Ποια ήταν η πραγματική εικόνα της Ακαδημίας Πλάτωνος;

Κωδικός Πόρου: 00285-111757-3428
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28/11/12 20:10
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αρχαία Ελλάδα, 00285-111757-3428
Περιγραφή:

Ποια ήταν η πραγματική εικόνα της Ακαδημίας Πλάτωνος;

Αποδεδειγμένα πλέον υπάρχουν επιστημονικές μελέτες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημιακού Αθηνών, για τεκμήρια και ιστορικές μαρτυρίες για την Ακαδημία Πλάτωνος! Διαβάστε το κείμενο να δείτε τι ήταν η Ακαδημία (ή Ακαδήμεια) και τι αναφέρει σήμερα το περιοδικό «Αρχαιολογία»!..

Τι ήταν η Ακαδημία ή Ακαδήμεια

Η ακαδημία (ή Ακαδήμεια) ήταν ένα προάστιο της αρχαίας Αθήνας, στον έξω Κεραμεικό, κοντά στην όχθη του Κηφισού στα νότια του Ιππίου Κολωνού (1). Το όνομά του το πήρε από τον πρώτο του οικιστή, τον ήρωα Ακάδημο (ή Εκάδημο). Η Ακαδημία ήταν ιερό άλσος, που το τείχισε τον 6ο αι. π.Χ. ο γιος του Πεισίστρατου Ίππαρχος. Πιστεύουν μάλιστα πως εκείνος ίδρυσε εκεί το περίφημο Γυμνάσιο, το μόνο από τα τρία έξω από την πόλη Γυμνάσια (τα δύο άλλα ήταν του Λυκείου και του Κυνοσάργους), που έχει εξακριβωθεί η θέση του. Προς την Ακαδημία οδηγούσε ο έξω δρόμος, όπου είχε καθιερωθεί να γίνεται ο αγώνας της λαμπαδηδρομίας, προς τιμήν των νεκρών. Ο δρόμος αυτός άρχιζε από το Δίπυλο, όπου έχει εξακριβωθεί ότι το πλάτος του έφτανε τα 38 μ. σε απόσταση 300 μ., έως το ιερό της Αρίστης και Καλλίστης. Εκεί έφτανε και το Δημόσιον Σήμα. Σύμφωνα με τις μελέτες των αρχαιολόγων, ο δρόμος έφτανε έως τη συμβολή των οδών Πλάτωνος, Κρατύλου και Βασιλικών, απ’ όπου και περνούσε ο περίβολος της Ακαδημίας (ένα του τμήμα έχει βρεθεί νοτιότερα, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα). Αποκαλύφθηκε επίσης όρος της Ακαδημίας (δηλαδή λίθινο ορόσημο), στη συμβολή των οδών Αίμονος και Τριπόλεως. Τα θεμέλια μεταγενέστερου κτιρίου, που είχαν ανακαλυφθεί στις παλαιότερες ανασκαφές, είχαν ταυτιστεί με το Γυμνάσιο της Ακαδημίας (πράγμα αβέβαιο). Ο τοίχος όμως με πωρόλιθους, που είχε αποκαλυφθεί στη γωνία των οδών Αίμονος και Τριπόλεως απέκτησε, μετά την ανακάλυψη του όρου, τεράστια σημασία για τον τοπογραφικό προσδιορισμό της Ακαδημίας

Κοντά στο Γυμνάσιο της Ακαδημίας, όπου οι έφηβοι εκτός από τη στρατιωτική εκπαίδευση και την αθλητική άσκηση παρακολουθούσαν και διάφορα ανώτερα μαθήματα (τα Γυμνάσια εξελίχθηκαν σε σπουδαία πνευματικά κέντρα), ίδρυσε ο Πλάτων το 387 π.Χ. τη σχολή του, που ονομάστηκε και αυτή από τη θέση της Ακαδημία (ο Αριστοτέλης θα εγκαταστήσει αργότερα τη δική του στο Λύκειον). Εκεί δεν καλλιεργούσαν μόνο τον φιλοσοφικό λόγο, αλλά και την επιστήμη γενικότερα, προς την οποία άλλωστε οι τελευταίοι πλατωνικοί διάλογοι –και κυρίως ο Τίμαιος– τόσο φυσικά τον συνδέουν. Ενδεικτική είναι η επιγραφή που λέγεται πως είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της Ακαδημίας του Πλάτωνος: «Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω». Το διδακτήριο αυτό και κέντρο ερευνών που ίδρυσε ο Πλάτων διατηρήθηκε και εξασφάλισε επί περίπου δέκα αιώνες (4ος π.Χ. – 6ος μ.Χ.) τη διδασκαλία των πλατωνικών θεωριών. Το σύνολο των μετά τον Πλάτωνα εκπροσώπων του ιδρύματος ονομάστηκε επίσης Ακαδημία,

Από άποψη όχι ειδικά φιλοσοφική, η Ακαδημία αποτέλεσε υπόδειγμα κανονικού και μόνιμου εκπαιδευτικού οργανισμού, ο οποίος με την ανθρωπιστικού χαρακτήρα διδασκαλία που γινόταν εκεί κατέληξε να αντιπροσωπεύει, κατά τρόπο τυπικό, μια σημαντική όψη της πολιτιστικής και κοινωνικής πλευράς της αρχαιότητας (2).

Η Ακαδημία Πλάτωνος, πνευματικό κέντρο της Αθήνας στην Αρχαιότητα.

Τεκμήρια και ιστορικές μαρτυρίες για την Ακαδημία Πλάτωνος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διακεκριμένοι επιστήμονες από τους χώρους της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της ιστορίας των επιστημών, αλλά και της αρχαιολογίας, προερχόμενοι από σημαντικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής, θα συγκεντρωθούν για να εξετάσουν και να συζητήσουν τις σωζόμενες ιστορικές μαρτυρίες σχετικά με την Ακαδημία Πλάτωνος, προσπαθώντας να ανασυστήσουν την εικόνα ενός από τα παλαιότερα και περισσότερο φημισμένα κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης στην αρχαία Αθήνα.
Όλα αυτά στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Ακαδημία Πλάτωνος: Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες» που διοργανώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τις 12 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2012.
Η Ακαδημία Πλάτωνος υπήρξε ένα από τα παλαιότερα και πλέον φημισμένα κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης στην αρχαία Αθήνα. Η δραστηριότητά της διήρκεσε για τουλάχιστον τρεις αιώνες (387-86 π.Χ.) και η επίδραση που άσκησε στη σύγχρονη και τη μεταγενέστερη φιλοσοφική και επιστημονική έρευνα είναι πολύ μεγάλη. Ωστόσο, ώς τις μέρες μας η ιστορική της πορεία δεν έχει μελετηθεί κατά συστηματικό τρόπο σε όλες τις ποικίλες της διαστάσεις.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να ανοίξει τον δρόμο για μια συνθετική θεώρηση που να παρουσιάζει όλες τις υπάρχουσες μαρτυρίες σχετικά με τον ακριβή χαρακτήρα, την οργανωτική δομή και την ιστορική σημασία της σχολής, αλλά και με τις φιλοσοφικές εξελίξεις που συντελέστηκαν στους κόλπους της, έτσι ώστε να προκύψει η δυνατότητα για μια επαρκή αποτίμηση της επίδρασης την οποία είχε η Ακαδημία τόσο στον άμεσο όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό και πνευματικό της περίγυρο. … (3)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ιστορικό και Δημοσιογραφικό Αρχείο γράφοντος
2. Εγκυκλοπαίδεια «δομή»
2. Από Archaeology newsroom - Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012