατόν την ίδια μορφή.
Σ' αυτές, δεν περιλαμβάνονται οι υφυπουργοί εκτός μόνο από εξαιρετικές περιπτώσεις. Επίσης δεν αναφέρονται οι ανασχηματισμοί (ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χαρακτηρίζονται) των κυβερνήσεων. Αυτό επειδή είτε υπάρχει σταθερότητα ή όχι, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει συνέχεια στο πρόσωπο του αρχηγού (πρωθυπουργού) του κόμματος, που η συμβολή του είναι καθοριστική στη χάραξη της πολιτικής, ενώ οι υπουργοί δεν παίζουν ουσιαστικά κανένα ρόλο. Αυτοί δοκιμάζονται απλώς στο τι μπορούν να προσφέρουν ή να τους δοθεί κάποια ευκαιρία.
Βέβαια, ίσως, το έργο αυτό επειδή είναι εκτεταμένο, ενδέχεται να έχει ατέλειες και αρκετές ελλείψεις. Ευελπιστούμε ότι σε μελλοντική έκδοση να συμπεριλάβουμε κάθε εύλογη και σωστή υπόδειξη για παραλεί¬ψεις μας ή διορθώσεις.
Τέλος, εύχομαι όπως άλλοι, ίσως ειδικότεροι στην έρευνα και επιδεξιώτεροι από εμένα, να παράγουν στο μέλλον παρόμοιον έργον εκτενέστερον και τελειότερον του παρόντος.
Έτσι γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι ο σκοπός που γράφεται το δοκίμιο αυτό είναι να χρησιμοποιηθεί από ευρύτατο κοινό προς ενημέρωση του, σαν τύπος κοινής πληροφορικής εφημερίδας και όχι σαν επιστημονικό σύγγραμμα.