Ποιος σοφιστής και ρητοροδιδάσκαλος είχε ξεπεράσει την εποχή του;

Κωδικός Πόρου: 00285-111556-1628
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24/11/11 18:09
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αποκαλύψεις, 00285-111556-1628
Περιγραφή:

Ποιος σοφιστής και ρητοροδιδάσκαλος είχε ξεπεράσει την εποχή του;

Διαβάστε ποιος είναι ο αρχαίος σοφιστής και ρητοροδιδάσκαλος, ο οποίος σε ένα λόγο του υπερασπίζεται την ελευθερία και την ισότητα όλων των ανθρώπων στηριγμένος στο φυσικό δίκαιο ξεπερνώντας κατά πολύ την εποχή του!..

(Από το έργο: "Η Μικρασία των Ελλήνων" του κ. Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, Καθηγητή της Ιστορίας της Επιστήμης).

Ο Αλκιδάμας από την Ελαία (Μ. Ασία: Ελαΐτης), ήταν ένας σοφιστής και ρητοροδιδάσκαλος του 4ου αι. π.Χ., μαθητής του Γοργία από τους Λεοντίνους· αργότερα ως δάσκαλος και ο ίδιος της ρη­τορικής στην Αθήνα προσπάθησε να διαφυλάξει πιστά τη διαμορφωμένη από τον δάσκαλο του ρητορική τεχνική και να την τελειοποιήσει συ­μπληρώνοντας την. Έτσι έδωσε ιδιαίτερη ση­μασία στην προπαρασκευή των μαθητών του με πρακτική εξάσκηση, δούλεψε με επιμονή πάνω στη δομή ενός ρητορικού λόγου και στη διαίρε­ση του σε μέρη, άφησε όμως όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, που ο ρήτορας έπρεπε να τον χρησιμοποιεί στην κατάλληλη στιγμή· στην πραγματικότητα με τον τρόπο αυτό ο Αλκιδάμας απέθετε την επίδραση ενός ρητορικού λόγου ολωσδιόλου στην εντύπωση της στιγμής.

Με τη μέθοδο αυτή ο Αλκιδάμας συνέχιζε τη διδασκαλία του Γοργία, την ίδια όμως στιγμή οδηγούνταν σε μια όλο και πιο σφοδρή αντίθε­ση προς τον Ισοκράτη, εναντίον της επαγγελμα­τικής δραστηριότητας του οποίου έκανε επίσης σφοδρή επίθεση· ένα εριστικό έργο με τον τίτλο «Περί των τους γραπτούς λόγους γραφόντων ή περί σοφιστών» στρέφεται εναντίον του Ισοκρά­τη και άλλων «που επεξεργάζονται τους λόγους τους γραπτώς». Στον Μεσσηνιακό λόγο του ο Αλκιδάμας υπερασπίζεται, ξεπερνώντας κατά πολύ την εποχή του, την ελευθερία και την ισότητα όλων των ανθρώπων στηριγμένος στο φυσικό δίκαιο. Μια κατηγορία με τον τίτλο «Οδυσσεύς» ασφαλώς δεν είναι γνήσιο έργο του.

Το πιο ενδιαφέρον έργο του φαίνεται πως ήταν το «Μουσείον» (μας σώθηκαν αποσπάσματα), που στο ποικίλο περιε­χόμενο του ανήκε και ο «Αγών Ομήρου και Ησιόδου» · το κομμάτι αυτό, όπως και άλλα ανά­λογου ανεκδοτολογικού περιεχομένου χρησί­μευαν ακριβώς σ' αυτό, να παρουσιάσουν στον αναγνώστη με τρόπο σαφή και παραστατικό την τέχνη του αυτοσχεδιασμού. Το «Μουσείον» ως συλλογή υλικού χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό αργότερα. Ο Αριστοτέλης πήρε από τους ρητορικούς λόγους του Α. σχεδόν όλα τα παρα­δείγματα του, προκειμένου να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά του γοργίειου ύφους.

Αποφθέγματα Αλκιδάμαντα:

--«Ο Θεός όλους τους ανθρώπους τους έπλασε ελεύθερους. Κανένα δεν έκανε σκλάβο η φύση.»
‘’«Όλα τα αγαθά και καλά και σπάνια είναι και δύσκολα, και με πολλούς κόπους γίνονται συνήθως. Τα δε ταπεινά και κακά, με μεγάλη ευκολία αποκτώνται.»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Ε: AS- OrAtt.
Μ: Δ. Δημητριάδη (Περί των τους γραπτούς...), 1987. Β: G. Walberer, Isokrates und Α., διδ. διατρ. Αμ­βούργο 1938· Ε. Vogt (Rh. M. 102, 1959).