Ποιος αρχαίος έγραφε προφητικές ... ερωτικές ιστο­ρίες με δυσάρεστο τέλος;

Κωδικός Πόρου: 00285-111663-8294
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 27/02/16 22:02
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αρχαία Ελλάδα, 00285-111663-8294
Περιγραφή:

Ποιος αρχαίος έγραφε προφητικές ... ερωτικές ιστο­ρίες με δυσάρεστο τέλος;

Άνθρωπος με πολύπλευρη λογοτεχνική δραστηριότητα, ο συγγραφέας αυτός κέρδισε πολύ μεγάλη φήμη με τις τραγωδίες του και αργότερα τον κατέταξαν στην Πλειάδα, ένα είδος Κανόνα των Ελλήνων τραγικών ποιητών - κι όμως μας σώθηκε μόνο ένας τίτλος (Άστραγαλισταί, «Οι παίχτες με τα ζάρια», μια νεανική ιστορία του Πάτροκλου). Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..

ΕΙΝΑΙ αλήθεια ότι ο Αλέξανδρος ο Αιτωλός ήταν ένας τραγικός ποιητής. Γεννήθηκε γύρω στο 315 π.Χ. στην Πλευρώνα (Αιτωλία). Ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος του ανέ­θεσε, γύρω στα 285-283, το έργο της κατάταξης των τραγωδιών και των σατυρικών δραμάτων που φυλάσσονταν στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάν­δρειας. Το 276 τον κάλεσε ο Αντίγονος ο Γονατάς, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, στην αυλή του στην Πέλλα, όπου ήδη βρισκόταν και ο Άρατος από τους Σόλους. Άνθρωπος με πολύπλευρη λο­γοτεχνική δραστηριότητα ο Αλέξανδρος ο Αιτωλός κέρδισε πολύ με­γάλη φήμη με τις τραγωδίες του και αργότερα τον κατέταξαν στην Πλειάδα, ένα είδος Κανόνα των Ελλήνων τραγικών ποιητών - κι όμως μας σώθηκε μόνο ένας τίτλος (Άστραγαλισταί, «Οι παίχτες με τα ζάρια», μια νεανική ιστορία του Πάτροκλου). Από δύο ελεγείες του μας σώθηκαν κάτι αποσπάσματα: Απόλλων (ερωτικές ιστο­ρίες με δυσάρεστο τέλος: τις διηγείται, ως προ­φητείες, ο ίδιος ο θεός) και Μούσαι (γραμματο­λογικά για διάφορους ποιητές, ανάμεσα στα άλ­λα μια αξιολόγηση του έργου του Ευριπίδη). Υπήρχαν επίσης επύλλιά του (Αλιεύς, παρμένο από τον μύθο του Γλαύκου, Κίρκα ή Κρίκα), ένα διδακτικό ποίημα για τα άστρα (Φαινόμενα, μάλλον κατά το πρότυπο του Άρατου), επιγράμ­ματα και ιωνικά τραγούδια.