Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος!..

Κωδικός Πόρου: 00285-117430-176
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17/04/11 13:24
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Το Σχόλιο της Ημέρας, 00285-117430-176
Περιγραφή:

Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος!..

Από σήμερα κιόλας, Κυριακή των Βαΐων, στις Εκκλησίες μας θα ψάλλονται οι Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος, αρχής γινομένης με την Ακολουθία του Νυμφίου. Άρχονται δηλαδή τα Άγια Πάθη του Σωτήρος μέσα στα ίδια τα Πάθη του ελληνικού λαού!..

Επί πώλον όνου καθήμενος!..…

Ποιος δεν θυμάται τα βιβλικά μας κείμενα!.. Τα βιβλικά μας χωρία!.. Μια μέρα μετά την ανάσταση του Λαζάρου που εορτάζαμε χθες!..

«Τή επαύριον ο όχλος πολύς ο ελθών εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, 13 έλαβον τα βάϊα των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτώ, και εκραύγαζον· Ωσαννά· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς τού Ισραήλ. 14 ευρών δε ο Ιησούς ονάριον εκάθισεν επ' αυτό, καθώς εστι γεγραμμένον· 15 Μη φοβού, θύγατερ Σιών· ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πώλον όνου. 16 Ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι μαθηταί αυτού το πρώτον, αλλ' ότε εδοξάσθη ο Ιησούς, τότε εμνήσθησαν ότι ταύτα ήν επ' αυτώ γεγραμμένα, και ταύτα εποίησαν αυτώ. 17 Εμαρτύρει ούν ο όχλος ο ών μετ' αυτού ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ τού μνημείου και ήγειρεν αυτόν εκ νεκρών. 18 διά τούτο και υπήντησεν αυτώ ο όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποιηκέναι το σημείον. 19 οι ούν Φαρισαίοι είπον προς εαυτούς· Θεωρείτε ότι ουκ ωφελείτε ουδέν; ίδε ο κόσμος οπίσω αυτού απήλθεν.» (Ιω.12, 12-19)

Σίγουρα οι Έλληνες, διαβάζοντας το παραπάνω εδάφιο, ο νους τους ανατρέχει στη δική τους θριαμβική πορεία, που έκανε ένα λαό να οδηγηθεί από τα ερείπια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τις στάχτες ενός Εμφυλίου πολέμου, στους κλάδους βαΐων μιας μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης και αμέσως μετά στον ακάνθινο στέφανο του μαρτυρίου, που μας φόρεσαν οι κάθε λογής κύριοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου – και όχι μόνον!..

Και δεν μας έφταναν τα όσα δοκιμάζουμε και βιώνουμε σαν λαός με όλα αυτά τα σκληρά και απάνθρωπα μέτρα, που μας επέβαλαν οι κατ’ ευφημισμόν «Μεγάλοι» της Ευρώπης και της Αμερικής.…

Έχουμε και τους κάθε λογής κυρίους, που φόρεσαν το μαύρο κοστούμι και μας έρχονται σαν τελετάρχες γραφείων κηδειών για να μας οδηγήσουν εκεί που επιθυμούν: «εν τόπω φωτεινώ, εν τόπω χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός»!.. Τα «κοράκια», που λέει ο Λάκης Λαζόπουλος!..

Είναι τα κοράκια εκείνα, τα ψοφίμια, που λέει ο λαός, τα οποία μαζεύονται και κράζουν όλα μαζί όπου δουν ή διαπιστώσουν ένα πτώμα έτοιμα να ορμήξουν κατά πάνω του!

Κι όλα αυτά καθήμενοι όχι επί πώλον όνου, όπως Χριστός, αλλά στις κάθε λογής αεράτες κούρσες τους, τις μερσεντές τους και τα κότερά τους κλπ., για να απολαμβάνουν το θέαμα από την καταλήστευση και λεηλάτηση του ελληνικού λαού!..

Αλλά ό,τι και να κάνουν κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός θα ξυπνήσει . Κι όταν ξυπνήσει θα γίνει αυτό που έγραψε ο Κώστας Βάρναλης στη «Μπαλάντα του κυρ Μέντιου»:

«Άιντε θύμα, Άιντε ψώνιο,
Άιντε Σύμβολον αιώνιο!
Aν ξυπνήσεις, μονομιάς
θά ρθει ανάποδα ο ντουνιάς.

Kοίτα! Oι άλλοι έχουν κινήσει
κι έχ' η πλάση κοκκινήσει
κι άλλος ήλιος έχει βγει
σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη»!..

Καλό Μεγαλοβδόμαδο!.. 

Με σεβασμό και τιμή

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ
Κυριακή, 17 Απριλίου 2011