Τι αναφέρει ο Georg Ostrogorsky για τις σχέσεις Ελληνισμού και Βυζαντίου; (4)

Κωδικός Πόρου: 00285-111959-5520
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13/04/14 23:38
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βυζαντινή Αυτοκρατορία!.., 00285-111959-5520
Περιγραφή:

Τι αναφέρει ο Georg Ostrogorsky για τις σχέσεις Ελληνισμού και Βυζαντίου; (4)

«Ο φιλέλληνας George Finlay (1799-1875), που ήταν παιδικός φίλος του Βύρωνα, στο εκτεταμένο έργο του για την ιστορία του Ελληνισμού, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη βυζαντινή περίοδο. Η πολύχρονη εργασία του συγκεντρώθηκε στο επτάτομο έργο του, που πραγματεύεται το απέραντο χρονικό διάστημα από το 146 π.Χ. ως και το έτος 1864…». Διαβάστε ορισμένα αποσπάσματα από το περισπούδαστο έργο του Georg Ostrogorsky: «Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους»!..

«… Όπως είναι γνωστό, το έργο του Gibbon με την εντυπωσιακή αφηγηματική του ποιότητα επηρέασε πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστημα τα πνεύματα και παρέλυσε το ζήλο για την έρευνα του Βυζαντίου ένα ολόκληρο σχεδόν αιώνα. Ακόμη και σήμερα πολλοί ερευνητές βλέπουν τη θρησκευτική ζωή του Βυζαντίου με τις διόπτρες του Gibbon. Φυσικά οι βυζαντινές σπουδές δεν σταμάτησαν και τότε ολότελα. Ο Joh. Albert Fabricius με το έργο του Bibliotheca graeca δημιούργησε ένα αναντικατάστατο βοήθημα της ιστορίας της βυζαντινής φιλολογίας (14 τόμοι, Hamburg 1705-1728, επανέκδοση σε 12 τόμους, 1790-1809). Η ευτυχής ανακάλυψη του βιβλίου «Περί βασιλείου τάξεως» σε ένα χειρόγραφο της Λειψίας και ο υπομνηματισμός του από τον Johannes Jacob Reiske (1716-74) είναι οπωσδήποτε ένα από τα σημαντικώτερα γεγονότα στην ιστορία της Βυζαντινολογίας. Ωστόσο το υπόμνημα του έξοχου αυτού ελληνιστή και αραβολόγου έμεινε ανέκδοτο για πολλές δεκαετίες, πράγμα που είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο της εποχής εκείνης. Σημαντική ώθηση στις βυζαντινές σπουδές έδωσε η έκδοση του Λέοντος του Διακόνου από τον Κ.Β. Hase (1819), που έκλεισε τη σειρά των βυζαντινών ιστορικών του παρισινού Corpus. Λίγο αργότερα, το 1828, ο Niebuhr, με την έκδοση του Αγαθίου, εγκαινίασε το Corpus scriptorum historiae byzantinae της Βόννης. Για έναν ερευνητή σαν τον Niebuhr οι τρέχουσες προκαταλήψεις και η γενική αδιαφορία δεν στάθηκαν ικανές να μειώσουν την ιστορική σημασία του Βυζαντίου. Το Corpus της Βόννης, αν και είναι στο μεγαλύτερο μέρος του ανατύπωση του Corpus του Λούβρου, είναι πάντως πληρέστερο και πιο εύχρηστο, και έτσι η αξία του είναι αναμφισβήτητα μεγάλη.

Στο διάστημα αυτό κάποια πρόοδος σημειώθηκε και στην έρευνα της ιστορίας του Βυζαντίου. Ο φιλέλληνας George Finlay (1799-1875), που ήταν παιδικός φίλος του Βύρωνα, στο εκτεταμένο έργο του για την ιστορία του Ελληνισμού, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη βυζαντινή περίοδο. Η πολύχρονη εργασία του συγκεντρώθηκε στο επτάτομο έργο του, που πραγματεύεται το απέραντο χρονικό διάστημα από το 146 π.Χ. ως και το έτος 1864: A History of Greece from the Conquest by the Romans to the Present Time (London 1877). Στη Γαλλία κυκλοφόρησαν οι μονογραφίες του V. Parisot για τον Ιωάννη Καντακουζηνό (1845) και του Berger de Xivrey για το Μανουήλ Β' (1853), που και σήμερα ακόμη διατηρούν την αξία τους. Από τα έργα που δημοσιεύθηκαν στη Γερμανία αξίζουν να μνημονευθούν οι μελέτες και οι κριτικές του G.L.F. Tafel (1787-1860) και του G.M. Thomas 1817-87), τα έργα του πνευματώδους J. Ph. Fallmerayer (1790-1861) και ιδιαίτερα του Karl Hopf (1832-73). Ο τελευταίος έγραψε την Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit (Ersch und Gruber, Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste 85/86, 1867-1868), που στηρίχθηκε στην κοπιαστική έρευνα των πηγών και τη διεξοδική διερεύνηση των αρχείων, και έτσι έχει ως σήμερα μεγάλη αξία ως συλλογή υλικού και σπουδαίο βοήθημα, ιδιαίτερα για την περίοδο της Φραγκοκρατίας και των Παλαιολόγων, παρόλο που είναι πολύ δύσχρηστο, γιατί είναι
παράξενος ο τρόπος που αφηγείται τα γεγονότα, και παρόλο που σήμερα πια γνωρίζουμε ότι πολλές πληροφορίες του δεν είναι αξιόπιστες. (…)» (*)

==========
(*)Georg Ostrogorsky :Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, Τόμοι: Α'+Β'+Γ'
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 1978
Τίτλος πρωτοτύπου: GESCHICHTE DES BYZANTINISCHEN STAATES
Μετάφραση: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Επιστημονική εποπτεία: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΧΡΥΣΟΣ
Επιμέλεια δημοσίευσης έργου 24grammata.com
Χάρτης: http://users.sch.gr. Το βιβλίο που βλέπουμε στο άρθρο αυτό είναι από τις Εκδόσεις Πατάκη.