Ώστε ο Αγαθίας ο σχολαστικός είχε επηρεαστεί από τον χριστιανισμό;

Κωδικός Πόρου: 00285-111650-185
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18/04/11 19:15
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αποκαλύψεις, 00285-111650-185
Περιγραφή:

Ώστε ο Αγαθίας ο σχολαστικός είχε επηρεαστεί από τον χριστιανισμό; 

Διαβάστε πώς ένας αρχαίος πρόγονός μας, ο Αγαθίας από τη Μυρίνη, γνωστός για τα επιτύμ­βια, σκωπτικά και ερωτικά επιγράμματά του, μεταξύ των αφιερωματικών επιγραμμάτων του υπάρχουν και επιγράμματα με χριστιανική επίδραση!

Ένα από τα βιβλία, που έχουν γραφτεί κατά καιρούς για τον Αγαθία τον Μυριναίο.

ΟΠΩΣ είναι γνωστό, ο Αγαθίας  από τη Μυρίνη (Μ. Ασία: Μυριναίος), ο λεγόμενος σχολαστικός, ήταν ιστορικός και ποιητής (± 536-582 μ.Χ.). Ύστερα από τις νο­μικές σπουδές του έζησε ως δικηγόρος στην Κωνσταντινούπολη. Έγραψε (εκτός από τις χα­μένες ερωτικές ιστορίες του, τα Λαφνιακά) πο­λυάριθμα επιγράμματα, που τα περιέλαβε, μαζί με άλλα σύγχρονα και παλιότερα, σε έναν μεγά­λο, οργανωμένο κατά θέματα, Κύκλον (επιτύμ­βια, σκωπτικά, ερωτικά επιγράμματα· μεταξύ των αφιερωματικών επιγραμμάτων υπάρχουν και επιγράμματα με χριστιανική επίδραση). Με την ίδια αρχή κατάάταξης δημιούργησε γύρω στα 900 ο Κωνσταντίνος Κεφάλας τη δική του συλ­λογή επιγραμμάτων, στην οποία συμπεριέλαβε περίπου 100 ποιήματα του Αγαθία (Παλατινή Αν­θολογία).

Όλα αυτά, χάρη στην κομψότητα της στι­χουργίας και την εκφραστική τους δύναμη, ανή­καν στα καλύτερα ποιητικά δημιουργήματα της εποχής τους.

Το ιστορικό έργο του Αγαθία σε 5 βι­βλία (Περί της Ιουστινιανού βασιλείας) κάλυπτε τα έτη 522-558 (δεν ολοκληρώθηκε) και αποτε­λούσε συνέχεια του έργου του Προκόπιου. Ο Αγαθίας στηρίχθηκε σε πληροφορίες αυτόπτων μαρτύ­ρων και σε περσικά Χρονικά, του λείπει όμως η ικανότητα να βλέπει με κριτικό μάτι από απόσταση τα πράγματα. Το πλούσιο σε εικόνες ποι­ητικό του ύφος ήταν προσανατολισμένο - αρχαιότροπα - προς τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Ε: Επιγράμμ.: AnthGr.· ιστορ. 8pya:HGM- R. Key-dell, 1967- S. Costanza, Messina 1969· J. D. C. Frendo, Berlin 1975 (με αγγλ. μτφ.).

Β: Ο. Veh, Der Gesch.schreiber Α. ν. Μ, (Jahresber. Gymn. Bayreuth), 1953' A. Cameron, Α., Οξφ. 1970. 

Βυζάντιος ανώνυμος
(S. Vitale, Ravenna, ca. 550)