Τι ήταν – άραγε- ο Αγαθαρχίδης ο Κνίδιος;

Κωδικός Πόρου: 00285-111819-148
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 11/04/11 19:23
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αρχαία Ελλάδα, 00285-111819-148
Περιγραφή:

Τι ήταν – άραγε- ο Αγαθαρχίδης ο Κνίδιος;

Μπορεί το όνομά του στη σύγχρονη εποχή και με τα δικά μας αισθητικά ή γλωσσικά κριτήρια να μην είναι τόσο … «εύηχο», όμως ο άνθρωπος αυτός υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς της εποχής του, ενώ ο Πατριάρχης Φώτιος αλίευε από το έργο του «Περί της Ερυθράς Θαλάσσης» εκτεταμένα απανθίσματα με λεπτομερείς περιγραφές ακτών – και όχι μόνο!..


Το άγαλμα της θεάς Δήμητρας στην Κνίδο, πατρίδα του Αγαθαρχίδη.

Ο Αγαθαρχίδης, ως γνωστόν, ήταν από την Κνίδο (αυτός κι ο λόγος που λεγόταν Κνίδιος). 'Ηταν ιστορικός και γεωγράφος του 2ου αι. π.Χ., ενώ για ένα διάστημα υπήρξε προσωπικός γραμματέας του Ηρακλείδη του Λέμβου στην Αλεξάνδρεια. Από το κύριο έργο του (Ιστορικά) έχουμε μόνο αποσπάσματα: 49 βιβλία περιλάμβαναν ευρωπαϊκή ιστορία, ενώ άλλα 10 βιβλία περιείχαν την ασιατική ιστορία της εποχής των διαδόχων του Μεγάλου Αλέξανδρου!
Σε καλύτερη κατάσταση μάς έχει σωθεί το έργο του «Περί της ερυθράς θαλάσσης» (= για τον Περσικό κόλπο και τον Ινδικό ωκεανό) σε 5 βιβλία! Μάλιστα ο Πατριάρχης Φώτιος έκανε από αυτό το έργο εκτεταμένα απανθίσματα με λεπτομερείς περιγραφές ακτών. Μεταξύ των άλλων έργων του, που οι τίτλοι τους μας παραδόθηκαν εν μέρει, βρίσκονταν μια επιτομή της Αύδης του Αντίμαχου του Κολοφωνίου, καθώς και λογοτεχνικές, ιστορικές και φιλοσοφικές πραγματείες (π.χ. για θαυμαστές διηγήσεις και για κλιματολογικά θέματα)!..
Λένε πως ως Περιπατητικός ο Αγαθαρχίδης πήρε κριτική θέση απέναντι στους παραδεδομένους μύθους, ενώ στο επίπεδο του ύφους είχε ως πρότυπό του τον Θουκυδίδη και πολέμησε με πάθος τον ασιανισμό.
Tα έργα του Αγαθαρχίδη είχαν σαφή χαρακτηριστικά εκτεταμένης συμπιληματικής δουλειάς πάνω σε παλαιότερους συγγραφείς. Tα χρησιμοποίησαν ο Διόδωρος και ο Αρτεμίδωρος ο Εφέσιος. (1)

Υπάρχει και ένα δεύτερο πρόσωπο, ο Αγαθαρχίδης από τη Σάμο(Σάμιος). Ήταν ιστορικός, και μνημονεύεται ως συγγραφέας μιας περσικής ιστορίας σύμφωνα με τα λιγοστά βιβλιογραφικά στοιχεία που έχουμε (2).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

(1). Ε: Ιστορ. αποσπ.: FGrH• γεωγρ. αποσπ.: GGM.
Μ: D. Woelk, Uber das Rote Meer, διδ. διατρ. 1966 (με σχόλια). Β: Η. Leopoldi, De Α. Cnidio, διδ. διατρ. 1892• Ο. Immisch, SB Heidelb. 1919.
(2) Ε: FGrH.