Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον!..

Κωδικός Πόρου: 00285-117425-203
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22/04/11 13:48
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Το Σχόλιο της Ημέρας, 00285-117425-203
Περιγραφή:

Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον!..

«Ιησούς ούν ειδώς πάντα τα ερχόμενα επ' αυτόν, εξελθών είπεν αυτοίς· Τίνα ζητείτε; Απεκρίθησαν αυτώ· Ιησούν τον Ναζωραίον. λέγει αυτοίς ο Ιησούς· Εγώ ειμι. ειστήκει δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν μετ' αυτών. Ως ούν είπεν αυτοίς ότι εγώ ειμι, απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμαί. Πάλιν ούν αυτούς επηρώτησε· Τίνα ζητείτε; οι δε είπον· Ιησούν τον Ναζωραίον. Απεκρίθη Ιησούς· Είπον υμίν ότι εγώ ειμι· ει ούν εμέ ζητείτε, άφετε τούτους υπάγειν» (Ιω.18,4-8).  

Η προλείανση του εδάφους υπό των Αρχαίων Ελλήνων για την Έλευση του Ιησού Χριστού στη γη ήταν ένα θεϊκό σχέδιο κι αυτό φαίνεται από χιλιάδες φιλοσοφικά κείμενα και εικόνες!.. Επάνω αριστερά ο Ορφεύς εσταυρωμένος και δεξιά ο Ιησούς Εσταυρωμένος!..

ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευή σήμερα!.. Κι όλοι εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που πιστεύουμε στον Ιησού κι αυτόν εσταυρωμένον, ενθυμούμαστε πώς όλοι εκείνοι οι άνομοι και παράνομοι, οι δυσεβείς και φιλάργυροι κατάφεραν να πείσουν τον Πιλάτο για να δουν τον Χριστό σταυρωμένο!..

Και τα κατάφεραν!.. Όπως τα κατάφεραν τόσοι και τόσοι άλλοι δυσεβείς και παράνομοι της σύγχρονης κοινωνίας, που δέρνουν αλύπητα τον ελληνικό λαό με τα ανάλγητα και τόσο απάνθρωπα μέτρα τους εναντίον της φτωχολογιάς και των ανήμπορων ή αδυνάτων!..

Δυσεβείς και παράνομοι!... Αυτοί που αν ζούσε σήμερα ο Χριστός θα πήγαιναν ξανά να Τον συλλάβουν ακούγοντας από τον Ίδιο το ερώτημα που έθεσε στους αρχιερείς και Φαρισαίους: --Τίνα ζητείτε;

Ήρθε η ώρα λοιπόν να θυμηθούμε κάτι από το δεύτερο Ευαγγέλιο που ακούσαμε χθες βράδυ κατά την ανάγνωση των Δώδεκα Ευαγγελίων. Διαβάζουμε την περικοπή:

«1 Ταύτα ειπών Ιησούς εξήλθεν σύν τοίς μαθηταίς αυτού πέραν τού χειμάρρου των Κέδρων, όπου ήν κήπος, εις ον εισήλθεν αυτός και οι μαθηταί αυτού. 2 ήδει δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν τον τόπον, ότι πολλάκις συνήχθη και ο Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού. 3 ο ούν Ιούδας λαβών την σπείραν και εκ των αρχιερέων και Φαρισαίων υπηρέτας έρχεται εκεί μετά φανών και λαμπάδων και όπλων. 4 Ιησούς ούν ειδώς πάντα τα ερχόμενα επ' αυτόν, εξελθών είπεν αυτοίς· Τίνα ζητείτε; 5 απεκρίθησαν αυτώ· Ιησούν τον Ναζωραίον. λέγει αυτοίς ο Ιησούς· Εγώ ειμι. ειστήκει δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν μετ' αυτών. 6 ως ούν είπεν αυτοίς ότι εγώ ειμι, απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμαί. 7 πάλιν ούν αυτούς επηρώτησε· Τίνα ζητείτε; οι δε είπον· Ιησούν τον Ναζωραίον. 8 απεκρίθη Ιησούς· Είπον υμίν ότι εγώ ειμι· ει ούν εμέ ζητείτε, άφετε τούτους υπάγειν·…» (Ιω. 18, 1-28).

Τι παρατηρούμε εδώ; Ο Ιησούς Χριστός, γνωρίζοντας καλύτερα κι από τους Ευαγγελιστές την ταυτότητά Του, αυτοπροσδιορίζεται και λέει ότι είναι Ναζωραίος, δηλαδή από την ελληνική πόλη Ναζαρέτ της εξελληνισμένης περιοχής της Γαλιλαίας! Κι όχι μία, αλλά δύο φορές!

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι ο Χριστιανισμός δεν κυριάρχησε δια της βίας στον Ελληνισμό. Και τούτο διότι ο Ελληνισμός θεώρησε σάρκα από την σάρκα του και κομμάτι της δικής τους καρδιάς τον Ιησού Χριστό!..  Υιοθέτησε έναν άνθρωπο δικό του και όχι κάποιον ξένο για να του διδάξει την αγάπη!

Και ασφαλώς ο Χριστιανισμός δεν επιβλήθηκε τυχαία. Προλειάνθηκε επί αιώνες το έδαφος από τόσους και τόσους Έλληνες και βιβλικούς προφήτες, αλλά και με εκατοντάδες ή χιλιάδες ομοιότητες στην φιλοσοφία και την διδασκαλία πολλών αρχαίων ελληνικών και βιβλικών κειμένων!

Ακόμη και η Σταύρωση του Ιησού είχε προλειανθεί ως έδαφος με την σταύρωση του Ορφέα, που βλέπουμε στις εικόνες μας, αλλά και με τόσες άλλες Ομοιότητες Ελληνισμού-Χριστιανισμού. Είναι το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός» που σήμερα θα δει κι αυτό το φως του διαδικτύου!

Εμείς, λοιπόν, δεν πιστέψαμε στο χρήμα!.. Ούτε στα «τριάκοντα αργύρια» που πίστεψαν ορισμένοι για να πλήξουν την Ορθοδοξία, που γέννησε τόσους και τόσους Πατέρες της Εκκλησίας μας με πλήθος (χιλιάδων, θα λέγαμε) συγγραμμάτων!!..

Και μόνον τα Υμνολογικά Κείμεναή ηΦιλοκαλία , γραμμένα τα περισσότερα από χέρια ελληνικά, είναι ικανά από μόνα τους να «κτίσουν» μια από τις μεγαλύτερες πνευματικές πυραμίδες του Ελληνο-Ορθοδόξου Πολιτισμού!..  Άλλωστε, ποιος λησμονεί το γεγονός, ότι όχι μόνον οι περισσότεροι Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά κι αυτός ακόμη  ο Ρωμανός ο Μελωδός ήταν Έλληνας και όχι ξένος, σύμφωνα με όσα ερεύνησε ο μεγάλος Έλληνας εθνομουσικολόγος μας, Σίμων Καράς!!..

Ιησούν, πιστεύουμε, λοιπόν, κι αυτόν Εσταυρωμένον, όσο κι αν ορισμένοι Τον αρνούνται. Κι αν Τον αρνούνται κάποιοι για τα «τριάκοντα αργύρια», δεν Τον αρνείται η Ελληνίδα μάνα, η οποία, αντικρίζοντάς τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό, ως Δάμαλις τον Μόσχον εν Ξύλω κρεμασθέντα ηλάλαζεν ορώσα:

«Ω φως των οφθαλμών μου
γλυκύτατόν μου τέκνον
πώς τάφω νυν καλύπτη;»


Με σεβασμό και τιμή

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ
Μ. Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011