Τι περίεργος χρησμός δόθηκε στον Αλήτη της αρχαιότητας;

Κωδικός Πόρου: 00285-114482-8298
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28/02/16 19:02
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Προφητείες... , 00285-114482-8298
Περιγραφή:

Τι περίεργος χρησμός δόθηκε στον Αλήτη της αρχαιότητας;

Όταν ενηλικιώθηκε, ο Αλήτης αποφάσισε να κυριεύσει την Κόρινθο και να διώξει τους Ίωνες και τους απογόνους του Σίσυφου, οι οποίοι βασίλευαν εκεί. Πριν αρχίσει τη δράση, πήγε να συμβουλευτεί το μαντείο της Δωδώνης, το οποίο του υποσχέθηκε τη νίκη με διπλό όρο· αν κά­ποιος του έδινε ένα βώλο κορινθιακής γης και αν έπαιρνε την πόλη «τη μέρα που φορούσαν στεφάνια»!..

ΟΣΟΙ έτυχε να μη γνωρίζουν, ο Αλήτης, από τον πατέρα του Ιππότη, κα­ταγόταν από τον Ηρακλή, του οποίου ήταν δι­σέγγονος. Από τη μητέρα του καταγόταν από τον Ιόλαο, τον ανεψιό του Ηρακλή.
Το όνομα του, που σημαίνει «περιπλανώμενος», του δόθηκε από τον πατέρα του, γιατί γεννήθηκε τη στιγμή της μετανάστευσης των απογόνων του Ηρακλή, τον καιρό που ο Ιππότης διωγμέ­νος για φόνο πήγαινε από πόλη σε πόλη (βλέπε εγκυκλοπαιδικά λεξικά: Ηρακλείδες).
Όταν ενηλικιώθηκε, ο Αλήτης αποφάσισε να κυριεύσει την Κόρινθο και να διώξει τους Ίωνες και τους απογόνους του Σίσυφου, οι οποίοι βασίλευαν εκεί. Πριν αρχίσει τη δράση, πήγε να συμβουλευτεί το μαντείο της Δωδώνης, το οποίο του υποσχέθηκε τη νίκη με διπλό όρο· αν κά­ποιος του έδινε ένα βώλο κορινθιακής γης και αν έπαιρνε την πόλη «τη μέρα που φορούσαν στεφάνια».
Ο πρώτος όρος του χρησμού πραγματοποιήθηκε, όταν ο Αλήτης ζήτησε ψωμί από έναν κάτοικο της Κορίνθου και αυτός, για να τον περιγελάσει, του έδωσε ένα βώλο γης. Για να πραγματοποιη­θεί ο δεύτερος όρος βάδισε εναντίον της πόλης την ημέρα κατά την οποία γιόρταζαν μια γιορ­τή, για να τιμήσουν τους Νεκρούς, και σύμφωνα
με τη συνήθεια φορούσαν όλοι τους στεφάνια.
Ο Αλήτης κατόρθωσε να πείσει την κόρη του βασιλιά Κρέοντα να του ανοίξει τις πύλες της πόλης εκείνη την ημέρα. Της υποσχέθηκε να την παντρευτεί. Τότε η κόρη δέχτηκε την ανταλλαγή και του παρέδωσε την πόλη.
Κατόπιν ο Αλήτης ανέλαβε εκστρατεία ενα­ντίον των Αθηνών. Το μαντείο του είχε πράγμα­τι υποσχεθεί πως θα κέρδιζε τη νίκη, αν άφηνε να ζήσει ο βασιλιάς της Αθήνας. Οι Αθηναίοι, που γνώριζαν αυτόν το χρησμό, έπεισαν το βα­σιλιά τους Κόδρο, ο οποίος ήταν εβδομήντα χρονών, να θυσιαστεί για το λαό του. Έτσι ο Αλήτης απέτυχε στην επιχείρηση του.

ΥΓ. Να σημειώσουμε, ότι στην αρχαία ελληνική γραμματεία συναντάμε και έναν άλλο Αλήτη που ήταν γιος του Αίγισθου και ο οποίος παίζει κάποιο ρόλο στο μύθο του Ορέστη και της Ηλέκτρας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Κόνων, Διηγ. 26. Σχόλ. στον Πίνδ., Νεμ. 7, 155. Παυσ. 2, 4, 4. 5, 18, 8. Πλούτ., Συμποσιακά 5, 3, 677 b. Βλ. και Κόδρος.